NAJVEĆE NAKNADE ZA DOBROVOLJNI ODLAZAK

LESKOVAC

 

Maksimalan broj zaposlenih, koji će nakon sprovođenja racionalizacije, ostati u javnom sektoru, odnosno u gradskim upravama, javnim preduzećima i ustanovama, je 2.234. Da bi se došlo do tog broja, nužno će biti da bez posla ostanu 42 upošljenika, piše leskovački nedeljnik Nova Naša reč.

 

U cilju sprovođenja radcionalizacije Gradsko veće je formiralo radnu grupu, na čelu sa članom veća Oliverom Antanasijevićem, sa zadatkom da se, na predlog načelnika uprava i direktora preduzeća i ustanova, utvrdi koliki bi optimalan broj zapošljenih trebalo da bude. Dakle, rukovodioci su sami, na osnovu procena svojih potreba i mogućnosti, davali predloge o broju upošljenika koji je potreban, dok je zadatak radne grupe bio samo da koordinira njihov rad, rekao je Antanasijević. Oni su u obavezi i da sprovedu Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme, koju je Skupština grada usvojila 2. februara, u roku od 60 dana, znači do 2. aprila.

Aktom Vlade Srbije lokalnoj samoupravi u Leskovcu određen je maksimalni broj zaposlenih od 2.242. Konačni broj će ipak biti za osam manji, odnosno 2.234, jer su takve potrebe iskazala preduzeća, ustanove i uprave, objasnio je Oliver Antanasijević.

Budući da su podaci o tome koliko bi radnika svaka uprava i preduzeće trebalo da imaju nakon racionalizacije usvojeni na Skupštini, što znači da su dostupni javnosti, pokušali smo da dođemo do uporednih podataka koliko je trenutno zapošljenih u javnom sektoru, odnosno u svakom preduzeću i upravi pojedinačno, kako bismo došli do zaključka gde su viškovi najveći.

Iznenadilo je saznanje da rukovodioci o ovoj temi nerado pričaju, dok se u jednom broju preduzeća podaci o broju zapošljenih skirvaju kao najveća tajna. Iz većine javnih preduzeća Nova Naša reč je dobila te podatke. Tako „Dom“ ima 53 uposlenika, a nakon racionalizacije trebalo bi da ih bude 49. U „Pijaci“ smatraju da im je potreban broj radnika 122, a sada ih ima 136, u „Komunalcu“ ih je 185, a optimalan broj je 184, u „Toplani“ je višak samo jedan radnik, jer ih je na platnom spsku 73, a biće ih 72, u JKP „Grdelica“ je višak četiri radnika, nakon racionalizacije trebalo bi da ih bude 70, a sada ih je 74, dok Gradska autobuska stanica broji 75 upošljenika, a racionalizacija predviđa 60-toro radnika ne neodređeno vreme. Iz Direkcije za urbanizam i izgradnju i iz „Vodovoda“ nismo dobili podatke o broju onih koji se nalaze u stalnom radnom odnosu.

I u ponekim ustanovama kulture nisu  svuda bili spremni da obelodane koliko ih je zapošljeno na nedoređeno vreme, a najčudnije je to da smo iz Gradske uprave za opšte poslove dobili informaciju da podatkom o tome koliko je zapošljenih radnika na neodređeno vreme pojedinačno u gradskim upravama ne raspolažu.

Jedino je iz JKP „Pijaca“ saopšteno da je 14 radnika zainteresovano da ode doborovoljno, naravno uz otpremnine. Kako će u drugim firmama problem biti rešen, da li prirodnim odlivom, ili će ipak morati da bude i otpuštanja, ostaje da se vidi.

Radnicima su ponuđene tri opcije za odlazak iz firme. Jedna je dobrovoljni odlazak, odnosno sporazumni raskid radnog odnosa, druga proglašenje tehnološkim viškom i u treću grupu spadaju oni kojima je malo ostalo do penzije, pa će to vreme provesti na tržištu rada, uz novčanu naknadu. Najveću naknadu dobiće radnici koji dobrovoljno odu. Najniža obračunata naknada za one do 15 godina radnog staža je 424.000 dinara, dok za one sa dužim radnim stažom taj iznos može dostići i do 900.000 dinara. Radnicima koji budu proglašeni tehnološkim viškom naknada će se obračunavati u skladu sa kolektivnim ugovorm preduzeća, ali je reč o znatno manjim iznosima.

Inače, novac za naknade će obezbeđivati sama javna preduzeća, odnosno za gradske uprave i ustanove novac će biti obezbeđen iz budžeta grada.

Donošenjem Zakona o određivanju maksimalnog broja zapošljenih u javnom sektoru započeo je proces racionalizacije, odnosno smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru na svim nivoima, sa vremenskim trajanjem od četiri kalendarske godine, zaključno sa 31. decembroj 2018. godine. Ovo je prvi korak u tom procesu, za koji politički lideri kažu da će biti bolan i mučan. Da li će se „izgurati“ do kraja, da li će racionalizacija zaista biti lišena partisjkih boja, i da li će sve biti onako kako nam je sa državnog vrha obećano – pokazaće vreme. Jer dosadašnje iskustvo nam govori da dnenvopolitički interesi znaju da blokiraju i najpozitivnije procese, kao i to da nam dobri zakoni ni ranije nisu manjkali, samo kada bi postojala politička volja da se oni i primene.

 

 

BROJ UPOŠLJENIH NAKON RACIONALIZACIJE

Iako nam je cilj bio da iznesemo uporedne podatke o tome koliko je trenutno zapošljenih radnika u leskovačkim javnim preduzećima, ustanovama i gradskim upravama, a koliko će ih biti nakon racionalizacije, budući da su nam podaci o trenutnom stanju u mnogim slučajevima ostali nedostupni, objavićemo samo ove druge.

Dakle, nakon racionalizacije, koja bi trebalo da se završi do 2. aprila, gradske uprave, njih 11, trebalo bi da broje 446 upošljenika. Gradsko javnom pravobranilaštvo 12, Služba za budžetsku inspekciju 7. U osam javnih i javno komunalnih preduzeća radiće, nakon sprovedene racionalizacije, ukupno 1.000 radnika, i to: u Direkciji za urbanizam 104, u „Domu“ 49, u „Pijaci“ 122, u „Vodovodu“ 338, u „Komunalcu“ 184, u „Toplani“ 73, u „Grdelici“ 70 i Gradskoj autobuskoj stanici 60 upošljenika.

SRC „Dubočica“ trebalo bi da ima 93 zaposlenih.

U 13 ustanova kulture broj upoljenika zaposlenih na nedoređeno vreme biće 535, i to: u Predškolskoj ustanovi 274, Centru za ekonomiku domaćinstva 25, Narodnom muzeju 45, Istorijskom arhivu 20, Narodnoj biblioteci 34, Narodnom pozorištu 44, Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju 13, Leskovačkom kulturnom centru 30, Domu kulture Brestovac 8, Domu kulture Vučje 11, Domu kulture Grdelica 12, Domu kulture Pečenjevac 7 i Domu kulture Roma 12 zaposlenih.

Tursitička organizacija trebalo bi da broji 32 upošljenika, Agencija za lokalni ekonomski razvoj 63, Stambena agencija 9.

I na kraju, Centar za socijalni rad će nakon racionalizacije imati 27 upošljenika koji se finansiraju iz budžeta grada, a Ustanova za odrasle i starije 9.

Prati
Obavesti me o
guest

3 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
kraći opis obaveza preduzeća sa velikim brojem radnika
kraći opis obaveza preduzeća sa velikim brojem radnika
8 godine pre

–Direkcija za urbanizam 104:radi projektovanje, a izvodjače angažuje kad grade, angažuju mehanizaciju za održavanje puteva, česmi, slivnika, zelenila, fontana, daju nadzor

–Komunalac 184: pere ulice, održava groblja, gradsko zelenilo, na javnim površinama, deponije čisti, Direktor najveću platu

–Toplana 73: ima 3000 korisnika u grad

–Grdelica 70: ima najveću platu

–Vodovod 338: imaju proizvodnju vode, održavaju slivnike, fontane, česme, rekonstruišu mrežu, grade kanalizaciju, priključuju na vodovodnu mrežu, intervenišu po osnovu havarija, održavaju mrežu, održavaju 30 000 vodomera korisnika vode u grad i po sela, projektuju vodovodne i kanalizacione mreže, izdaju saglasnosti, odgovorni za poplavne talase, staraju se o Barju i nivou vode, održavaju rezervna izvorišta-bunare, u 5 laboratorija kontrolišu, vrše overavanje vodomera, čiste kanalizacione sisteme, na budžetu su, pa naplatom usluga zaradjuju i popravkama na terenu, daju nadzor. Najniže zarade

vodovod
vodovod
8 godine pre

Na budzetu NISU!

pitanje
pitanje
8 godine pre

A šta u slučaju kad se doborovoljno jave oni za koje je potrebna najniža naknada za odlazak? Je l takve da vrate, jer po ovom tumačenju oni moraju biti ,,najskupi”?