Romani

Te dja ili te aćova?

LESKOVAC Baro numero terne Roma ano paluno vreme djala tari Leskovca a i taro jug Srbije, vaćeri i Laura Saitović, koordinatorka ko projektija taro NVO ROSA. JUGpress: Da li o terne Roma taro jug Srbije…

Pročitaj

Terne  Roma hem problemija

LESKOVAC Sar djivdinena o Roma ki Leskovca i ko jug Srbije? Ko olencar cherela buti hem ko brininipe olendar? Taro sa akava vaćerdjam sa o Zoran Saitović tari NVO ROSA kova i odgovorno uredniko taro…So dukla e ternen taro jug Srbije?

POSTAVIO: JUGPRESS 22 DECEMBRA, 2023 BUJANOVAC-PREŠEVO Bare stope taro bibućaripe taro terne buljari manušen te roden prilika negde avrethe, a adava problemi sa pobuder kaljaripe jer nane anglalipe te prizaninenpe o diplome. Svako plani za…


Savoi o Leskovačko budžeti za 2023.berš?

POSTAVIO: JUGPRESS 18 JANUARA, 2023 LESKOVAC Savoi o Leskovačko budžeti za 2023. berš? O vaćeriba ko akava pučiba zavisini ko dela. Za ko šerutno e dizjakoro taro Leskovac Goran Cvetanović ”realno hem ićerdo rami kova ka del…


Prijem za ko duj članija taro Nacionalno konsili e Romengo

LESKOVAC Šerutno e dizhjakoro Leskovac Goran Cvetanović avdie ćerđa prijem za ko Božidar Jakupović hem za ko Miroslav Alilović kola i predstavnici tari Leskovca ano Nacionalno konsili e Romengo. O Cvetanović vaćerđa taro šukar amalipe …JUGpress želi srećnu Novu godinu

LESKOVAC Regionalna informativna agencija JUGpress želi svim svojim čitaocima, saradnicima i prijateljima želi srećnu Novu godinu. Neka vam se ispune sve želje i planovi. SREĆNO!Setia rahoirengoro aso Roma  andi Bujanovca

POSTAVIO: JUGPRESS 7 DECEMBRA, 2022 BUJANOVAC Dešutrin đene andi Bujanovca, kola si ano nakhlo taro agorisinde  edukacia ano praktična buča, dinđapelenđe setia rahoringoro ano  andar projekti “Paruvipe aso Roma” Setia rahoirengoro dinđapelenđe  ando andar projekti…