Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture donelo Uputstvo koje se odnosi na konverziju građevinskog zemljišta

BEOGRAD


U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture donelo je Uputstvo o primeni člana 102 pomenutog zakona, koji se odnosi na konverziju građevinskog zemljišta. U skladu sa Uputstvom, ubuduće će se zahtevi lica podnositi Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam RS, a do njenog osnivanja direktno kod nadležnog ministarstva.

Izmenama i dopunama Zakona, proširen je krug lica koja mogu steći pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade i to:

privredna društva i druga pravna lica koja su privatizovana na osnovu zakona kojima se uređuje privatizacija, stečajni i izvršni postupak, kao i njihovi pravni sledbenici u statusnom smislu
lica koja su pravo korišćenja na zemljištu stekla posle 11. septembra 2009. godine, kupovinom objekta sa pripadajućim pravom korišćenja, od lica koja su privatizovana na osnovu zakona kojima se uređuje privatizacija, stečajni i izvršni postupak, a koja nisu njihovi pravni sledbenici u statusnom smsilu i
lica – nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini koje je stečeno radi izgradnje u skladu sa ranije važećim zakonima, kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare