Čitaoci pitaju: Ko je nadležan za odlaganje životinjskog otpada, Komunalac ne odgovara

LESKOVAC

Čitalac JUGpressa pita kako je regulisano  odlaganje životinjskog otpada koji
ostane posle “klanja po kućama” a kao ilustraciju nam je poslao i snimak na kome se vidi kako se ovaj otpad ubacuju u kontejner koji je namenjen skupljanju komunalnog otpada.

U Por Verner Veberu, koji se bavi skupljanjem smeća , kažu da je njihov posao skupljanje komunalnog otpada ali ne i životinjskog i da to mora da bude regulisano na poseban način.

Pitanja vezana za odlaganje komunalnog otpada i sankcionisanje gradjana koji ga bacaju u kontejner poslali smo i Odeljenju za inspekcijske poslove
Gradske uprave grada Leskovca i od njih dobili detaljan odgovor.

Nikakava odgovor nismo dobili iz Javno komunalnog preduzeća “Komunalac” čija je Zoohigijenska služba nadležna za uklanjanje ovog otpada.

Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca pitali smo sledeće:

1. Kako je regulisano odlaganje životinjskog otpada?
2. Ko je nadležan za taj otpad?. Da li postoji neko pravilo u njegovom
prikupljanju od građana i ko to radi?
3. Da li je inspekcija imala prijave vezane za bacanje tog otpada u
kontejnere za odlaganje komunalnog otpada?
4. Ko je nadležan za kontrolu po prijavama i eventualno kažnjavanje?

Evo i odgovora:

Poštovani u skladu sa podneskom dostavljenim elektronskim putem Odeljenju
za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca, dana
04.02.2020.godine, u nastavku teksta obaveštavamo Vas o važećim
zakonskim odredbama i pravima i obavezama za nadzirane subjekte.

1.Upravljanje otpadom životinjskog porekla, kao i način i postupanje za
neškodljivo uklanjanje otpada životinjskog porekla definisan je Zakonskim i
podzakonskim aktima po kojima nadzor vrši Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, Veterinarska inspekcija.

2.Odredbana Odluke o uslovima za držanje domaćih životinja na teritoriji
grada Leskovca („Službeni glasnik grada Leskovca“, broj 9/2003, 15/2006,
3/2008 i 9/17) propisano je da se za neškodljivo uklanjanje životinjskih
leševa mora koristiti jama – grobnica ili stočno groblje, a prevoz istih
vrši Zoohigijenska služba, JKP „Komunalac“ Leskovac.
Odredbama iste Odluke propisano je: „Za uklanjanje životinjskih leševa,
držalac je dužan da se obrati preduzeću“ radi neškodljivog uklanjanja leša.

3.Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca do dana
sačinjavanja ovog obaveštenja nisu podnete predstavke po pitanju
nenamenskog korišćenja posuda za odlaganje otpada – kontejnera, u smislu
odlaganja otpada životinjskog porekla.

 1. Po podnetim predstavkama po pitanju nenamenskog korišćenja posuda za
  sakupljanje otpada, u smislu odlaganja otpada koji ne spada u kućni otpad,
  nadzor vrši Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne policije
  Gradske uprave grada Leskovca. Za učinjene prekršaje propisane su novčane
  kazne u fiksnom iznosu:
 • Za pravno lice od 50.000,00 dinara;
 • Odgovorno lice u pravnom licu od 10.000 dinara;
 • Preduzetnika novčana kazna od 25.000 dinara;
 • Za fizičko lice 3.000 dinara, navodi se u odgovoru Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca.

Javno komunalnom preduzeću “Komunalac” postavili smo sledeća pitanja:

1. Da li ste i na koji način obavestili gradjane da je vaša
Zoohigijenska služba zadužena za uklanjanje životinjskog otpada na
teritoriji grada Leskovca ( Odluke o uslovima za držanje domaćih
životinja na teritoriji grada Leskovca („Službeni glasnik grada
Leskovca“, broj 9/2003, 15/2006,
3/2008 i 9/17)?

2. Na koju lokaciju vaša služba odvozi ove ostatke?
3. Da li vam se gradjani javljaju radi uklanjanja životinjskih otpada ?
4. Šta se dešava sa leševima uginulih ili životinja koje su udarene na
nekom od leskovačkih puteva ili ulica (pre svega pasa)? Da li gradjani
mora da vam prijave ili možda imate organizovane ekipe koje
proveravaju na terenu ?

Odgovore nismo dobili

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare