Koliko može da se zaradi na izborima?

LESKOVAC-VRANJE-NIŠ

Odlukom Republičke izborne komisije predsedniku, članovima i sekretaru lokalne izborne komisije u stalnom sastavu i njihovim zamenicima za rad na poslovima vezanim za sprovođenje izbora utvrđuje se jednokratna nadoknada u neto iznosu od po 40.000 dinara.

Predsedniku i sekretaru lokalne izborne komisije i njihovim zamenicima naknada iz stava 1. ove tačke uvećava se za dodatnih 30% .

Članovima i zamenicima članova lokalne izborne komisije u proširenom sastavu za rad na poslovima vezanim za sprovođenje izbora pripada jednokratna naknada u neto iznosu koji ne može biti veći od po 40.000,00 dinara, a iznos naknade koja se isplaćuje članu, odnosno zameniku člana lokalne izborne komisije u proširenom sastavu srazmeran je dužini trajanja njegovog mandata u lokalnoj izbornoj komisiji, počev od narednog dana od dana imenovanja pa sve dok zbirni izveštaji o rezultatima glasanja ne postanu konačni.

Sredstva za isplatu naknada Republička izborna komisija će preneti na namenske podračune opštinskih/gradskih uprava.

Načelnicima opštinskih/gradskih uprava za rad na poslovima vezanim za sprovođenje izbora, utvrđuje se jednokratna naknada u neto iznosu od po 20.000,00 dinara. Zaposlenima u opštinskoj/gradskoj upravi angažovanim na poslovima vezanim za sprovođenje izbora pripada naknada za rad čiju iznos utvrđuje načelnik opštinske/gradske uprave rešenjem, a prema ostvarenom uvidu u složenost, obim i kvalitet obavljenih poslova.

Predsednicima i zamenicima predsednika za rad na sprovođenju glasanja na biračkom mestu pripada nadoknada u iznosu od po 2.500,00 dinara, a članovima i zamenicima članova biračkih odbora pripada naknada u iznosu od po 2.000,00 dinara. Pravo na naknadu koja je utvrđena ovom tačkom, ostvaruje se na osnovu evidencije o prisustvu na biračkom mestu. Sredstva za isplatu naknade Republička izborna komisija će preneti na namenske podračune opštinskih/gradskih uprava, na osnovu izveštaja koordinatora Republičke izborne komisije o broju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova biračkih odbora koji su bili prisutni na biračkim mestima. Isplata naknada za rad u biračkom odboru može se izvršiti isključivo lično i članovi biračkih odbora koji imaju pravo na naknadu ne mogu da ovlaste druga lica da u njihovo ime prime naknadu za rad u biračkom odboru. Isplata naknada za rad u biračkim odborima vrši se isključivo uplatom na tekuće račune lica u poslovnim bankama.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare