Poljoprivreda: Kako skladištiti voće i čuvati ga od oboljevanja

LESKOVAC


Tokom čuvanja plodova jabučastog voća pojavljuje se nekoliko oboljenja, pri čemu neka od njih vode poreklo od infekcije koja je ostvarena još u voćnjaku, dok su druge često povezane sa postupkom manipulacije tokom berbe i transporta. Na mnoga oboljenja uticaj imaju uslovi pri čuvanju i prodaji.
Mrku ili crnu trulež plodova jabučastog voća prouzrokuje Monillia fructigena, koja može zaraziti već mlade plodove, ali je opasnija kao prouzrokovač truleži starijih plodova ili plodova u skladištu, posebno onih koji su oštećeni od insekata, jakog sunca ili drugih faktora. Početni simptomi gorke truleži na plodu jabuke su u vidu malih okruglastih pega, svetlo-braon boje, koje se u povoljnim uslovima za razvoj parazita uvećavaju, postajući skoro potpuno kružne i nešto utonule u centru, formirajući na taj način tanjirasto udubljenje na površini ploda. Gljiva u obolelom tkivu formira toksine koji plodu daju gorak ukus. Pri preseku ploda jabuke, ispod razvijene pege na površini, uočava se trulo tkivo koje se ka semenoj loži širi u obliku kupe, pa deo trulog tkiva ima oblik latiničnog slova v.
Siva plesan se razvija na plodovima koji su oštećeni tokom berbe, transporta ili kasnijom manipulacijom. Simptomi oboljenja se pojavljuju u vidu svetlo ili tamno braon pega, tkivo je čvrsto ili sunđerasto, a trulo tkivo nije jasno odvojeno od zdravog, te u uslovima visoke vlažnosti dolazi do intezivne sporulacije gljive i formira se obilna belosiva micelija.
Zelena plesan je česta na plodovima jabučastog voća pre berbe, kao i tokom čuvanja. Štetnost ove pojave nije samo u propadanju plodova, već i nemogućnosti da se oni iskoriste za preradu, jer ova gljiva produkuje mikotoksine koji negativno utiču i na kvalitet voćnog soka.
Da bi se uspešno sačuvali plodovi jabuke i kruške, neophodno je primeniti nekoliko mera koje predstavljaju kompleks zaštite jabučastog voća tokom vegetacije, berbe, transporta i skladištenja. Tokom vegetacije potrebno je primenjivati sve preventivne i hemijske mere zaštite u optimalno vreme. Značajno veliku ulogu ima poslednje hemijsko tretiranje pred berbu plodova, fludioksonilom, kao fungicidom širokog spektra delovanja. Prema uzročnicima bolesti ploda jabuke i kruške predstavlja racionalno rešenje za navedene bolesti. Vreme berbe, odnosno stepen zrelosti plodova je kritičan faktor za njihovo uspešno čuvanje. Za čuvanje je potrebno brati čvršće plodove, pre pune zrelosti, jer su tada manje podložni mehaničkim povredama i lako se transportuju. Prilikom berbe, transporta i manipulacije plodova izbegavati svako povređivanje pokožice. Oštećene plodove odvojiti i odstraniti pre unošenja zdravih u skladište. Posvetiti veliku pažnju čistoći ambalaže, ne dozvoliti da se u gajbicama nalaze ostaci ranije čuvanih plodova. Potrebno je preduzeti sve fitosanitarne mere koje obezbeđuju čistoću skladišta. U uslovima kada je moguće kontrolisati atmosferu u skladištu, pre svega temperaturu i vlažnost, ali i sadržaj kiseonika, osigurava se minimalno disanje plodova i time povećava otpornost prema napadu patogenih organizama.
Mirjana Petrović, mast.inž.polj.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare