Terne  Roma hem problemija

LESKOVAC

Sar djivdinena o Roma ki Leskovca i ko jug Srbije? Ko olencar cherela buti hem ko brininipe olendar? Taro sa akava vaćerdjam sa o Zoran Saitović tari NVO ROSA kova i odgovorno uredniko taro portali ROMinfomedia. 

*: Da li ano strategije za ko terne, ako uopšte postojini, postojini kotor kova bavinipe sa terne tari tikoripnasri katanipa, konkretno tari romani katanipa?

 Ani  Strategija za ko terne tari Diz Leskovac postojini kotor kote obratinipe pažnja ko terne Roma, ali adava nane šukar razradime ko adava smisao da bi o terne chivenape ano buljariba ki diz.

Dama godi da valjani te cherelpe jekhutni Strategija za ko terne tari romani katanipna uporedo sa o lokalna akciona planija kola izradinenpe buderi taro duj berš. Lokalna akciona planija i, zapravo, ani faza kad ćerelape buti upra lende i završime, ali svakakao valjani te lenla o Šertne e dizijakere hem i Ćedimi e dizijakiri tari Leskovca. Bizo adala strateška dokumentija nane moguće te anglarelpe i rig e ternengiri, na samo e Roma, nego uopšte tari celo katanipa.

Save i adala problemija maškaro terne Roma?

Saitović: Najbare problemija, sar i ki barikani populacija,  buti.

Angleder inele problemi da o terne Roma na djana ki sikavni i na barjarenape olaja, dji o anglune berša, ali akana adava problemi po hari nakhajipe i o terne Roma na samo da isilen maškarutne sikavne, nego ramosaren i fakultetija. Probelmi da o migracije, djana tari diz zbog i buti. Na djana on akaktar na djanav ni me sose, nego djana, sar bi penelape, vođeja palo maro. Adavi so rovljarol sa terne manušen, pa i terne Romen.

Kozom i neophodno te oven ani nesavi stranka da bi denlen nesavi buti?

Terne Roma ani Leskovca i nane članija ano nesave stranke, adava i jek tikoro numero. Na dama godi samo ki bari angluni stranka, isi nesave kola i ki vladajućo stranka ili taro neavi aver stranka, ali adava i ko nivo statističko greška. Isi jekhutne slučaja ani diz, kote da bi denlen buti mora te oven ko vladajuća stranke i adjahar te denlen buti.

 So o terne Roma vaćerena, da li olen neko pučela za olengere problemija, da li o političarija interesujinenape za olengoro djivdipe?

Na interesujinenape uopšte. Ako denatume godi i upro okola kola predstavinena e Romen ani Leskovca, minorno i bilo so te vaćerav. Te interesujinenape olendje, na. Isi ko Dom kulture Roma o Vlada Amzić, ovi jekhutno kova intersujinipe za adala manuša i kova pokušini ko sa o načinija, da li adava prekalo projektija ili ko nesavo aver način, dikela adale manušen te ićeri ki Leskovca, te pomignini ko obrazivanje, za ki buti, ali, jek lasta na ćerela proleće.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare