Sqip

Është jetike t'i mbajmë të rinjët këtu

PRESHEVË Përkundër informimit, tashmë, të dobët i qytetarëve se, në fakt, ata duhet të vendosin për paratë nga buxheti i komunës ose qytetit për vitin e ardhshëm është më i theksuar kur bëhet fjalë për…