Politika privatnosti

Politika privatnosti Centra za demokratiju i razvoj juga Srbije, Janka Veselinovića 3/2, 16 000 Leskovac, koji je osnivač postala jugpress.com sadrži informacije o tome u kojim situacijama, za koje svrhe i na koji način se obrađuju podaci o ličnosti, a uzimajući u obzir informacije koje su rukovaoci dužni da predoče prema članovima 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Možete nas kontaktirati: Janka Veselinovića 3/2, 16 000 Leskovac, redakcijajugpress1@gmail.com

U okviru sekcije Komentari, sajt jugpress.com prikuplja IP adrese, ime i email adresu. Svrha prikupljanja ovih podataka je komunikacija sa korisnicima sajta, a pravni osnov je legitimni interes Centra za demokratiju i razvoj juga Srbije kao osnivača medija da omogući komentare na svom portalu.

Vaši podaci se ne prosleđuju, ne prodaju i ne iznajmljuju trećim licima. Koristimo antivirus zaštitu kao i enkripciju RSA, 2,048-bit kako bi vaši podaci bili bezbedni.

Vaši podaci se čuvaju trajno kao i komentari na sajtu (u čiju svrhu se i ostavljaju)

Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

U svrhu praćenja performansi sadržaja objavljenih na sajtu, koristimo Google Analytics.

Ne vrši se transfer podataka o ličnosti van EU.

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti;
Prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti;
Pravo da povičete pristanak, ukoliko se obrada vrši na osnovu vašeg pristanka
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije na sledeće načine:
poštom na adresu Janka Veselinovića 3/2 ili mejlom lilasjug@gmail.com

Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Politika kolačića

Sajt postala jugpress.com koristi određeni broj kolačića (cookies) i trekera (trackers) koji vrše obradu podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa kao pravnog osnova. Detalje o tome možete videti ovde: https://themarkup.org/blacklight?url=jugpress.com