Prijem za ko duj članija taro Nacionalno konsili e Romengo

LESKOVAC

Šerutno e dizhjakoro Leskovac Goran Cvetanović avdie ćerđa prijem za ko Božidar Jakupović hem za ko Miroslav Alilović kola i predstavnici tari Leskovca ano Nacionalno konsili e Romengo.

O Cvetanović vaćerđa taro šukar amalipe  maškari diz hem o roma, i sikađa ki činjenoca da i oj taro solduj riga konstantno hem da dela šukaripe.

„Sa baribe ikalava da i diz Leskovac palo štar berš isila duj predstavnici ano Nacionalno konsili e romengoro. Akaja organizacija tari Vlada Republika Srbija dela anglunipe ki rg e romengiri, akana hem anglal ki amari diz. Šuakri maje so amare barikane dizjakere manuša isilen inicijativa ple korokore zoralipna zorarena i rig sar ko status ple narodostar, ađahar ko sa e dizjakere manušendar tari Leskovca.

I Diz i usmerime ko barjariba ko sa amalikane oblastija, so direktno utičini ko amare amala. Premali evidencija taro Centar za ki socijalno buti o numero taro socijalno dejba svako berš i po tikoro za ko 5-8% maškaro kolende i roma, sose zorarđape e romen te ćeren buti ko kompanije kola phravđona amenđe ki diz. Valjani te vaćeripe i taro orgaizacije kola anglarena o đivdipe e romengoro, kola i naroćito usmerime ki importantno buti taro sastipe, ko markiriba o sikavipehem edukacije so pozitivno đala ko socijalno status e romengoro.” vaćerđa o Cvetanović kova dinđa godi ko investicije ano romane mahale sar soi rekonstrukcija o drom Radanska hem Sutjeska, ikaliba o planija za ko naselje Slavko Zlatanović, rekonstrukcija panjesiri mreža ko drom Zeke Buljubaše hem i Porečko, Lokalno akciono plan za ko anglaripe i rig e romengiri.

O Božidar Jakupović zahvalisalo ko prijem ani nada da ka del plo doprinos i da ka opravdini pli rig ki buti ko Nacionalno konsili.

I o Miroslav Alilović zahvalisalo ko prijem i vađerđa da adava šukar vaćeri taro aspekt o dikhiba i diz  premalo Roma:

“Palo štar berš isiamen duj manuša ko Nacionalno kosili e romengoro. Ov funkcionišini taro 2002.berš od kad isiamen status nacionalni tikoripe. Amari buti ka ovel i Leskovca te predstavina sar diz sa najbaro nunero Roma ki Srbija, problemija kola e Romen isi i ka damen zor o projektija taro oblast taro sikaviba, sastipe, bešipnasoro, bućaripnasoro te anglara o kvaliteti taro đivdipe e Romengoro, sar i te ćera buti ko nesave infrastrukturna projektija kola i inportantna amenđe, a dava godi ki inicijativa za ki Kancelarija za ki inkluzija o Roma kote ka implementirinenpe sa o planija tari Strategija za ko socijalno uključiba e Rimen hem e Romnjen kova leljape za ko 2022-2030.berš”

O Alilović vaćerđa da najbaro probelmi sa savo o roma suočinenape i sikaviba(obrazovanje) i sar so vaćerđa, adava i prvo korako za ko kvalitetno đivdipe.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare