Obrazovana komisija za rešavanje sukoba nadležnosti

LESKOVAC

Gradsko veće je usvojilo predlog rešenja o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu i za rešavanje sukoba nadležnosti, zbog isteka mandata prethodne komisije.

Poslovnikom o radu Gradskog veća predviđeno j obrazovanje Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu i za rešavanje sukoba nadležnosti između gradskih uprava i drugih preduzeća, organizacija i ustanova, koji vrše javna ovlašćenja iz nadležnosti grada, ili između gradskih uprava za pojedine oblasti, kao stalnog radnog tela Gradskog veća. Poslovnikom je predviđeno da mandat komisije traje četiri godine. Budući da je ranija komisija imenovana 2013. godine, zbog isteka mandata i potrebe kontinuiranog rada ovog radnog tela neophodno je bilo donošenje novog rešenja o obrazovanju komisije, rečeno je u obrazloženju.

Za predsenika Komisije izabran je Božidar Vučković, član Gradskog veća, zamenik predsednika sa jedankim pravom glasa je Dejan Cakić, član Gradskog veća, dok su članovi Radojka Kostić, Goran Đorđević, Gordana Cenić, Srđan Dojčinović i Valentina Đokić.

Usvojen je i predlog izmene i dopune broj 1 Plana nabavki za 2017. godinu. U obrazloženju ove odluke načelnik Gradske uprave za javne nabavke Zoran Novaković rekao je da je Skupština grada na sednici 25. januara usvojila Plan nabavki za 2017. godinu, ali da se u međuvremenu ukazala potreba za izmenom i dopunom tog plana.

Dom zdarvlja Leskovac obratio se Kabinetu gradonačelnika sa molbom da se izvrši nabavka dva sanitetska vozila za potrebe transporta pacijenata. Za nabavku ovih dobara obezbeđena su sredstva na odgovarajućim pozicijama u budžetu grada za 2017. godinu u iznosu od 5 miliona dinara sa porezom. Zbog toga je neohodna izmena i dopuna Plana nabavki za 2017. godinu, kako bi se nabavke sprovele u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišpu oblast javnih nabavki, rekao je Novaković.

Na 10. sednici Gradskog veća usvojen je predlog Odluke kojom se ovlašćuje JP „Urbanizam i izgradnja“ Leskovac da u ime i za račun grada sprovede određene postupke javnih nabavki koji su deo Plana javnih nabavki za 2017. godinu.

Kako je obrazložila direktorka pravnog sektora u JP „Urbanizam i izgradnja“ Marija Severović, osnov za donošenje ove odluke nalazi se u Zakonu o javnim nabavkama koji daje mogućnost naručiocima da ovlaste drugog naručioca da u njihovo ime i za njihov račun provedu postupak javnih nabavki. JP „Urbanizam i izgradnja“ osnovao je i radi obavljanja tih delatnosti i ovo javno preduzeće ima mogućnost i pravo za sprovođenje postupaka javnih nabavki za izgradnju, sanaciju, održavanje i popravku objekata koji se finansiraju iz budžeta grada Leskovca. U predlogu odluke su taksativno navedeni svi postupci javnih nabavki za koje se JP „Urbanizam i izgradnja“ ovlašćuje da ih sprovodi. Bitno je to da je odlukom predviđeno da grad zadržava pravo da sklapa ugovore po tim javnim nabavkama , rečeno je na sednici.

Sonja Petrović

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare