Prihodi grada ispod planiranih

LESKOVAC

Na današnjoj, devetoj sednici Gradskog veća , usvojen je drugi ovogodišnji izveštaj Gradske uprave za finansije o izvršenju budžeta grada za period od 1. 1. do 30. 9. 2016. godine.
U ovom periodu ostvareni prihodi, primanja i preneta i neutrošena sredstva iznose 2 milijarde 462 miliona 670 hiljada, u procentima 63,3. Nešto manje od očekivanog ostaren je porez na imovinu fizičkih lica, sa 90 miliona 967 hiljada dinara, odnosno 45,5 procenata, kao i posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, sa 21 milion 463 hiljada dinara, odnosno 44,7 procenata.
“Zbog slabijeg ostvarenja od očekivanog, Gradska uprava za finanisije, Odsek lokalne poreske administracije, u toku oktobra poslao je 13.000 opomena obveznicima koji duguju više od 10.000 po osnovu ovih javnih prihoda, ali i po osnovu komunalne takse na firmu i poreze na zemljište. Potraživanja po ovom osnovu za 13.000 obveznika kojima smo poslali opomene iznose 800 miliona dinara, tako da se već u oktobru ostvaruje bolja naplata po osnovu ovih izvornih prihoda, koji su se ostvarivali nešto manje od planiranih, rekao je načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković.
Prihod koji je takođe u prvih devet meseci ove godine ostvarivan u manjem obimu od planiranog i očekivanog su primanja od prodaje nepokretnosti u korist grada. Naime, po osnovu prodaje poslovnog prostora na novoj zelenoj pijaci očekivano je 90 miliona dinara, ali je taj prihod u prvih devet meseci izostao, kao i primanja od prodaje zemljišta, od čega je ostvaren prihod od 5 miliona 378 hiljada dinara. Na licitaciji tokom septembra od prodaje zemljište grad je ostvario prihod od 23,5 miliona, do kraja godine ova sredstva će se znatno povećati, ali se ipak ne očekuje ostvarenje plana od 100 miliona dinara, istakao je Tričković.
leskovac-gradsko-vece-22-novembar
“Ostareni prihod primanja od 63,3 posto nešto je niži od obično ostvarivog za prvih devet meseci, za oko četiri procenata. Ove četiri vrste prihoda razlozi su zbog kojih budžet u devetomesečnom periodu nije ostvaren u onom obimu kome smo planirali, rekao je Tričković.
Rashodi i izdaci u devetomesečnom periodu iznose 2 milijarde 354 miliona 877 hiljada dinara, odnosno 60,5 procenata. U skladu sa ostarenim prihodima izvršavani su i rashodi, prema prioritetima i dinamici pristizanja kako prihvremenih situacija, tako i projekata koji su u toku. Na ime novčane kazni i penala po rešenju sudova sa računa budžeta skinut je iznos od 54 miliona, uglavnom su to, kao i ranijih godina, prinudne naplate po osnovu tužbi za ekspopriaciju zemljišta, ali i tužbe po osnovu ujeda pasa lutalica, upada u šahtu i drugo.
Što se društvenih delatnosti tiče, procenat izvršenja rashoda kod kategorije društvenih delatnosti (osnovno, srednje obrazovanje, kultura dečji vrtić) je veći od ostvarenja budžeta, i to na teret nekih drugih troškova, odnosno investicija koje do kraja septembra nisu realizovane, odnosno nisu dospela za plaćanje, naglasio je Tričković.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare