Usvojeni programi rada ustanova u kulturi i socijalnoj zaštiti i komunalne policije

 

LESKOVAC

Na današnjoj, 19. sednici Gradskog veća ,   usvojeni su planovi i programi rada za 2017. godinu ustanova u kulturi i socijalnoj zaštiti, kao i komunalne policije, o kojima će se šira diskusija voditi na sednici Skupštine grada 25. januara.

Gradsko veće usvojilo je predlog plana javne nabavke za 2017. godinu. Gradska uprava za javne nabavke sačinila je predlog plana nabavki dobara i usluga i radova za 2017. godinu na osnovu iskazanih potreba svih organa grada,ali i drugih korisnika budžetskih sredstava, kao što su Povereništvo za izbeglice i miigracije i jedinice za implementaciju projekata, sve osnovne i srednje škole (nabavka energenata), Gradska izborna komisija, rekao je načelnik ove uprave Zoran Novković.

Plan nabavki se sastoji od plana javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje. Procenjena vrednost javnih nabavki iznosi 2 milijarde 118 miliona, dobra su 132 miliona, usluge 218 miliona i radovi milijardu i 760 miliona. Procenjena vrednost nabavki na koje se zakon primenjuje je 282 miliona 484 hiljade, od toga dobra 7 miliona i usluge 275 miliona dinara.

Ovako sačinjen plan javnih nabavki, nakon usvajanja od strane Gradskog veća i Skupštine,  upućuje se Upravi za javne nabavke i državnoj revizijskoj instituciji radi daljeg praćenja i kontrole.

KAKO ĆE FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE KORISTITI SREDSTVA U 2017.

Na današnjoj sednici  usvojen je izveštaj o radu i poslovanju Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca za 2016. godinu, kao i predlog programa korišćenja ovih sredstva u 2017. godini.

U izveštaju su navedene sledeće aktivnosti koje je ovaj Fond realizovao u minuloj godini: sistemska dezinsekcija, za koju je odvojeno milion 434 hiljade dinara, deponovanje komunalnog čvrstog otpada, 77 miliona dinara, finaniranje i sufinansiranje projekata pravnih lica iz oblasti zaštite životne sredine, za12 projekata izdvojeno je 3,5 miliona dinara, projekat „JKP „Grdelica“- nabavka cirkulara za obradu drveta radi izrade mobilijara, praćenje kvaliteta vazduha, milion 342 hiljade dinara, sanacija zaštićenih prirodih dobara, hrasta u Kulešu i drugih manjih dobara.

U toku 2017. godine Fond za zaštitu životne sredine finansiraće iste aktivnosti kao i u 2016, ali će biti i novina, rekla je predsednica ovog Fonda Bobana Stošić. I ove godine sprovodiće se sistemska dezinsekcija, zaštita prirodnih dobara, biodiverziteti i ozelenjavanje. Pored kvaliteta vazduha, biće praćena i buka i kvalitet površinskih voda, i to zahvaljujući Zavodu za javno zdravlje koji je Fondu ustupio aparat za merenje buke. Obaveza Fonda biće i izrada nekih strateških dokumenata, kao što je Program zaštite životne sredine, kao i nabavka softvera za izradu lokalnog registra izvora zagađivača. Za ekološku edukaciju izdovjeno je malo sredstava u 2017, ali će se i na tome raditi uz oslanjanje na sopstvene resurse u saradnji sa školama i drugim ustanovama, istakla je Stošić.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare