Petnaestak Roma iz Jablaničkog okruga u trci za Nacionalni savet

LESKOVAC

U ponoć počinje predizborna tišina uoči izbora za članove Saveta nacionalnih manjina, koji se u Srbiji održavaju treći put. Pravo glasa ima 509.315 birača iz 22 nacionalne manjine, koji biraju članove 18 saveta, sa 58 izbornih lista.Romska nacionalna manjina, kao jedna od najbrojnijih u Srbiji, na pet lista ima 166 kandidata.

Ono što akarakteriše ove izbore, kaže  Zoranom Saitovićem iz Rominfomedije, bar kad je Leskovac u pitanju, jeste činjenica da transparentne kampanje nije ni bilo. Informacije, pozivi i agitovanja, upućivana su preko društvenih mreža, a čak ni uoči predizborne tišine nema mitinga, podele propagandnog materijala, niti drugih promotivnih aktivnosti.

” Na prošlim izborima za članove Nacionalnog saveta , Leskovac je imao svoju listu. Ove godine to nije slučaj, iako je na pet listi Romske nacionalne manjine petnaestak kandidata sa teritorije Jablaničkog okruga. Istraživao sam malo i zaključio da se radi o smeni generacija, odlasku starih i dolasku još neiskusnih mladih ljudi, koji nisu vešti u vodjenju kampanja i pristupu potencijalnim biračima. Ono što zabrinjava jeste ponašanje kandidata, koji kao da se kriju i potpuno su nepoznati biračkom telu, što je, u neku ruku, neobjašnjivo. Želeo sam da ih pokrenem, ukažem im na neophodnost promovisanja programa i planova, ali sam na kraju odustao od te ideje pošto su mi neki rekli da to jednostavno ne žele.

Zašto je Nacionalni savet važan manjinama i koja je njegova uloga, pitamo Saitovića.

” Oni, prevashodno, treba da deluju u četiri oblasti: informisanje, kultura, obrazovanje i očuvanje jezika. Sve su to pitanja od suštinske važnosti za poboljšanje položaja Roma u Srbiji i Leskovcu. Ljudi znaju da se održavaju izbori, ali očekuju da im se neko obrati, predstavi im se i upozna ih sa listom koju predstavlja, da ponudi svoj program, ideje i inicijative za rešavanje pojedinih pitanja. Toga na terenu nema, pa ja zaista ne znam kako očekuju da budu izabrani, ako za njih, osim najbliže porodice, ne zna niko od birača”, kaže Saitović.

Pitamo kakve su procene  oko izlaznosti.

” Na osnovu svega što sam čuo i video u periodu od raspisivanja izbora do danas, verujem da izlaznost neće preći 20 posto . To je manje u odnosu na prošle izbore i to je posledica odsustva ”pozitivnog” predizbornog pritiska na birače, apela i poziva za učešće. U Leskovcu će  se u nedelju glasati na pet lokacija: u mesnim zajednicama ”Hisar” i ”Marko Crni”, u Brestovcu, Pečenjevcu i Vučju”, rekao je Saitović.

 

Na pitanje kakve su šans eda neko od kandidata iz Leskovca bude u novom sastavu Nacionalnog saveta Roma, Saitović kaže ” takve prognoze je nezahvalno davati, ali verujem da ćemo u Savetu imati bar dva predstavnika iz ovog okruga. Oni će, ukoliko zaista žele da rade za dobrobit ljudi koje predstavljaju, umati dosta posla. Jesu pokrenute inicijative za ulaganje u leskovačka romska naselja, ali sve je to još daleko od realizacije. Infrastruktura je očajna, Romi u Pečenjevcu nemaju ispravnu pijaću vodu, već koriste tehničku i tako dalje. Mora se istaći da su Saveti nacionalnih manjina partneri Vladi. Predlažu akcije, pokreću inicijative, traže podršku. Zbog toga je važno da u takvom jednom telu imamo predstavnike iz Leskovca”, rekao je Saitović .

 

 

 

Dešupanđ Roma tari Jablaničko rota ano prastaba za ko Nacionalno konsili

Erat resel angleder e alosaripnasiri tišina anglo alosaripa za ko Nacionalna

konsilija tikorengoro, kola ani Srbija ićerenape palo trito puti. Hakaj taro krlo

isilen 509.315 manuša taro 22 nacionalno konsilija, kola alosarena

manušen taro 18 konsilija, ko 58 alosaripnasere patrina.

Romano nacionalno tikoripna, sar jek taro naj baro ani Srbija, ko panđ

 alosaripnasere patrina isi 166 kandidatija.

Okova sa karakterišini akava alosaripa, vaćeri o Zoran Saitović tari Rominfomedia,

Bar kad i Leskovca ano pučiba, čače da transparentno kampanja ni na inele.

Informacije, vičiba, ubediba bičalđepe samo prekalo amalipnasere mreže,

a čak i angli alosaripnasiri tišina nane mitinzi, dejba o propagandno materijal,

niti aver promotivna buča.

“Ko angleder alosaripa za ko Nacionalna konsilija, i Leskovca inola

olakiri patrin. Akava berš adava nane ađahar,  ko so panđ patrina

 isi dešupanđ roma tari teritorija Jablaničko rota. Rodinđun hari

i pandljum o lafi da čerelape buti taro menjiba o generacije,

so đana o purine generacije hem so avena o terne bipiravde manuša,

kola nane đande ko akhariba i kampanja hem o pristup za ko biračija.

Okova so nane šukar i o ponašanje taro kandidatija, kola garavenape

i o alosaripnasoro trupo na penđarel olen, so našti te objasninipe sose adava adjahar.

Mangljum te anglaravlen, te sikavav olen da valjani te promovišinen pess, o programi

hem te vačeren so i olengoro plani, ali ko kraj odustaninđum tari adija ideja,

 jer nesave vačerđemaje da na mangena adava te čeren.

Sose o Nacionalno konsili i importantno za ko tikore hem savi i olesiri uloga, pučaja e Saitoviće.

“On, ko prvo than valjani te anglarenpe ko štar oblastija: Informišiba,

kultura, obrazovanje, hem arakhiba i čhib. Sa i adava pučiba

kola i importantna za ko anglaripe i rig e Romengiri ani Srbija ani Leskovca.

Manuša đanen da ičerenape alosaripa, ali mangena neko te vačeri olencar,

te promovišini o programi, te del šukar ideje hem te upoznatini olen

sa i patrin koja predstavini, te del plo programi hem inicijative za ko rešiba nesavo pučiba.

Adava ko teren nane, pa me na đanav sar mangena te oven alosarime,

ako olendje, osim olengiri najpaše porodica đanel,

na đanel niko taro biračija”, vačeri o Saitović.

Pučaja save i olesere procene sar o Roma ka ikljoven ko alosaripa.

“Ko sa okova so šunđum hem so dikljum ko akava period taro ramosaripe o

alosaripa o ikljojba naka nakhel 20 procentija. Adava i po tikoro nego

so inele ko anglune alosaripa, i adava sar bilačipe i so nane “pozitivno”

alosaripnasoro vičiba upro munuša kola valjni te alosaren, aberija hem vičiba

e manušen te ikljoven ko alosaripe. Ani Leskovca ko purano kurko ka alosarelpe

ko panđ lokacije: Thanesere katanipa “Hisar” hem “Marko Crni”,

ani Brestovca, Pečenjevce, hem ano Vučje”, vačerđa o Saitović

Ko pučiba save i šanse nesave taro kandidatija tari Leskovca te oven

ano nevo Romano Nacinalno konsili, o Saitović vaćeri”esavke prognoze

 i bilače te delpe, ali verujinava da ano Konsili ka ovelamen bar duj manuša tari akaja rota.

On, ako čače mangena te čeren buti za ko šukaripe e Romengoro ka ovelen bari buti.

Čače I pokrenime nesave inicijative za ko romane mahale,

 ali adava i dur tari realizacija. Infrastruktura i but bilači, Roma ano Pečenjevce

 nanolen šukar pani, lena tehničko pani. Mora te vačerav da o Nacionalna konsilija

taro nacionalna tikorpna i parnerija za ki Rajikani. Predložinen akcije, i

inicijative, rodena zoralipe. Adalese i importantno da ko esavko jek trupo

ovelamen amre manuša tari Leskovca”vačerđa o Saitović.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare