Kako će se sprovoditi usluge vaninstitucionalne zaštite

LESKOVAC

Izveštaj o radu u 2016. i plan rada sa finansijskim planom Ustanove za odrasle i starije Leskovac – Službe vaninsitucionalne zaštite za 2017. godini, usvojeni su na 20. sednici Gradskog veća, a obrazloženje je dala direktorka ove ustanove Gordana Savić.

Uslugu pomoć u kući Ustanova za odrasle i starije pruža od 1994. godine, a avgusta 2016. godine Ustanova je od strane resornog ministarstva dobila licencu na šest godina. Korisnici usluge pomoći u kući su stara liaca iznad 60 godna i odrasla lica, koja imaju određene fiztičke ili psihičke smetnje. U 2016. godini uslugu pomoći u kući koristilo je ukupno 64 lica, i od toga su 53 korisnika ovu uslugu i ranije koristila, dok su 11osoba novi korisnici. Aktivnosti koje se realizuju u okviru usluge pomoći u kući su pomoć u obezbeđivanju ishrane, održavanju lične higijene, zagrevanju prostorija, zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba, nabavka i nadgledanje u uzimanju lekova i u kontroli osnovih vitalnih funkicja.

Ustanova ima stručno lice koja vrši procenu korisnika i koordinaciju rada gerontodomaćica. U 2016. godini realizovan je jedan program, čiji je nosioc bio grad Leskovac, a parter Agencija za lokalni ekonomski razvoj, gde je angažovano 10 gerontodomaćica i obuhvaćeno je 60 domaćinstava. Zajedno sa NSZ-om sproveden je javni rad  gde je angažovano pet gerontodomaćica, kojim je bilo obuhvaćeno 20 osoba.

Pored pomoći u kući, Ustanova za odrasle i starije ima i klub koji radi od 2003. godine, gde se pored toplih i hladnih pića služi i obrok od 120 dinara, i u toku 2016. godine usluženo je 2.775 oborka. Pri klubu rade i brojne sekcije.

U vaninsitucionalnoj zaštiti radi  jedan stručno radnik, jedan stručni saradnik, pet gerontodomaćica i dve domaćice kluba. Planom rada za 2017. godinu predviđeno je da se radi na razvoju i unapređenju već organizovanih oblika vandomske zaštite, da se stvore uslovi za organizovanje više klubova za stara i odrasla lica na više lokacija u gradu, da se otvori dnevni boravak kao nova usluga na lokalnom nivou i da se vrši kontinuirana edukacija kadrova.

Što se finansijskog plana tiče, za naknade za zaposlene i usluge po ugovoru potrebno je 7 miliona dinara za 2017. godinu. Sredstva se obezbeđuju iz namenskih sredstava lokalne samouprave i sredstava korisnika, donacija i članarine kluba.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare