Leskovcu u ovoj godini 897 miliona iz transfera

LESKOVAC

 

Transferi leskovačkoj lokalnoj samoupravi iz republičkog budžeta za 2017. godinu iznose oko 897 miliona dinara i po visini ovih sredstava Leskovac se nalazi na drugom mestu u Srbiji, odmah posle Novog Sada, rekao je danas gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

” Očekujemo podršku za dovođenje novog investitora, za uređenje fasada stambenih objekata i za uređenje samog centra grada, kao i za nastavak procesa elektrifikacije polja”,  dodao je on.

 

Među konkretnim projektima u 2017. godini Cvetanović je  istakao  kao najvažnije ,  zavšetak fabrike „Džinsi“, početak izgradnje objekta nemačkog lanca supermarketa LIDL, koji bi trebalo da krene u martu, izgradnja savemenog šoping centra u gradu  i početak izgradnje gradskog trga.

“Razvoj lokalne samouprave ne bi bio moguć bez ekonomski i politički stabilne države koja nam pruža podršku. Verujem da će tako biti i u ovoj godini “, rekao je on.

Očekivanja su da će u 2017. godini novo, odnosno reorganizovano preduzeće „Urbanizam i izgradnja“ nastaviti sa intenzivnim radom. Cilj je da se sa manjim brojem zaposlenih  i manjim troškovima postižu isti, odnosno bolji rezultati.

I 2017. će se raditi i na pripremi tehničke dokumetacije i obezbeđivanju neohodnih dozvola i odobrenja za izvođenje radova na putnoj infrastrukturi i objektima od opšteg interesa za grad Leskovac, kao i na praćenju njihove realizacije. Uloga JP „Urabanizam i izgradnja“, pri tome, biće da generiše i projektuje pravce infrastrukturnog razvoja grada, istakao je Cvetanović. Ovo preduzeće, kao upravljač puta, treba da obezbedi prohodne i redovno održavane puteve, izgradnju novih saobraćajnica i povećanje bezbednosti saobraćaja na putevima.

Radiće se na rekonstrukciji zgrade „Sintetike“, za šta je izdvojeno 40 miliona dinara za pokretanje postupka odabira izvođača radova četvrte faze. Inače, u toku je prva faza rekonstrukcije ove zgrade, kao i poptisivanje ugovora za drugu i treću fazu.

Za izvođenje radova na uređenju centralnog gradskog trga u Leskovcu planirana su 24 miliona dinara, a početak radova očekuje se u drugoj polovini godine.

RADOVI NA INFRASTRUKTURI

U 2017. godini biće nastavljeni radovi u ulice Žikice Jovanovića Španca za šta je planirano 15,5 miliona dinara. Za nastavak radova na izgradnji ulice Dubočica od Devete ulice planirano je 11 miliona dinara. Planirano je i izvođenje radova na rekonstrukciji Svetoilijske ulice, za šta je opredeljeno 30 miliona dinara.

U 2017. godini opredeljeno je 8 miliona dinara za nastavak radova u Mlinskoj ulici, pored nove pijace. Ulica će biti rekonstruisana do raskrsnice sa ulicom Kralja Petra, kao i pored pijace gde je predviđeno novo saobraćajno rešenje. Biće završeni i radovi na probijanju  dela ulice Topličkog ustanka pored južne strane pijace do ulice Kralja Petra, sa izgradnjom parking prostora. Radovi na izgradnji nove pijace biće nastavljeni, u šta će biti uloženo 15 miliona dinara.

Inače, u toku je procena tržišne vrednosti lokala na novoj pijaci od strane Republičke poreske uprave. Nakon toga, Gradsko veće utvrdiće početnu cenu i započeti postupak raspisivanja javnog poziva za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine grada. Očekuje se realizacija javne licitacije tokom februara.

ZELENA ZONA I UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA

Zelena zona mora konačno da oživi, s obzirom da su stvoreni svi uslovi za njenu realizaciju. Izmenom PGR-a stvoriće se mogućnost da se pored prehrambene industrije uvedu i investitori sa lakom industrijom, rekao je gradonačelnik Cvetanović.

I u ovoj godini nastaviće se sa unapređenjem poslovnog ambijenta kroz resertifikaciju grada sa povoljnom poslovnom klimom i sa sprovođenjem usvojenih procedura tokom dosadašnje sertifikacije. Nova resertifikacija sledi 2018. godine, a cilj je da ispunjenost kriterijuma od 91,4 posto, koliko je bilo na kraju prošle godine, bude još veće.

UNAPREĐENJE GREJANJA

I u ovoj godini loklana vlast će nastaviti da pruža podršku unapređenju poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća i unapređenju njihovih usluga.

„Toplana“ će tokom ove godine realizovati značajne investicije, a predviđeno je da ovo preduzeće u cilju poboljšavnja kvaliteta grejanja uloži govoto 100 miliona dinara. Najveća investicija, vredna 45 miliona dinara, biće nabavka i ugradnja gasnog kotla u kotlarnici „Crvena zvezda“. U rekonstrukciju toplovoda biće uloženo 30 miliona dinara, 5 miliona dinara u drugu fazu povezivanja podstanica sa SKADA sistemom, 6 miliona u nabavku i ugradnju frenfrentne mrežne pumpe, ako i 12,5 miliona dinara u izgradnju dva toplovoda sistema C-17, na koje će biti priključeni JKP „Vodovod“, Ustanova za odrasle i starije i Vatrogasni dom.

VODOVODNA MREŽA

U planu je da se ove godine vodovodna mreža zameni u 38 ulica u dužini od 16 kilometara, u šta će biti uloženo 1,7 miliona evra iz preostalih sredstava KFV programa.

U nastavak izgradnje vododovne mreže od Živkova do Lipovice biće uloženo 10 miliona dinara. Projekat „Upravljanja otpadnim vodama u Leskovcu“ sastoji se od tri segmenata. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bogojevcu završeno je 2016. godine i sada se nalazi u fazi mirovanja. Druga faza investicije, „Projektovanje i izgradnja postrojenja za preradu mulja“, u vrednosti od 504 miliona dinara, odvijaće se u 2017. i 2018. godini. Treći segment ovog projekta je „Izgradnja i proširenje kanalizacione mreže  u naseljima u Leskovcu“. On se sastoji od dva dela, izgradnja i proširenje kanalizacione mreže (57 miliona i 450 hiljada dinara) i ovaj projekat je u celosti realizovan 2016. godine. Građevinsku dozvolu za izgradnju i dogradnju kanalizacione mreže dobila se sledeća naseljena mesta: Rudare, Donja Jajna, Šišince, Vlase, Gornje Trnjane, G. Sinkovce, Svirce, D. Trnjane, Turekovac, G. Stopanje, deo Vinarca, Bratmilovce, Mrštane, Navalin i Bogojevce. Ukupna dužina ove kanalizacione mreže iznosi 88 kilometara, predračunska vrednost je 950 miliona dinara, a investicija se u celosti finansira iz donatorskih sredstava Vlade Holandije.

I druga faza trećeg segmenta odnosi se na implementaciju i realizaciju projekta. Početak realizacije ove faze očekuje se krajem 2017. godine.

„Srbijavode“ ove godine uložiće u 5 miliona dinara u održavanje brane „Barje“. U održavanje rezervnog izvorišta JKP „Vodovod“ će uložiti  5 miliona i 900 hiljada dinara.

OPREMANJE I MODRENIZACIJA JAVNIH PREDUZEĆA

JKP „Komunalac“ i JKP „Grdelica“ svake godine unapređuju kvalitet svojih usluga i modernizuju svoju opremu i mehanizaciju. U ovoj godini „Komunalac“ planira nabavku nove autocisterne vrednosti oko 9 miliona dinara, male autočistačice vrednosti oko 2 miliona i 500 hiljada dinara, mašine za obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije vrednosti milion i po hiljada dinara, kao i pogrebnog vozila i TAM kiper kamiona.

Nove mašine i opremu nabaviće i JKP „Grdelica“, u planu je nabavka traktora, merača protoka, u šta će biti uloženo 2 miliona dinara. U planu je i postavljanje nadstrešnice na novoizgrađenoj pijaci u Grdelici u koju će biti uloženo 2,3 miliona dinara.

PODRŠKA POLJOPRIVREDI I PREDUZETNICIMA

Jedan od prioriteta lokalne vlasti u 2017. godini biće podrška poljoprivrednim proizvođačima, tako da je u ovoj godini grad Leskovac, po ugledu na Republiku, izdvojio više novca za poljoprivredu.

Za revitalizaciju atarskih puteva, komasaciju i protivgradne strelce  biće izdvojeno 106,6 miliona dinara, 23 miliona za sanaciju poljskih puteva koji nisu ušli u redovni program revitalizacije i 9 miliona za uređenje kanala vodotokova drugo reda u zonama poljoprivredne proizvodnje. Za subvencionisanje poljoprivrednih gazdinstva opredeljeno je 45,5 miliona dinara, od čega 24 miliona za isplatu obaveza iz 2016. godine.

Preko Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grad je podsticao sve koji imaju ideju i žele da rade i razvijaju svoj biznis. Tako će u 2017. godini za relaizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja biti opredeljeno 35 miliona dinara. Od ovog iznosa, za realizaciju mere „stručna praksa“ biće izdvojeno 23 miliona dinara.

ŠKOLSTVO I SPORT

U ovoj godini biće završeni radovi na izgradnji fiskulturne sale u OŠ „Vožd Karađorđe“, za tu namenu planirano je 17 miliona dinara. U ovoj godini u planu je i izgradnja dnevnog boravka za učenike škole za osnovno i srednje obrazovanje u razvoju „11 oktobar“, kao i rekosntrukcija same škole.

U 2017. biće rekonstuisana i energetski sanirana  OŠ „Josif Kostić“, za šta će u budžetu biti izdvojeno 82 miliona dinara. Obaviće se i energetska sanacija OŠ „Trajko Stamenković“, u vrednosti od 13 miliona dinara. Škola će dobiti i zaštitnu ogradu, u šta će biti uloženo dodatnih 3 miliona i 100 hiljada dinara. Planirano je i uređenje dvorišta osnovne i srednje škole u Vučju.

A na dan Svetog save biće nagrađen 201 učenik, za šta će biti izdvojeno 6 miliona i 140 hiljada dinara. Ove godine opredeljeno je ukupno 15 miliona dinara za nagrađivanje naših mladih sugrađana, u šta spada i nagradna ekskurzija za vukovce.

Za rad Kancelarije za mlade biće idzvojeno dodatnih 3,5 miliona dinara, a početkom februara  sledi i otvaranje Omladindskog kluba.

I u 2017. nastaviće se sa izgradnjom i rekonstrukcijom sportskih terena na području grada. Za ovu namenu u budžetu za 2017. godinu predviđen je iznos od 15 miliona i 600 hiljada dinara. Između ostalog, 4,4 miliona dinara biće izdvojeno za adaptaciju igrališta u dvorištu OŠ „Kosta Stamenković“.

GRAD NA DLANU

U 2017. nastaviće se sa realizacijom druge faze sistema video nadzora u okviru projekta „Grad na dlanu“.

Nastaviće se sa uređenjem manastira Svetog Jovana Krstitelja u Jašunji i crkve Svetog Simeona Mirotočivog u Dubočici, za šta će biti opredeljeno 8 miliona dinara.

U dalje uređenje kupališta u Vučju u ovoj godini biće uloženo još 2,5 miliona dinara.

U budžetu grada planirano je 50 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti i sanaciju fasada više objekata. Reč je o zgradi „Sutjeska“, zgradi u ulici „29. novembra“ u Grdelici, zgradi u severnom bloku broj 7 i o drugim objektima.

Biće nastavljena i realizacija projekta „Stanovi su naša kuća“, za šta je budžetom opredeljen iznos od 5 miliona dinara.

 

Na pitanje novinara JUGpressa  koliko sredstava je planirano u uređenje Jašunjskog manastira, Cvetanović je odgovorio:

-U Jašunjski manastir biće uloženo 3 miliona dinara, a 5 miliona u crkvu u Dubočici. Juče sam ih posetio kako bi video šta im je potrebno. Tu je nova garnitura, mladi, ambiciozni ljudi, ali su njihovi zahtevi upućeni gradu nerealni. Njihova je želja da mi napravimo novi ženski manastir pored postojećeg, a poznato je da tamo već postoji ženski manastir.

U 2016. godini grad je uložio preko 9,5 miliona dinara u Jašunjski manastir.

-S obzirom da ove godine očekujemo obeležavanje 500 godina, siguran sam da će to biti veličanstvena proslava, i to je prilika da pokažemo da verski turizam u našem gradu mora da bude razvijen i da treba da ulažemo u tom pravcu, rekao je Cvetanović.

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare