Kako se punio i praznio budžet

LESKOVAC

Članovi Gradskog veća Grada Leskovca na svojoj 81. sednici imali su šarolik dnevni red u 17 tačaka.

Najpre su usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Leskovca za period 1.1.2018. – 30.9.2018. godine. Ukupni okvirni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina u ovom periodu skoro 2,8 milijardi dinara, odnosno 64% u odnosu na godišnji plan. To je 62 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, kao jeden od najznačajnijih prihoda, ostvaren je 71,7 %, odnosno sa milijardu dinara. Grupa prihoda porez na imovinu ostvaren je sa 65 %, a veći prihodi se očekuju u poslednjem kvartalu godine. Porez na dobra i usluge ostvaren je sa 65,3%, transferi od drugih nivoa vlasti su ostvareni sa 56,1%. Tu je interesantna stavka ostvarenja od 136% tekućih namenskih transfera u u žem smislu od republike, što je posledica učešća na konkursima koja su raspisivala ministarstva.

Grupa prihoda ostvarenih od prihoda od imovine ostvarena je sa 31,1%, a slabije ostvarenje leži u malom ostvarenju prihoda koji ima najveće učešće u ovoj grupi, a to je doprinos za uređivanje građevisnkog zemljišta, čije se znatno veće ostvarivanje očekuje tek krajem godine. Prihodi od dobara i usluga su ostavreni sa 20,8% u odnosu na plan. Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica su premašili plan, ostvareno je 125%, jer je kompanija PWW uplatila donaciju od 26,5 miliona dinara.

Mešoviti i neodređeni prihodi su ostvareni sa 94%, a najveće učešće imaju prihodi ostvaren od dobiti od javnih preduzeća. Prihodu u devetomesečnom periodu su bili takvi da je nesmetano moglo da se upravlja konsolidovanim računom u trezoru u smislu likvidnosti i blagovremenosti izmirenja svih obaveza. Što se tiče rashoda i izdataka oni su izvršeni sa 2,7 milijarde ili 63,3% u odnosu na godišnji plan.

Za prvih devet meseci stavka rashodi za zaposlene ostvarena je sa 76,4%, a iz gradskog budžeta isplaćene su sve zaostale zarade svim direktnim i indirektnim korisnicima, a uredno se servisiraju i sve obaveze prema uposlenicima. Kategorija subvencija ostvarena je sa 77,5%, a ona predstavlj aredovno izvršavanje rashoda prema korišćenju subvencija javnih i javno-komunalnih preduzeća za tekuće i kapitalne rashode, a subvencije poljoprivrednim proizvođačima isplatiće se u decembru ove godine.

Klasifikacija „ostali rashodi“ ostvarena je sa 149,4%, a razlog prekoračenja planiranog izvršenja su prinudne naplate. Razlozi su brojni, nezadovoljlstvo vlasnika kojiima je izvršena eksproprijacija zemljišta procenom poreske uprave i višestrukim uvećanjem putem sudskih postupaka, tužbama povodm ujeda pasa lutalica, povređivanjem na gradskoj imovini, tužbama roditelja za naknadu štete zbog više naplaćene usluge za smeštaj dece u vrtiće, kao i nasleđene obaveze po osnovu sudskih postupaka JP „Direkcije za urbanizam i izgradnju“.

Usvojena je i Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo romskog naselja u naselju „Slavko Zlatanović“, gde je cilj izrade plana uređenje ovog dela neformalnog romskog naselja i stvaranje preduslova za njegovo uvođenje u zakonske okvire rešavanjem problema nelegalne gradnje i regulisanje imovinsko-pravnih odnosa kao i unapređenje uslova stanovanja u naseljum te očuvanje životne sredine podizanjem nivoa infrastrukturne opremljenosti. Sredstva za izradu plana u iznosu od 1,5 miliona dinara od strane Garda Leskovca i Stalne konferencije gradova i opština.

Usvojen je i Predlog odluke o donošenju Plana generalne regulacije za humana groblja na prostoru GUP Leskovac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Na teritoriji GUP Leskovac postoji i u funkciji je šest planski definisanih grobalja: „Špitalj“, „Svetoilijsko“ na Hisaru sa proširenjem, groblja u Rudaru, Bobištu, Bratmilovcu i Donjem Sinkovcu. Svrha izrade plana generalne regulacije jeste unapređenje prostornog razvoja Leskovca upotpunjavanjem sistema gradskih i prigradskih grobalja i njihovim racionalnijim korišćenjem u skladu sa propisanim i iskazanim potrebama. Osnovni cilj Plana generalne regulacije jeste unapređenje prostornog razvoja Leskovca upotpunjavanjem sistema gradskih i prigradskih grobalja i njihovim racionalnijim korišćenjem u skladu sa propisima i iskazanim potrebama, čime bi se proširio prostor za sahranjivanje. Gradonačelnik Goran Cvetanović je, zahvaljujući se timu koji je radio na ovom planu regulacije, naveo da u praksi ne biva uvek kako smo zamislili.

„Moramo mnogo brže i efikasnije da rešavamo ove probleme, jer život, a pogotovu smrt ne može da čeka. Moramo donositi odluke na vreme, a vi da na vreme da date odluku da li je parcela adekvatna, da li je u vodozahvatnoj zoni, da li može ili ne može… LJudi u mesnim zajednicama nisu stručni, mi moramo zajedno da radimo. Ova odluka je itekako bitna jer će delimično da reši neke probleme, a neke ćemo da otvorimo i tek da ih realizujemo.“

Odlukom gradskih većnika umanjen je i osnovni kapital JP „Pijaca“ za knjigovodstvenu vrednost u iznosu od oko dva miliona dinara, jer su uklonjena četiri lokala sa prostora Robne pijace br. 4 (Kineska pijaca). Pomenuti lokali su uklonjeni zbog izgradnje saobraćajnice i parking prostora pored pijace, do ulice Kralja Petra Prvog.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare