Menjali Generalni urbanistički plana za Zelenu zonu a što , videće se

LESKOVAC

Na 36. sednici Gradskog veća usvojen je predlog odluke o izradi Prve parcelarne izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana Leskovca (GUP) od 2010. do 2020. godine – za zapadni deo radne zone 10 – „Zelena“.
Ovim predlogom drfinisan je obuhvat i granice predložene parcijalne izmene GUP-a. Njegova površina je 50,6 hektara. Planski osnov za izradu prve parcejalne izmene GUP-a je prostorni plan grada Leskovca, Zakon o prostornom planu Republike Srbije, Uredba o utvrđivanju regionanog prostornog plana opština južnog Pomoravja, Uredba o utvrđivanju prostoronog plana područa infrastrukturnog koridora Niš, granica Republike Makedonije, Uredba o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju prostornog plana područja infrastrukturnog koridora auto puta Niš – granica Republike Makedonije, prostorni plan područja posebne namene sliva akumulacije „Ključ“, prostorno područlje posebne namene deo razvodnog gasovoda Leskovac – Vranje i prostorni plan područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda od Niša do „Vrle“ na osnovu Uredbe Vlade Srbije iz novembra 2016., rekla je u obrazloženju ove odluke šefica Odeljenja za urbanizam, komunalno- stambene poslove saobraćaj i infrastrukturu Jasminka Milenković.

Cilj izrade ovog dokementa je preispitivanje postojeće namene potreba grada i izrada rešenja koje će biti u saglasnosti sa novonastalnim potrebama i definisanje aktuelne problematike uređenja i izgradnje prostora, u skladu sa zakonima i planovima višeg reda. Razlog za pristupanje ovakvoj parcijalnoj izemni GUP-a je ekonomski aspekt i potreba da se dobije na vremenu, a da se pri tome ne utiče na strategiju i koncepciju izmene i dopune GUP-a, rekla je Milenković.
Za potrebe izrade Prve parcelarne izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana Leskovca (GUP) od 2010. do 2020. godine – za zapadni deo radne zone 10 – „Zelena“, potrebna je procena uticaja na životnu sredinu. Rok za njegovu odluku biće tek definisan, a procedura je ista kao i za ostale planove.

Valjda su članovi Gradskog veća, koji su sve ovo izglasali, sve razumeli.
Bilo bi normalno, kad već glasaju, da znaju za šta glasaju.

USVOJENA I DUPUNA DVA PLANA GENERALNE REGULACIJE
Na 36. sednici Gradskog veća usvojeni su predlozi Odluka o izmene i dopune dva plana gereralne regulacije: Plana generalne regulacije 16 – „Nevena“ i zelena Zona 4 – radna zona „Nevena“ i Zona 3 – nova „Zelena zona“/zapadni deo, i Plana genberalne regulacije 1uži centar u gradu.
Odluka o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije 16 – „Nevena“ i zelena Zona 4 – radna zona „Nevena“ i Zona 3 – nova „Zelena zona“/zapadni deo, definiše pretežno namanu prostora i podelu prostora na funcionalne celine, a korekcija se odnosi na formiranje zelene zone namenjene proizvodno-poslovnim delatnostima kao i kontabilnim sadržajima. Druga celina odnosi se na skladištenje i distribuciju voća i povrća. Izradom ovog dokumenta se omogućuje dobijanje na vremenu, dolaženje investitora i racionalno organizovanje, planiranje i korišćenje zemljišta na ovom prostoru, rekla je šefica Jasminka Milenković.
Što se tiče Plana generalne regulacije 1uži centar u gradu koji obuhvata blokove od jedan do 15 i južni deo bloka 34 u Leskovcu, on predstavlja deo funkcionalne celine. Teritorija plana pripada građevinskom zemljištu koje ovuhvata i građevinsko i vodno zemljište reke Veternice.
Cilj ovih izmena je usklađivanje sa Zakonom i o planiranju i izgradnji kao i sa Pravilnikom o opštim pravilima za pacelaciju, regulaciju i izgradnju, kao i racinalno korišćenje građevinskog zemljišta.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare