Kako će se koristiti novac od naknade za korišćenje šuma?

LESKOVAC

 

Na  današnjoj, 19. sednici Gradskog veća,  usvojen je program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Leskovca za 2017. godinu, koji je obrazložio načelnik Gradske uprave za privredu i poljoprivredu Boban Sokolović.

Programom su predviđena sredstva u iznosu od 6 miliona i 900 hiljada dinara, i to su sredstva ostvarena po osnovu naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta u 2014, 2015. i 2016. godini. Za aktivnosti na uređenju šumskih puteva predviđen je iznos od 6 miliona dinara, a za pošumljavanje iznos od 900.000 dinara. Ova sredstva će se raspodeliti konkursom u skladu sa zakonom, odnosno lokalna samouprava neće biti direktni realizator aktivnosti na terenu, već će konkursom opredeliti sredstva pravnim licima i udruženjima čija je delatnost povezana sa šumama i šumskim zemljištem.

Zakon o šumama predviđa da 70 posto sredstva ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta pripada Republici Srbiji, a 30 posto lokalnim samoupravama i ona predstavljaju prihod njihovog bužeta. Istim ovim zakonom predviđeno je da su jedinice lokalne samouprave u obavezi da svake godine donose godišnji program korišćenja sredstava od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na svojoj teritoriji, na osnovu programa koji donosi Skupštine lokalne samouprave. Cilj zakona kao i lokalnih programa je da se uspostavi uređen odnos očuvanja, zaštite, tretiranja, gajenja i korišćenja šuma i šumskog zemljišta, odnosno unapređenje njihove proizvodne sposobnosti, biološke raznovrsnosti, sposobnosti obnavljanja, vitalnosti, čime se unapređuje njihov potencijal za ublažavanje klimatskih promena. Krajni cilj zakona i programa treba da bude potpuno ostvarivanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih funkcija šuma, rekao je Sokolović.

Na teritoriji grada Leskovca pod šumama je 30.375 hektara, ili 29,63 posto ukupnih površina. Državne šume su na površini od 12.127 hektara, odnosno 39,92 posto ukupnih površina šuma, a privatne šume čine 60,08 posto od ukupnih površina pod šumama.

Što se vrsta tiče, dominantana je bukva sa 50,2 posto, hrast 7,7 posto, sladun i cer 23,7 posto, bagrem 7,3 posto, grab 1,7 posto. Učešće lišćara je 55,9 posto, a četinara samo 4,1 posto.

Programom koji je usvojen na sednici Gradskog veća predviđene su dve aktivnosti, na uređenju šumskih puteva kao i aktivnosti na pošumljavanju proređenih šuma i šikara. Realizacijom ovih aktivnosti postigli bi se efekti uređenja šumskog zemljišta u reonu gde se uređuju šumski putevi, a realizacijoim mere pošumljavanja na površinama gde je obrast nedovoljan, a sklop nepotpun, osim ekonomskog i ekološkog efekta postigao bi se i efekat zaštite pošumljenog prostora od erozije, koja je jako izražena naročito tamo gde je nedovoljno biljaka, objasnio je Sokolović.

PLAN INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA GRADA I IMPLEMENTACIJE

Gradsko veće je usvojilo je dva kratkoročna strateška dokumenta, Plan infrastrukturnog razvoja grada Leskovca i Plan implementacije – planirani projekti za 2017. godinu.

 

Plan infrastrukturnog razvoja obuhvata 26 projekata, a Plan implementacije 12 projekata. Za projekte predviđene programom u potpunosti su obezbeđena sredstva, negde iz budžeta grada a negde od donatora.

 

Jedan od osnovih preduslova ekonomskog razvoja i unapređenja privrednog ambijenta jedne lokalne samouprave je posedovanje strateških dokumenata. Grad Leskovac poseduje dugoročne, srednjoročne i kratkoročne strateške dokumente. Dugoročni je Stategija održivog razvoja od 2010. do 2019. godine, srednjoročni Program razvoja Leskovca od 2015. do 2020. godine, a svake godine grad preko Agencije za loklani ekonomski razvoj (ALER) i relevantnih institucija izrađuje plan implementacije i plan infrastrukturnog razvoja, koji su zapravo kratkoročni strateški dokumenti, rekao je direktor ALER-a Bojan Tojaga.

Ovi strateški dokumenti utemeljeni su na programu razvoja grada Leskovca i na programima rada relevantnih institucija. U izradi dokumenata učestvovale su institucije koje imaju najveće budžete – Direkcija za urbanizam, uprava za društvene delatnosti, „Toplana“, „Vodovod“, „Pijaca“ i ALER. Najčešće je reč o projektima koji se realizuju po dve ili više godina, ali su u ovim dokumentima brojke izražene samo na godišnjem nivou.

KOLIKO ĆE KOŠTATI USLUGA POMOĆI I NEGE U KUĆI?

Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i odluke o socijalnoj zaštiti, na 19. sednici Gradskog veća usvojen je Pravilnik o organizaciji usluge pomoći i nege u kući, sa kriterijumima i merilima za učešće korisnika u troškovima usluge.

Na osnovu zdravstvenog stanja korisnika usluga pomoći može da podrazumeva lakše ili složenije poslove.  Cena kod lakših poslova je 180 dinara, a kod složenijih 240 dinara po satu. Stručni tim i radnik na osnovu zdravstvenog stanja korisnika utvrđuju u kojoj se kategoriji korisnik nalazi.

U gradu postoje dve ustanove socijalne zaštite, Centar za socijalni rad i Ustanova za odrasle i starije, koje pružaju uslugu pomoć u kući. Svaki građanin Leskovca, bilo da je to starije lice ili odrasla osoba sa fizičkim i psihičkim poteškoćama, ili dete, ima pravo da koristi uslugu pomoći u kući.  Na mesečnom novu ova usluga može da bude najviše 60 sati. Onaj ko želi da koristi uslugu zahtevom se obraća ustanovi socijalne zaštite koja donosi rešenje. Sredstva se obezbeđuju iz namenskih sredstava loklane samourave, od samih korisnika, donatora ili trećih lica, rekla je direktorka Ustanove za starije i odrasle Gordana Savić.

Na 19. sednici Gradskog veća usvojen je predlog rešenja o obrazovanju komisije budžetskog Fonda za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Leskovca.

Odlukom o formiranju budžetskog fonda na teritoriji grada Leskovca predviđeno je i formiranje komisije od sedam članova, čiji je zadatak da radi poslove izrade programa, realizaciju programa i sačinjava izveštaje o realizaciji programa budžetskog fonda. Za članove komisije su izabrani: Dejan Ranđelović (predsednik), Boban Mitrović, Jovan Cvetanović, Jovica Đorđević, Aleksandar Mitić, Vladimir Branković i Saša Ilić. Mandat komisije je četiri godine. Stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe komisije obavljaće nadležna gradska uprava.

Na ovoj sednici Gradskog veća odobreno je 180.000 dinara mesnoj zajednici Grdelica za završetak radova na Parohijskom domu, dok je mesnoj zajednici V. Sejanica odobreno je 840.000 dinara za završetak radova na zgradi mesne zajednice.

Za zamenika gradskog javnog pravobranioca na ovoj sednici imenovana je dipl. pravnik Lidija Đorđević, koja je do sada radila u Direkciji za urbanizam i izgradnju.

 

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
hobotnica
hobotnica
7 godine pre

Ono sto se desava u gradu dirigovano je iza zavese i debelo placeno. Nijedno lice nije slucajno doslo na čelo urbanizma, niti u pravobranilastvo. Krug se zatvara. Pipci u izgradnji, tuzilastvu, pravobranilastvu, finansijama, urbanizmu. Za svaku uslugu, unapredjenje. Prvi pravobranilac, drugi pravobranilac, treca pravobraniteljka. Steta sto Leskovac nema opoziciju, nego samo interesne alapače, željne samopromocije i finansiranje privatnih rabota. Steta za grad i gradjane. Jos dugo ce bobani i bobane sa petnaest znacajnih recenica objasnjavati vazduh u gradu. Iščašeni centar razvoja grada ka pojedincu.