Sistem energetskog menadžmenta podržali i opozicija i vlast

LESKOVAC

Usvajanjem Odluke o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme  u sistemu lokalne samouprave grada za 2015. godinu predviđena je 2.231 zaposlena osoba, što je za jedan manje u odnosu na prethodnu promenu odluke, a za 16 manje u odnosu na ono što propisuje Vlada svojom uredbom.

Šef odobrničke grupe SDS Nebojša Cakić postavio je pitanje logičnosti donošenja ovakve odluke, čiji je cilj smanjenja broja zaposlenih, ukolko leskovačka uprava ima pravo da zaposli još 12 osoba. On je ukazao na to da način porebacivanja ljudi iz ALER-a u upravu za društvene delatnosti nije obavljen po zakonu i da su neki upošljenici već tužili grad zbog toga. „Da li ćete podneti ostavku ukoliko se ispostavi da radite isto kao i prethona vlast“, uputio je on gradonačelniku pitanje“. Cakić je rekao i da su u gradsku upravu prebacivani ljudi koji nemaju položen državni ispit, što je uslov predviđen zakonom.

Nenad Filipović, šef odborničke grupe Jedinstvena Srbija, postavio je pitanje da li u Gradskoj upravi ima zakonom predviđen broj osoba sa invaliditetom i da li su zastupljene nacionalne manjine. Filipović, kao i Saša Stojanović i Bratislav Prokopović, konstatovali su da je neprihvatljivo da se ovakva odluka donosi retroaktivno, za 2015. godinu.

Nenad Zdravković iz SDS-a postavio je pitanje koliko gradska uprava ima upošljenika i da li su sva radna mesta sistematizovaana. Načelnik finasija Tričković je odgovorio da je sistematizovano 2.230 radnih mesta, ali da je broj popunjenih radnih znatno manji.

SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA PODRŽALA I POZICIJA I OPOZICIJA

Na 10. sednici Gradskog veća i glasovima opozicije usvojena je Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta grada Leskovca.

Odbornik SDS-a Dragoljub Živković ukazao je na to da se ova stranka zalagala za uvođenje sistema energetsakog menadžmenta od svog ulaska u Skupštinu. On je izneo nekoliko predloga, da odbor za enertetiku umesto 7 broji najmanje 10 članova, da rok za izradu energetskog bilansa ne može biti kraći od šest meseci, a rok za izradu plana energetskog plana ne kraći od osam meseci, kako bi svi planovi bili završeni do 1. novembra i uvršćeni u budžet za narednu godinu. On je konstatovao da je ove godine nemoguće ostvariti uštede u energiji. Većinom glasova odbornici su odbacili predloge Živkovića, a nisu prihvaćene ni ostale sugestije opozicije vezane za ovu tačku.

Nenad Filipović, šef odborničke grupe Jedinstvena Srbija, postavio je pitanje zbog čega se ponovo radi ubrzano, sa zakašnjenjem i pod pritiskom Ministarstva.

 

I pored iznetih primedbi, odbornici opozicije ocenili su da je ovo najbolja odluka koju je ALER doneo, i to pred samo gašenje agencije.

UKIDANJE ALER-a – ZAŠTO NEMA IZVEŠTAJA ZA 2016?

Na ovoj sednici usvojena je i Odluka o gašenju Agencije za lokalni ekonomski razvoj (ALER).

Odobornici opozicije postavili su pitanje zbog čega ova agencija nije podnela izveštaj o radu za 2016. godinu, kako bi odbornici mogli da procene, da li je ova odluka „za žaljenje“ ili ne.

Saša Stojanović iz DS-a podsetio je koji su razlozi osnivanja ove agencije, po njenom osnivačkom aktu. Između proklamovanih celjeva i onoga što je uređeno postoji veliki jaz. ALER je trebalo da bude spona prema investitorima, da obezbeđuje sredstva iz raznih fondova i radi projekte za privrednike, ali od svega toga ova agencija je realizovala projekte poput zamene stolarije, uređenja fasada, sportnih terena i slično, što, po mišljenju opozicije, ne spada u kapitalne investicije.

Jelena Spirić, šefica odborničke grupe DS, rekla je da je ova odbornička grupa za gašenje agencije, ali je postavila pitanje zbog čega se sa ovakvom odlukom toliko čekalo, tako da su opet probijeni svi rokovi. Dve trećine sredstva iz budžeta išlo je na plate zapošljenih, rekla je Spirić, i potencirala da je u radu agencije bilo brojnih propusta na koje je ukazala i DRI. Ona je uptala ko je odgovoran za „nerad agencije i neracionalno trošenje sredstva“.

Nebojša Cakić, šef odborničke grupe SDS, rekao je da ova agencija nije trebalo ni da bude osnovana. Agencija je samo napravila dugove i nije dovela ni jednog investitora, što joj je bila osnovna funkcija. DRI je na 60 strana ukazala na nepravilnosti u radu agencije, naglasio je Cakić.

Direktor ALER-a Bojan Tojaga rekao je da će izveštaj o radu ALER-a u 2016. biti podnet na narednoj sednici Skupštine. On je govorio o projektima koje je ova agencija realizovala i naglasio da je 2,5 miliona evra donatorskih sredstava uloženo u prethodne četiri godine.

Uz kraću diskusiju odbornici su usvojili nekoliko tačaka dnevnog reda vezanih za urbanizam: plan generalne regulacije za naseljeno mesto Pečenjevce, izmenu i dopunu prostornog plana grada Leskovca i Generalnog urbanističkog plana Leskovca od 2010. do 2020. godine, kao i Plan detaljne regulacije za podcelinu u celini Plana generalne regulacije 11 u Leskovcu „naselje između lebanskog i bojničkog puta“.

MERE POLJOPRIVREDNE POLITKE – DA LI SE SPROVODE OBEĆANJA?

Odbornici Skuptšine grada, na 10. sednici, usvojili su nekoliko odluka vezanih za poljoprivredu: izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruranog razvoja za grad Leskovac u 2016. godini, program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruranog razvoja za grad Leskovac za 2017. godinu i program korišćenja sredstva budžetskog Fonda za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Leskovca za 2017. godinu.

Odobrnik SDS-a Nenad Zdravković rekao je da za 2013, 2014. i 2015. još uvek nisu  isplaćene sve subvencije, da za 2016. nije bilo nikakve isplate, dok konkurs za 2017. još uvek nije ni raspisan. Ukoliko poljoprivrednici ne dobiju subvencije, neće biti konkurentni na tržištu. Subvencije su jako značajne jer je Leskovac po poljoprivrednoj proizvodnji poznat širom Srbije, istakao je on.

Odobrnici opozicje podsetili su na predizborna obećanja vladajuće stranke date poljoprovrednicima i postavili pitanje da li su ova obećanja i ispunjena.

Gradonačelnik Goran Cvetanović je izrazio uverenje da će uz pomoć ministarstva u ovoj godini biti nastavljen projekat elektrifikacije polja. On je pobrojao šta je sve lokalna vlast učinila u cilju razvoja poljorpivrede i stvaranja boljih uslova za proizvodnju – uređenje atarskih puteva, komasacija, krčenje starih zasada, čićenje kanala, nabavka protivgradnih raketa i drugo. U 2017. godini grad će u poljoprivredu uložiti 160 miliona dinara, što je 4 posto budžeta, dok je u ranijem periodu taj procenat bio 1,6. Cilj je da ulaganje u poljoprivredu bude 5 posto, istakao je on. Istina je da za 2016. subvencije u iznosu od 24 miliona dinara nisu isplaćene, ali će to biti učinjeno tokom ove godine, rekao je Cvetanović, i konstatovao da poljoprivrednici više apliciraju kod ministarstva nego li kod lokalne samuprave, jer su subvencije koje daje ministrstvo veće.

Odobrnik DS-a Saša Stojanović podsetio je da su u veme kada je ova stanka bila na vlasti subvencije iznosile 12.000, dok su sada smanjene na 4.000 dinara. I odbornik SDS-a Nenad Zdravković ukazao je na to da su subvencije manje i da se ne isplaćuju redovno. Nebojša Cakić iz iste stranke je izneo svoj stav da subevnije najmanje dolaze do onih koji žive od poljoprivredne proizvodnje, već ih uglavnom dobijaju oni koji se bave prevoziom i drugim dodatnim delatnostima. On smatra da Leskovac treba da finansira organsku proizvodnju, ali se prošle godine na kokurs za ovu vestu proizvodnje niko nije javio, jer proizvođači nisu upoznati sa tim, a to je upravo bio zadatak ALER-a.

Kada se ne podnese ni jedan zahtev problem je u onome ko raspisuje koknurs, a ne u onima koji konkurišu, zaključio je odbornika DS-a Saša Stojanović. On je pobrojao „rak rane“ naše poljoprivrede: kisleo zemšte i potebu da se uloži u alkalizaciju kako bi se to promenilo, drastično smanjenje stočnog fonda, nefunckionisanje dugo čekane Zelene zone, loša kretina politika, nedovoljno subvencija, prinudna naplata poreza i doprinosa, što sve ukazuje da nema „ni traga brizi o poljorivrdnoj proizvodnji“, smatra Stojanović.

Šef odboričke grupe Jednistvena Srbija rekao je da je suštinsko pitanje u kakvom je stanju naša poljoprivredna proizvodnja, zbog čega Leskovac nije iskoristio šansu, već se o poljoprivredi uvek govori kao o „potencijalnioj šansi“, i zaključio da je to tako jer se ne radi sistematski, i poljoprivredi se ne pristupa kao razvojnoj šansi grada.

DA LI SE JAVNE NABAVKE SPROVODE PO ZAKONU

Odobornici opozcije poveli su diskusiju povodom još jedne tačke dnevnog reda, koja je usvojena na ovoj Skupštini, izmenama i dopunama plana javnih nabavki grada Leskova za 2017. godinu.

Jelena Spirić iz DS-a  postavila je pitanje da li je ranije provođena javna nabavka za pripremu hrane za potrebe Narodne kuhinje i ako nije da li je to bilo krivični delo. Odogovrio je šef odborničke grupa SDS Nebojša Cakić, da se javne nabavke sada raspisuju po pologu DRI. On je postavio pitanje zbog čega se daje ovlašćenje Direkicji da sporovodi javne nabake, kada za to postoji nadležna gradska uprava, dok je Jelena Spirić upitala da li se davanjem ovlašćenja Direkicji da sprovodi javne nabavke, ustvari, stvara novi ALER.

Tema je polako skliznula na oblast zdravstva, pa je Nebojša Cakić postavio pitanje zbog čega sanitetsko vozilo koje je doneo ministar Vulin još uvek stoji u garaži. Odgovor je dobio od gradonačelnika, da se čeka na papire za njegovu registraciju. Cvetanović je upoznao odbornike i javnost da će Opšta bolnica Leskova 27. marta u Londonu biti proglašena za najbolju bolnicu u regionu, po mnogim parametrima. On je pobrojao šta je sve u zdrastvu aktuelna vlast uradila, ali je rekao i da postoje brojni nasleđeni problemi i stvari za koje lokalna vlast nije odgovorna i koje nije uspela da reši.

Odornik SDS-a Nenad Zdravković upozorio da je je nabavka magnetne rezonance, koje nema od Niša do Preševa, za Leskovac od velikog značaja, i da sva energija i lobiranja treba da budu usmereni ka tome, a sa njim su se složili i odbornici vladajućih stranaka. Zdravković je još jednom apalovao da se zaustavi edukacija kadrova u zravstvu za pet-šest meseci, jer to nanosi štetu i pacijetnima kao i onima koji su obrazovanje stekli redovnim putem.

 

 

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare