U januaru 951 predmeta vezanih za informacije od javnog značaja pred poverenikom

BEOGRAD

U januaru 2020. godine služba Poverenika za infomacije od javnog značaja primila je 951 predmet u vezi sa pristupom informacijama, saopšteno je iz te službe.

U toku januara rešeno je ukupno 391 predmeta vezanih za pristup informacijama od javnog značaja.

Preostalo je ukupno 3.635 predmeta .
Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 1.802 kontakta sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Evidenica rešenih slučajeva u oblasti dostupnosti informacija od javnog značaja Izgleda ovako:

Rešene su 184 žalbe, od čega je 27 žalbi izjavljeno na doneta rešenja o odbijanju zahteva tražioca informacije, a ostale žalbe su zbog nepostupanja organa po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja ili odbijanja zahteva bez donošenja rešenja.

Bilo je 27 odgovora na zahteve za mišljenja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Poverenik je dao 10 odgovora na tužbe Upravnom sudu.

Bilo je i 37 zahteva za informacijama koji su preusmereni drugim organima vlasti uz konsultaciju i obaveštenje tražioca informacija, a koje je Služba primila od drugih organa koji ne raspolažu traženom informacijom ili od tražioca informacija, a informacije se odnose na rad drugih organa.

Uradjene su dve predstavke, četiri predmeta po predlozima za upravno izvršenje rešenja Poverenika po kojima je doneto dva pisma Vladi i dve obustave postupka.

U okviru predmeta koji se odnose na predloge za upravno izvršenje rešenja Poverenika donete su još i sledeće mere: 8 rešenja o dozvoli izvršenja rešenja, 123 predmeta se odnosilo na sprovođenje mera za unapređenje javnosti rada organa vlasti, u 123 slučaja su organima vlasti upućene primedbe i sugestije koje se odnose na izradu informatora o radu i sprovođenje drugih mera za unapređenje javnosti rada.

Od ukupno 184 žalbe, 24 žalbe su bile neosnovane ili sa formalnim nedostacima, pa su po njima donete sledeće odluke:

Od ukupno 184 žalbe, 24 žalbe su bile neosnovane ili sa formalnim nedostacima, pa su po njima donete sledeće odluke: 11 rešenja o odbijanju žalbi kao neosnovanih a 13 žalbi je odbačeno iz formalnih razloga.

Preostalih 160 žalbi koje su bile osnovane, Poverenik je rešio na sledeći način:

• u 42 predmeta naložio je organu vlasti da postupi po zahtevu i omogući pristup traženoj informaciji, pa je u ovim predmetima doneto 41 rešenje, dok je 1 spojen prilikom rešavanja,
• u 10 predmeta poništio je rešenje organa vlasti i naložio organu vlasti da postupi po zahtevu tražioca, pa je u ovim predmetima doneto 7 rešenja, dok su 3 spojena prilikom rešavanja,
• u 15 predmeta poništio je odluku organa vlasti i predmet vratio na ponovni postupak, pa je u ovim predmetima doneto 14 rešenja, dok je 1 spojen prilikom rešavanja,
• u 26 predmeta obustavljeno je dalje vođenje postupka jer je organ vlasti u međuvremenu, nakon intervencije Poverenika, postupio po zahtevu za pristup informaciji, pa je u ovim predmetima doneto 25 rešenja, dok je 1 spojen prilikom rešavanja,
• u 67 predmeta obustavljeno je dalje vođenje postupka, jer je organ vlasti u međuvremenu, nakon intervencije Poverenika, postupio po zahtevu za pristup informaciji, pa su stranke odustale od daljeg vođenja postupka, pa je u ovim predmetima doneto 64 rešenja, dok je 3 spojeno prilikom rešavanja,
• podneto je 3 zahteva za preispitivanje odluka Upravnog suda,
• 1 zahtev za povraćaj u pređašnje stanje je usvojen, navode u službi Poverenika.

Ostavite komentar

avatar
  Prati  
Obavesti me o
Проститутки Бишкека