Usvojen budžet za 2023. godinu

LESKOVAC

Odbornici Grada Leskovca razmatrali su predlog Odluke o budžetu Grada Leskovca za 2023. godinu koji je predstavio gradonačelnik Goran Cvetanović. On je rekao da je budžet projektovan na iznos od 6.074.300.000 dinara.

„On predstavlja jedan realan i održiv okvir koji će omogućiti uredno i blagovremeno finansiranje svih obaveza. Planiran je oprezno, odgovorno, uzimajući u obzir sve izazove kako na unutrašnjem, tako i na spoljašnjem planu. Prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima planirani su na nivou od 5.955.612.000 dinara i oni su za 446,6 miliona dinara veći u odnosu na poslednju Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Leskovca za 2022. godinu, ili 7,9% više. Siguran sam da su poznate nadležnosti lokalne samouprave, kao i njeno funkcionisanje. Da ne bi otišli sa teme, 7,9% povećanja budžeta predstavlja rast privrede i finansijskih kapaciteta Grada Leskovca u 2023. godini u odnosu na sadašnju godinu. Na poziciji porez na zarade sa povećanjem od 500 miliona dinara u odnosu na 2022. godinu vidimo da je došlo do pevaćanja broja zaposlenih, da su zarade veće, da je kupovna moć veća i to znači da su veća novčana sredstva u opticaju. Povećanje plata u javnom sektoru iznosiće 12,5%, a povećanje minimalne zarade 14,3%. Na osnovu prihoda od poreza i od samostalne delatnosti se to takođe vidi, jer imamo povećanje od 40 miliona dinara kao dokaz rasta privredne aktivnosti i broj prezetničkih radnji. Ako gledamo porez na imovinu pravnih lica, postoji povećanje od 20% i to nisu statičnih 20%, nego je to rast profita pravnih lica. Kada smo projektovali visinu budžeta mislim da smo išli suviše oprezno, ali sačekaćemo 2023. godinu, pa ćemo videti da li smo bili u pravu. Ali, pravo da budemo optimisti nam daje to što smo upravo dobro sagledali 2022. godinu i projektovali je na pravi način. Zato sam siguran da, bez obzira što je nekada budžet bio osporavan kao nerealan i nedostižan, da će pokazati pravu aktivnost i prave podatke na kraju godine.“

Govoreći o rashodima, Cvetanović je rekao da su oni planirani u iznosu od 5.955.612.000 dinara.

„Oni su prikazani na rashodovnoj strani budžeta po namenama i po korisnicima, ali i po programima koji pokazuju koliko se troši na izvršavanje osnovnih nadležnosti, kao i strateških ciljeva samog grada. Tako smo za saobraćanu strukturu izdvojili preko milijardu dinara, odnosno 240,6 miliona više nego u 2022. godini. Od toga čak 747,7 miliona dinara je opredeljeno za održavanje i izgradnju novih saobraćajnica, dok je 212,6 miliona dinara namenjeno za izgradnju objekta za potrebe grada i izgradnju distributivnog centra. Za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže je izdvojeno 131,1 milion dinara i kada dodamo 66,6 miliona za izgranju Sevrnog kraka vodovoda dobijamo impersivnu cifru od 197,7 miliona dinara. Prepoznavajući problem smeštaja dece u vrtićima i takozvane liste čekanja, odlučili smo da u budžetu za 2023. godinu izdvojimo sredstva u iznosu od 22 miliona dinara za subvencije troškova boravka dece u privatnim vrtićima. To je samo jedan od koraka rešavanja pitanja koje se tiče problematike smeštaja dece u vrtićima, a svakako računamo na dogradnju i rekonstrukciju vrtića u Bratmilovcu u iznosu od 50,4 miliona dinara, kao i izgradnju vrtića u MZ „Moše Pijade“ u iznosu 73,5 miliona dinara. Budžet osnovnog obrazovanja uvećan je 36,9 miliona dinara, srednjeg za 33,5 miliona. Predlog pokazuje i socijalnu dimenziju, jer je opredeljeno 21,6 miliona dinara više nego ranije. Deset miliona više, odnosno 40 je izdvojeno za finansiranje medijskih kuća, 14 više za oblast kulture, a čak 125 miliona za finansiranje sporta. Za mesne zajednice 65 miliona, čije smo račune deblokirali.“

Cvetanović da je dodao da su i izdvajanja za investicije „rešavaju više kapitalnih objekata kao što je izgradnja Severnog kraka vodovoda, izgradnja ulice pored stadiona, mosta kod Jelašnice. Veći broj investicija biće finansiran iz republičkog budžeta, kao što je uređenje Opšte bolnice, Doma zdravlja, Dečjeg dispanzera, projekat upravljanja otpadnim vodama, dogradnja fekalne kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta. Mogu da kažem da je budžeet Grada Leskovca realna, uravnotežen i razvojni i da je rezultat politike vrlo odgovornog ponašanja gradskog rukovodstva.“

Odbornik Nebojša Cakić (Za Leskovac – ZAJEDNO) smatra u budžetu za 2023. godinu ima dosta problematičnih i spornih stvari.

„Upotrebiću izraz katakombe u budžetu i pokazatri da se jedne stvari gube, druge se rađaju, a da se ništa ne završava. Počeću sa kapitalnim investicijama predviđenim za ovu i prošlu godinu, pa uporediti sa ovim što piše za narednu godinu. Prvi kapitalni objekat izgradnje linije mulja i vode je, čini mi se završeno, ali ja čuh u republičkoj skupštini da se opet daju pare za to, a objekat je u probnom radu. Rekao sam da je to u probnom radu, možda oni ne znaju. Drugi kapitalni projekat proširenje kanalizacione mreže, to stoji u republičkom budžetu, tu se zadužujemo. Rekonstrukcija i nadgradnja Dečjeg dispanzera, nestala u katakombama budžeta. Izgradnja centralnog gradskog trga, o tome da ne pričamo. Tri dunđera iz Vlasotinca su to napravili, a naša premijerka apostrofira firme „Bauvezen“ i „Milenijum“ kao firme od apsolutnog poverenja koje grade u Srbiji, a u Leskovcu tri godine „Bauvezen“ radi obične pločice. Završena je rekonstrukcija Bulevara Nikole Pašića i to je u redu. Rekonstrukcija ulice Rade Žunića sa pratećom infrastrukturom nestala u katakombama budžeta, nema ga. Energetska sanacija Trgovinsko-ugostiteljske škole takođe. Pisali, slikali se, i nije napravljeno, sada ga više nema, ne postoji. Izgradnja dečjeg vrtića u MZ „Moše Pijade“ već pet ili šest godina se najavljuje. A gde je promena „Toplane“ u naselju „Dubočica“ na gas? Dakle, kakva je garancija da ovo što je napisano u projektu nije samo spisak lepih želja? Nema nikakvih garancija, radi se od danas do sutra. Setimo se soalrne elektrane. Raskida se ugovor, a isplaćen izvođač radova? Valjda treba da tražimo ispunjenje ugovora. Dakle, sve što piše u predlogu budžeta mož’ da bidne, ali ne mora da znači, ne mogu ni ja da pohvatam šta se sve to gubi u katakombama budžeta.“

Cakić smatra da je „optimistički predviđen prihod od poreza na zarade. Mislim da se neće ostvariti, jer koliko vidimo na mnogim mestima kreće polako otpuštanje radnika. Trenutno je, pipsali su neki mediji, u „Aptivu“ 1000 radnika manje nego pre pola godine. Svedoci smo da se „Džinsi“ povlači. Nije to problem samo naše lokalne samouprae, nego su ekonomski problemi i u celom svetu, to je činjenica koju treba planirati. Bojim se da će i inflacija biti mnogo veća nego što je projektovana i da će ona doprineti da se ove brojke ostvare.“

Nenad Zdravković (Za Leskovac – ZAJEDNO) smatra da je nacrt budžeta bajka koju ne živimo.

„Koliko vidim iz prethodnih bajki nismo doživeli ni koncertnu dvoranu ni mnoge druge stvari. Mene zanima solarna elektrana. Odvajali smo pare iz budžeta, gradonačelnik je rekao da će biti sastanak sa vlasnikom preduzeća „Centum“ koje je gradilo solarnu elektranu da on sada vrati neke panele i da se raskine ugovor. To baš i ne može tako. Ako je grad dao pare za nešto, ako su bili neki solarni paneli, pa su pomerani, mora da bude neko odgovoran. Ili taj privatnik koji to nije uradio ko što valja ili taj ko je sa njim potpisao ugovor. Ako je to vaš prethodnik, reagujte. Dalje, dičite se izgradnjom stadiona, ali ne i ko će finansirati održavanje stadiona, grad ili država. U budžetu ne vidimo pare za to, ne zna se ko će to da održava, a biće veliko opterećenje za graski budžet.“

Zdravković je pozabavio i podsticajem za zapošljavanje, za šta je izdvojeno 30 miliona dinara.

„Već sam izneo podatak da je čovek proglasio svoju sestru i sestričinu da su pripadnici romske nacionalne manjine, kako bi mogao da im daje subvencije prilikom zapošljavanja, i to traje iz godine u godinu preko javnih radova. Dalje, imamo apsurdnu situaciju prilikom subvencije za zapošljavanje, gde ljudi uzimaju milione, a ukupan iznos je oko 100 miliona. Dve Agencije za knjigovodstvene uslige su u stvari dve sobe, jedna do druge, i imamo 2017. godine četiri lica 720.000 dinara, 2018. milion, 2019. dva miliona dinara, 2020. godine 1,1 milion, 2021. godine 2,1 milion, itd… Ta agencija može da ima 7-8 upošljenika, ali me frapiralo da Preduzetnička radnja ručne proizvodnje imitacije nakita u 2018. godini imalo jedno prijavljeno lice i uzete su subvencije, 2020. devet lica, četiri miliona subvencije, 2021. godine 14 lica, 4,3 miliona uzetih subvencija. U realnosti ne postoji prostor, objekat u kojoj ta preduzetnička radnja postoji. Dalje, Preduzeće za pekarske usluge, isti modus, 2016. godine jedno lice…“

U ovom trenutku je predsedavajući Aleksandar Đurović opomenuo Zdravkovića da mu ističe predviđeno vreme za govor, pa je Zdravković najavio konferenciju za medije na kojoj će podrobnije govoriti o ovoj temi.

„Interesantno je da nije bilo vreme kada sam govorio za nakit, ali čim samo pomenuo pekaru koja je sličajno vezana za SPS, isteklo vreme. A ta pekara uzela 28,6 miliona do sada…“

Načelnik Gradske uprave Miloš Cvetanović je u svom obraćanju davao odgovore na postavljena pitanja, pa je rekao da, što se tiče Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, završen je kolektor za prečišćavanje otpadnih voda, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, linija vode i sredsdtav koja su sadržana u budžetu su za garanciju za period garancije ukoliko javi neki nedostatak. To su sreddstva koja se ne plaćaju izvođaču do kraja, nego za period garancije za probni rad. Kada se to završi onda se ta sredstva isplaćuju izvođaču. Tu imamo i sredstva predviđena za ishodovanje upotrebne dozvole i sredstva za obezbeđivanje dvostrukog napajanja električnom energijom na tom projektu.

Što se tiče izgradnje kanalizacione mreže za 16 sela, to je projekat koji se finansira sredstvima holandske vlade u iznosu od preko sedam miliona evra, kao i sredstvima iz KFC kreditas koji povlači Vlada Republike Srbije u iznosu od preko osam miliona evra i gde se nadamo da ćemo do kraja godine ishodovati građevinsku dozvolu. Ogroman je poduhvat, ogromna je projektno-tehnička dokumentacija. Imnamo uporednu tabelu kapitalnih projekata od 2013. godine, za dosta tih projekata sam i zaboravio, jer su završeni. Često se govori i da se neki projekti stalno ponavljaju, ali Grad Leskovac je ušao u program Stalne konferencija gradova i opština i prema stavu SKGO da kapitalni projekti koji se ne finansiraju iz budžeta grada se više ne prikazuju u kapitalnoj tabeli, pa se zato ne vide projekti vezani za Dečji dispanzer, za Trgovinsko-ugostiteljsku školu, jer se finansiraju iz kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Pomenut je i Severni krak, tu je postupak javne nabavke za prvu fazu pri kraju i ona će se izvoditi sledeće godine. Mislim i da su prihodi od poreza na zarade relno prihodi, čak mislim i da će da budu veći.“

Gradonačelnik Goran Cvetanović je replicirao Zdravkoviću rekavši da podaci koje je on izneo nemaju veze sa lokalnom samoupravom, nego sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, koja je republički organ.

„Reagovali ste tek kada su krivične prijave date protiv određenih lica zaposlenih u NSZ, a onda gospođa koja je dobila krivičnu prijavu sada daje prijave protiv drugih. To je potpuno opravdano, jer su u pravu i ona i oni koji su nju prijavili. Finansijski kapacitet NSZ na nivou Jablaničkog okruga je 200 miliona, što je ogroman novac i kao se ne upotrebljava racionalno sigurno je da svako ko to ne čini treba da snosi krivičnu odgovornost. Mnogi svoje supružnike, braću, sestre predstavljaju kao Rome, što je u redi kad bi oni stvarno i bili Romi. Ali, to je problem i u mnogim drugim državama. U Strumici romska populacija koja je vrlo obrazovana, edukovana, inteligentna, se prijavljuju da pripadaju Turcima, zato što dobijaju besplatno nove i vrlo lepe stanove , kao i druge benefite. Samostalno pravo je svakog da se izjasni kako želi, a sa druge swtrane pitanje je koliko je to moralno. Inače, biće još krivičnih prijava, a biće zahvaćene i neke strukture koje se bave pravima.“

Nenad Filipović (Jedinstvena Srbija) kaže da može samo da se nagađa da li je ovaj predlog budžeta ostvariv ili ne, a da će se rezultati videti za nekih godinu dana.

„Ali,nije ovo prvi budžet, svake godine imamo predlog i na osnovu onoga što je bilo ranije mislim da je ovaj predlog ostvariv. Ako pogledamo poslednje dve godine i vidimo ostvarenje sa više od 98%, onda mislim da će i ovaj biti ostvaren i zato će ga naša odbornička grupa podržati. Meni je bitno da se povećavaju plate u javnom sektoru, kao i minimalac, da na neki način i te ljude zadržimo da rade tu gde jesu. Bitna stvar je i što je predviđeno dosta više para za nove saobraćajnice, jer moramo imati dobre puteve da ljudi koji žive na selima mogu da dođu do grada. Probleme smo imali sa vrtićima, sa listima čekanja i drago mi je da lokalna samouprava kreće i da to rešava. Izuzetna stvar je i povećanje prihodovne strane od poreza na zarade, bez obzira na neke najave otpuštanja.“

Gradonačelnik Goran Cvetanović rekao je da firma „Džinsi“ Fondu za razvoj Srbije duguje preko 50 miliona dinara.

„Ako ne plate to u kratkom vremenskom periodu biće blokirani, ukoliko se to već nije dogodilo.“

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare