Crna Trava


Imate problem u ulici ili mesnoj zajednici, sad je vreme da tražite rešavanje u sledećoj godini

LESKOVAC-VRANJE-NIŠ Iako je procedura pripreme lokalnih budžeta za 2024. godinu počela, najveći broj građana nije informisan o tome. Čak 74% učesnika u anketi Reagionalne informativne agencije JUGpress reklo je da nije informisano da je počeo…


Građani nisu ti koji imaju najveću korist od  lokalnog budžeta, smatra 92% učesnika ankete

LESKOVAC-VRANJE-NIŠ Građani nisu ti koji imaju najveću korist od  budžeta grada ili opština, smatra 92% učesnika u anketi Regionalne informativne agencije JUGpress. Učesnici i učesnice ankete najčešće smatraju da je neophodno da se novac iz…