Obuka za energentski menadžment

LESKOVAC

U Tehničkoj školi „Rade Metalac“ održana je obuka za korisnike informacionog sistema za energetski menadžment u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti grada Leskovca.

 

Prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije grad Leskovac spada u obveznike sistema energetskog menadžmenta, što znači da treba aktivno da sprovodi mere energetskog menadžmenta definisane zakonom u koje spadaju izrada popisa javnih objekata i sistema javnog osvetlenja, izrada energetskog bilansa uključujući bilans biomase, izradu godišnjeg izveštaja koji se podnosi Ministarstvu rudarstva i energetike, izradu i usvajanje programa i plana energetske efikasnosti, itd. S obzirom na obim aktivnosti, posebno u prvoj godini uvođenja sistema grad Leskovac je sa još 35 lokalnih samouprava uspostavio saranju sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), koja između ostalog, predviđa tehničku pomoć lokalnim samoupravama od strane UNDR za uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta, a u skladu sa obavezama koje porističi iz zakona.

Maja Matejić, portofilio menadžer za energetiku UNDP, kaže da Program UN za razvoj sarađuje sa Ministarstvom rudarstva i energetike na uvođenju sistema energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama i kod ostalih korisnika kod javnog sektora. Ova saradnja ima nekoliko aspekata, a odvija se kroz jedan veći projekta koji se finansira iz sredstava globalnog fonda za životnu sredinu i koji se sprovodi narednih pet godina. Saradnja sa lokalnim samoupravama odvija se paralelno na dva koloseka. Sa nekih 30-ak manjih lokalnih samouprava koje su obveznici sistema energetskog menadžmenta imamo sporazume o saradnji o direktnom uvođenju sistema energetskog menadžementa, a sa većim gardovima, gde spada i Leskovac, imamo drugačiju saradnju, s obzirom da su ovi gradovi već dobro uznapredovali sa uvođenjem sistema. Ova saradnja uspešno traje već godinu dana, a Leskovac je među prvima koji je prepoznao temu energetskog menadžmenta i otpočeo njome organizovano da se bavi. U ovoj fazi, kada se uspostavlja sistem, mi smo pružili dodatnu podršku velikim gradovima tako što smo obezbedili obuke krajnjim korisnicima informacionog sistema za energetski menadžment za unos podataka u ovaj sistem.“

Matejić je objasnila i zaduženja budućih energetskih menadžera, rekavši da će oni biti zaduženi za sve objekte za koje lokalna samouprava plaća račune, odnosno tekuće i investiciono održavanje.

„Takvih objekata u ovakvim gradovima je mnogo, tako da je potrebno da se u ovaj proces uključe i sami korisnici iz objekata. Informacioni sistem koji se koristi u ovu svrhu podrazumeva unos velikog broja podataka, a energetski menadžer će kasnije moći te podatke da koristi za odgovarajuću analitiku, kako bi pripremao godišnje izveštaje za ministarstvo, za gradonačelnika, da pravi planove i programe energetske efikasnosti, ili da priprema dalje programe energetske efikasnosti.“

Dvodnevnu obuku, koju je prošlo 44 korisnika iz osnovnih i srednjih škola, dečijih vrtića, opštinske uprave, javno-komunalnih preduzeća, mesnih kancelarija, kulturnih institucija sa teritorije grada Leskovca i opštine Lebane, otvorila je zamenica gradonačelnika Jasmina Ranđelović. Ona je rekla da Leskovac koristi onlajn bazu Isem skoro godinu dana i da je za to vreme popisano 255 objekata, 660 mernih mesta i 400 mesta za javnu rasvetu.

„U bazu informacionog sistema za energetski menadžment uneto je 11.200 računa, 10.000 računa javnog osvetlenja, što na mesečnom nivou iznosi 1060 popunjenih računa. Ovom obukom omogućiće se redovno praćenje potrošnje i troškova za energiju, a ovim putem ćemo moći da identifikujemo mesta velike potrošnje i pokretanjem projekata energetske efikasnosti smanjiti izdvajanja iz opštinskog budžeta za energiju i vodu u javnim objektima. Ovi podaci predstavljaju i osnovu za izradu godišnjeg izveštaja o potrošnji koji grad podnosi Ministarstvu rudarstva i energetike.“

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare