Pobuder manuša na osetinenape bezbedno ko thav kote dživdinena

RAMOSARDA: JUGPRESS 9 JANUAR, 2023

LESKOVAC-VRANJE-NIŠ

Čak 62,5 posto kola leljepe ki anketa tari Regionalno informativno agencija
JUGpress dindja lafi da na osetinipe bezbedno ko than kote dživdinena 

a 47,4% pučavne vaćedre da ko plo bučarno than na osetinenape bezbedno 

a 68,8% vaćerde da i Srbija nane bezbedno phuv i da o dživdipe 

nane olendje hem olengere ćhavendje.

Sar razlog sose na osetinenape bezbedno pučavne ki naketa  dindje akala lafija;

“ekonomsko kriza hem čororipe”,”institucije kola bi valjani te zoraren o bezbednost taro manuša

a kola na funkcionišinena sar so valjani”,”država”, “policija”,” nane demokratija”, “selektivno nakhaviba o zakoni”,

“najbari stranka koja i ko vlast”, opšte amalikani klima koja gurini manušen ko sa oblici o ponašanje sar bi daravena avere manušen”,

“opasnost taro saobraćajno bilaćipe, zbog o bahata vozačija”,”seksizam”, organozavno kriminal”,

“sa po baro nasilje ki ulica hem činjenica da ko adava niko na reagujini”,” zagadime vazduho”

“moguće ekološko katastrofa” i slično. 

Čak 47,4% pučavne dindje odgovor da ko bućarno than na osetinenape bezbedno.

Najangleder vaćerde razlog sose na osetinenape bezbedno ko plo

bućarno than i akala: “Ugrozime injum adalese so nane buti i so našti te arakhavla”,

“ugrozinima mo poslodavco”, “ugrozinima o pslodavco kova na prezini te daraji e bučarnen”, 

“ki buti ugrožinima i stranka koja i ko vlast i darima te na achovav bizi buti adalese so injum politički nepodobno”,

“ki buti injum žrtva mobinga”.
Ko pučiba” Da li i Srbija bezbedno phuv za ko dživdipe tumendje hem tumare chavendje?”, 

but baro procenti manuša dindje negativno odgovor, čak on 68,8%. 

Kad elaborinenape o odgovorija kola dindjepe, pučavne kola odgovor dindje pozitivno

anglarcherde da nikad na inele žrtva napada i da adalese osetinenape bezbedno, sar i da nane sostar te daran,

dok okola so na setinenape bezbedno dindje akala odgovorija:
„zbog kriminal i korupcija“, „nane  budućnost za
ko politički nepodobna ki akaja phuv“, „but baro numero manuša tek ka našen ano inostranstvo”,

“plate hem o penzije na zadovoljnena  ni kotor taro potrebe prosečno manušese”,

a palo numero ikalipe i okola navodija da osetinenape nebezbedno zbog i policija, državna isntitucije,

ekonomsko kriza koja avela hem amalikane problemija koja oj peja legari.  

Regionalno informativno agencija JUGpress  ćerdja maškaro ple ramosarde ispitivanje o stavija, 

iskustvija hem osećanja kola isilen pandle za ko plo bezbednost,

Ki onlajn anketa učestvujindje džuvlja hem murša taro Jablnaičko hem   Pčinjsko okrug.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare