Ko deli studente u Bujanovcu?

BUJANOVAC

 

Zbog odluke  o oslobadaju  plaćanja školarine samo za bstudente iz Bujanovca, Preševa I Medvedje , studenti koji imaju prebivalište u drugim opštinama na jugu Srbije I Kosovu I Metohiji

uputilo je molbu upravi Ekonomskog fakulteta,iz Subotice, koji ima odeljenje u Bujanovcu, da ta odluka važi I za njih.

Plaćanja školarine je oslobodjeno 140 studenata  a  dvadeset jedan student, koji ima prebivališta u opštinama Trgovište, Vranje, Vladičin Han (takođe opštinama na jugu Srbije, gde ekonomska situacija nije nimalo bolja), kao i nekoliko studenta sa teritorije Kosova i Metohije moraju dav plate školarinbu.

 

Nezadovoljni studenti donesenom odlukom , kažu da je problem veoma složen i ozbiljan, pa smatraju I da zalužuje i više pažnje.

Studenti su uputili molbu upravi fakulteta , Koordinacionom telu za jug Srbije, Evropskom PROGRES-u, Misiji OEBS-a u Srbiji , načelniku Pčinjskog okruga Srećku  Pejkoviću, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje u Novom Sadu, koju u celini prenosimo.

“Poštovani, obraćamo Vam se ovom molbom kako bismo ukazali na problem sa kojim se suočio dvadeset jedan  student Ekonomskog fakulteta Subotica, Odeljenja u Bujanovcu, i sa nadom da se Vašim posredovanjem i podrškom studentima ovaj problem može rešiti.

Naime,  Savet Ekonomskog fakulteta u Subotici je dana 29.9.2016. godine, doneo Odluku broj 08-3243/1 o oslobađanju plaćanja ESPB bodova za predmete koji se upisuju na osnovnim akademskim studijama u školskoj 2016/2017. godini i neizmirenih dugovanja iz školske 2015/2016. godine, precizirajući da se Odluka odnosi samo na studente sa teritorije opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, a na, kako je u odluci navedeno, njihov zahtev.

Ukazujemo Vam odmah ovim putem, da nijedan student Odeljenja u Bujanovcu sa područja navedenih opština nije podneo zahtev za donošenje ovakve odluke Saveta fakulteta, što smo saznali od ostalih kolega, a to nisu učinili ni studenti iz drugih opština na jugu Srbije koji takođe studiraju na Odeljenju u Bujanovcu.

Ova odluka Saveta fakulteta sadrži obrazloženje u kome se navodi da je doneta s ciljem „uvažavanja izuzetno teške finansijske situacije na Jugu Srbije, kao i napora koje u pravcu podizanju nivoa obrazovanja na teritoriji opština Preševo, Bujanovac i Medveđa čine Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, Koordinaciono telo Vlade RS za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Pokrajinska vlada, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje, Univerzitet u Novom Sadu i OEBS, a na predlog Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta u Subotici“.

Ovde napominjemo da je Odluka Saveta fakulteta, koja je navodno doneta 29.9.2016, okačena na oglasnu tablu Odeljenja u Bujanovcu skoro mesec dana kasnije, 27.10.2016, pretpostavljamo iz razloga da mi studenti na koje se oslobađanje od plaćanja školarine ne odnosi ne bismo mogli da na vreme reagujemo uoči upisa nove školske godine.

Ta Odluka je uzrok našeg problema. Evo i zbog čega. Sto četrdeset studenata je njome oslobođeno plaćanja školarine za navedene školske godine, dok je samo nas dvadeset jedan student, koji imamo prebivališta u opštinama Trgovište, Vranje, Vladičin Han (takođe opštinama Juga Srbije, gde ekonomska situacija nije nimalo bolja), kao i nekoliko kolega sa teritorije Kosova i Metohije, izuzeto, odnosno rečeno nam je, čak i od strane dekana fakulteta Aleksandra Grubora u ličnom susretu, da školarinu moramo platiti ukoliko želimo da nastavimo studije na Odeljenju u Bujanovcu.

Skrećemo Vam pažnju da bismo, ukoliko bi se ova odluka sprovela, mi bili jedini studenti sa juga Srbije koji bi platili školarinu na odeljenju ovog fakulteta u Bujanovcu od njegovog osnivanja. Mi jesmo, kao i svi ostali studenti na fakultetu, u toku školske 2015/2016. godine potpisali kalkulaciju za ESPB bodove, ali nam je tokom čitave godine, u svim situacijama kada smo se interesovali za plaćanje kod studentske službe, odgovarano da sačekamo, da se najverovatnije ništa neće plaćati, kao što je i bilo prethodnih godina.

Sada već bivši dekan Nenad Vunjak je studentima usmeno u više navrata obećavao da će se sa praksom oslobađanja od plaćanja školarine nastaviti i dalje. Overavani su nam uredno zimski i letnji semestar, izlazili smo na kolokvijume i ispite i niko nam nije pravio nikakve probleme, niti je ikada tokom 2015/2016. neko tražio da plaćamo rate školarine.

Kada je došao novi dekan Aleksandar Grubor koji je od samog osnivanja odeljenja u Bujanovcu 2011. godine bio prodekan za nastavu, prodekan za finansije, član Nastavno-naučnog veća fakulteta i aktivno učestvovao u donošenju i sprovođenju odluka, odjednom se sve promenilo, i to neposredno pred početak zimskog semestra i upisa godine, i jedino se od nas dvadeset jednog, koji nismo sa područja opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, sada traži da retroaktivno platimo školarinu za školsku 2015/2016. da bismo mogli da se upišemo na narednu godinu.

Napominjemo da smo sada na „mrtvoj tački“, sa nerešenim statusom i neizvesnom budućnošću u pogledu nastavka studiranja. A, većina nas je pri kraju studija, većini bi ovo bila završna godina, a nekim kolegama ostao je samo diplomski ispit. Reč je o veoma visokim novčanim iznosima, koji prelaze i 150.000 hiljada dinara po studentu. Većina nas, zbog teške ekonomske situacije, nije u mogućnosti da sada izmiri tolike iznose odjednom. Neki, ukoliko se Odluka održi, neće biti u mogućnosti da nastave studije. Potom nam je iz dekanata ponuđeno sklapanje aneksa ugovora i plaćanje tih iznosa na rate do kraja zimskog semestra, što inače smatramo irelevantnim jer smo mišljenja da je samom odlukom o plaćanju nad nama počinjena diskriminacija.

Smatramo da je Odlukom Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici broj 08-3243/1 povređeno načelo jednakih prava i obaveza studenata, čime je izvršena diskriminacija na osnovu prebivališta studenata sa teritorije koja je navedena u odluci, a radi se o području Juga Srbije. Ispada da nisu svi studenti isti, da su neki samo zato što su iz Trgovišta (inače po većini ekonomskih parametara najsiromašnije opštine juga Srbije), Vranja, Vladičinog Hana gde se takođe teško živi, ili sa KiM, drugačiji od ostalih studenata koji su ovom odlukom oslobođeni plaćanja.

Napominjemo da smo se na Odluku Saveta fakulteta žalili dekanatu Ekonomskog fakuleteta u Subotici, odakle nije bilo sluha da se naši zahtevi i žalbe sagledaju. Napominjemo i da je oko 220 studenata Odeljenja u Bujanovcu, među kojima su i studenti osobođeni plaćanja školarine,  potpisalo peticiju podrške za dvadeset jednog studenta na koje se Odluka ne odnosi.

Podsećamo Vas na Zakon o zabrani diskriminacije koji je direktno zasnovan na odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima,  dok je odredbom člana 21. Ustava RS propisano da su pred Ustavom i Zakonom svi jednaki, svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu bez diskriminacije, zabranjena je svaka vrsta diskriminacije, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Odredbom člana 14. Evropske konvencije o ljudskim pravima propisano je da se uživanje prava i sloboda predviđenih u Konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili neki drugi status.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja osnivač Ekonomskog fakulteta u Subotici, da on pripada kategoriji državnih fakulteta,  kao i to da se na području Juga Srbije nalaze, osim opština opisanih u pobijanoj odluci, i druge opštine i gradovi sa čijeg područja studenti pohađaju studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Odeljenju u Bujanovcu, a među kojima se nalaze i opštine koje se svrstavaju u kategoriju devastiranih i ekonomski najnerazvijenijijih (Vladičin Han, Vranje, Trgovište i Bosilegrad), to smatramo da  ne stoje navodi u obrazloženju sporne odluke Saveta fakulteta.

Nadamo se da možete da nam pomognete da uspemo u našim namerama kako bismo svi zajedno došli do pravične odluke.

Studeniti kažu da su se u novembru obratili svim nadležnim institucijama u Srbiji i nekim međunarodnim organizacijama sa sedištem u državi za pomoć .

U odnosu na navode iz dopisa do danas se ništa nije pormenilo, osim što smo bili prinuđeni da potpišemo aneks ugovora kako ne bismo propustili upis godine i izgubili pravo da za to vreme budemo student, kaže za JUGpres grupa nezadovoljnih studenta.

“Kako nam nedavno iz dekanata nisu dozvolili da overimo zimski semestar, dok ne platimo iznos školarine, mi nismo u mogućnosti da izlazimo na ispite u sklopu aktuelnih i dolazećih ispitnih rokova”, navode student.

U spornoj odluci Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici za Odeljenje u Bujanovcu se tvrdi da je doneta na osnovu zahteva studenata iz opština Preševo, Medveđa i Bujanovac, a mi odgovorno tvrdimo, za šta imamo i dokaze, da su zahtevi studentima iz tih opština traženi iz sedišta fakulteta u Subotici dva meseca nakon što je odluka objavljena na oglasnoj tabli Odeljenja u Bujanovcu, što se takođe dogodilo sa mesec dana zakašnjenja od navodnog donošenja odluke” , kažu nezadovoljni studenti.

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare