Kako do budžeta: Bujanovačke dileme

BUJANOVAC

Kreatori budžeta ove opštine mora da vode računa da tri etničke
zajednice, Albanci, Srbi I Romi, ne budu nezadovoljni

Vlast : Trošenje po zakonu I transparentno

Opozicija : Troše za izlete, manifestacije, seminare i za dodeljivanje
subvencija za partijske drugove a ne za gradjane

Pripreme programskih budžeta gradova i opština uveliko su počele.

Proces je u toku i u opštini Bujanovac u kojoj je on posebno značajan
jer se radi o multietničkoj sredini, sem potreba gradjana ovde treba
podmiriti i potrebe tri etničke zajednice.

Predsednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi kaže da je lokalna
samouprava zatražila od svake mesne zajednice da do određenog roka
pošalje svoje projekte.

“ Međutim, u takvim situacijama postoji nerazumnost u postupanju
mesnih zajednica, jer oni pošalju u predlogu zahtev za milijardu
dinara samo za svoju mesnu zajednicu. Mi moramo da vidimo koji su
prioriteti mesne zajednice i pokušavamo da pokrijemo te prioritete. Na
neki način smo uspeli da stvorimo načelo po kome je najmanje jedan
projekat urađen u svakoj mesnoj zajednici”, rekao je Kamberi.

Dodaje da “nisu sve potrebe koje postoje ispunjene”, ali “verujem da u
buduće treba da se radi na ovakav sistematski način, kako bi svaka
mesna zajednica bila sagledavana tokom budžetske godine”.

Na pitanje koliko se vodi računa da podjednako budu zadovoljene
potrebe u albanskim, srpskim i romskim sredinama kaže “ Mislim da ovaj
princip, po kome svaka mesna zajednica mora da ima jedan projekat,
govori da mi pokušavamo da svim zajednicama ispunimo ono što je
najpotrebnije i najprioritetnije”.

U Bujanovcu je, baš zbog multietničkog sastava, naročito zanimljivo
kako se troši novac iz budžeta i koliko je traj process transparentan.

“ Naše odeljenje je obavezno da na svaka tri meseca sačini izveštaj o
trošenju sredstava, to usvaja Opštinsko veće, odnosno Skupština
opštine i taj izveštaj se postavlja na opštinski sajt”, kaže Kamberi i
dodaje da “tako svaki gradjanin ima uvid u način trošenja novca iz
budžeta.

ARSIĆ: Mesne zajednice jako važne

Njegov koalicioni partner iz srpske zajednice i zamenik predsednika
opštine Stojanča Arsić kaže da u pripremi budžeta mogu da učestvuju
svi građani.

“ Svako ko želi može da učestvuje. Postoje javne rasprave, planovi se
predočavaju, primedbe zainteresovanih građana… Obično su tu manje
zainteresovani građani, a više ustanove, neke nevladine organizacije…
Sa njima se obično održi nekoliko sastanaka dok se konačno ne napravi
budžet. Ali, postoje neke zakonske regulative gde vi za ove namene
morate da odvojite toliko procenata, za neke druge opet određen broj
procenata… Zavisi i kako se puni budžet, jer ako hoćete da ga trošite
morate i da ga punite. A kako ga punite, to je sada problem”,
objašnjava Arsić.

Smatra da su u ovom procesu formiranja budžeta jako važne mesne zajednice.

“ Mesne zajednice bi trebalo da rešavaju neke probleme koji su u
njihovoj nadležnosti, a ne da se njima bavi ranije Direkcija, odnosno
sadašnje Odeljenje za infrastrukturni razvoj. O tome šta će da rade
one odlučuju, a ne lokalna samouprava. Ali, one moraju da, kada donesu
odluku na Savetu mesne zajednice, da podnesu zahtev lokalnoj
samoupravi uz obrazloženje projekta koji žele da rade. Ali ne da
podnose zahtev za reprezentaciju, dnevnice, za održavanje sednica,
itd. Moraju i da donesu dokaz da će to da rade, da donesu predmet,
predračun…”.

Arsića pitamo: da li se usvojeni budžet troši na transparentan način?

“Kada budžet bude usvojen, on mora tako i da se troši. Sve što se
radi, izađe na sajtu opštine. Ukoliko neke pozicije budu nedovoljne
ili nisu planirane, onda može da se interveniše iz budžetske rezerve
ili se pravi rebalans budžeta”, on objašnjava.

“ Mi ove godine nismo predvideli rekonstrukciju škole „Sveti Sava“ sa
111 miliona i „Branko Radičević“ sa 216 miliona dinara .Ali,  ukoliko
dođe,  mi smo sa naše strane spremni i uradili smo sve što je od nas
traženo. I ako ove rekonstrukcije počnu, sredstva moraju da idu preko
lokalnog budžeta i mi ćemo da uradimo rebalans budžeta za nedelju dana
i te nove pozicije uvrstimo i da budžet uvećamo za tu sumu”, dodao je
Arsić.

Kaže da su prošle godine “ugradili” u budžet 100 miliona za
rekonstrukciju ove dve škole, kao učešće opštine.

“Pošto te pare nisu stigle iz Republike, morali smo rebalansom da ih
skidamo… Inače, rekonstrukcije ove dve škole idu preko Kancelarije za
javna ulaganja. Nešto to ide traljavo, ne znam zašto, a rok je, koliko
sam obavešten, do kraja ove godine da taj posao bude urađen”, dodaje
Arsić.

Na pitanje šta je , po njemu, prioritetno što bi trebalo staviti u
budžet za sledeću godinu, a važno je za građane Bujanovca,  kaže “ono
što je najbitnije je završiti drugu fazu Zdravstvene stanice, da se
konačno stavi potpuno u funkciju. Mi imamo opremu koja još uvek nije
montirana jer ne postoje uslovi. Pod broj dva je da vidimo da li može
da se izgradi fabrika za preradu otpadnih voda”

Ovaj projekat se delom finansira iz Koordinacionog tela za opštine
Bujanovac, Preševo i Medveđa, a delom iz budžeta opštine Bujanovac.

Opemu obezbeđuju UNDP i EU Progres.

“Do sada je sve to koštalo oko 75 miliona, a treba nam još oko 140
miliona da bi se kompletno završilo postrojenje”, objašnjava Arsić.

Po Bujanovcu se priča o novoj rekonstrukciji trga koji je
rekonstruisan pre nekoliko godina  o trošku budžeta Srbije, preko
Koordinacionog tela.

“ Ništa se tu neće raditi, nema tu šta da se radi. Tehnički prijem
trga još uvek nije urađen. Dve fontane nisu u funkciji, kažu da je
opravka skuplja nego da se to demontira… Procurela je vest i da će ove
fontane da idu u park i da će neke druge ovde da dođu, ali od toga
neće biti ništa”, kaže Arsić.

Pitamo ga koliko se vodi računa, kada se planira budžet,  i o tome da
bude određeni procenat u albanskim, srpskim ili romskim mesnim
zajednicama, odnosno delovima Bujanovca u kojima žive pripadnici
određene etničke grupe?

Arsić kaže da “taj princip važi duži niz godina unazad!”, ali da je
“pitanje da li ga svi poštuju ili ne”.

“ Od kad smo mi u koaliciji to poštujemo. 40% ide srpskoj zajednici,
10% romskoj i 50% albanskoj. Oni su se izjasnili da 60% ide zajedno za
romsku i albansku zajednicu, a kako to dalje ide kod njih ne znam.
Inače, 40% je oko 91 milion dinara”.

PAVLOVIĆ: Revizorski nadzor nad budžetom obavezan

“Mislim da je pozitivna stvar što sad svako konkretno zna šta će da se
radi iz budžeta”, kaže šef Odeljenja za finasije u opštini Bujanovac,
Boban Pavlović.

“ Na primer,  ako se radi o asfaltiranju ulice Jovana Cvijića, zna se
koja je ta ulica, šta će da se radi i koji je iznos planiran za taj
projekat, ili da li je u nekom selu planirana izgradnja vodovoda ili
kanalizacije, građani su informisaniji u smislu gde se troši novac.
Neko se kasno seti, pa tek kad budžet dođe na skupštinu kao predlog
odluke, kaže da njegova ulica ili selo nije zastupljeno”, dodao je on.

Smatra da građani mogu da se informišu kako se troši budžet ali i da
“nisu zainteresovani”. “Ako se radi neka ulica, onda su oni više
zainteresovani i svi gledaju troškove, odnosno gde se troši, niko ne
pita kako da povećamo prihode kako bi mogli da imamo i veće troškove.
Svi smo, nekako, samo da trošimo, pa čak i ono što nemamo u budžetu”,
kaže Pavlović.

Kada su primedbe na račun trošenja budžeta u pitanju, Pavlović kaže
da, što se građana tiče,  “uvek je problem zašto, npr. u mom selu nije
investirano više, dok opozicija kritikuje i nikad nije zadovoljna
budžetom”.

“Državna revizorska institucija (DRI ) je vršila reviziju budžeta za
2014. godinu. Kontrolisali su tokom 2015. i 2016. godine, a svake
godine uz saglasnost DRI imamo, da tako kažem, komercijalnu revizorsku
kuću  koja nam vrši reviziju i taj njihov izveštaj je sastavni deo
Odluke o završnom računu koji dostavljamo Beogradu. Mi bez saglasnosti
DRI ne možemo da angažujemo nekog drugog.”, objašnjava Pavlović.

RISTIĆ:  Mesne zajednice nemaju uticaj na pravljenje budžeta

S druge strane, predsednik  Mesne zajednice Ljiljanci, Slavoljub
Ristić, kaže da predsednik i Savet mesne zajednice nemaju uticaj na
pravljenje opštinskog budžeta”.

“Mi imamo pravo da, pre pravljenja budžeta podnesemo  takozvani spisak
potreba ili kvalitetnih projekata. Na Opštinskom veću ili Skupštini
opštine je da usvoji ili ne”, kaže Ristić.

Mesna zajednica Ljiljanci je, objašnjava “sagledana jednim projektom,
a to je završetak zgrade mesne zajednice”.

“ Još uvek nije gotova projektna dokumentacija, ali se nadamo da će
radovi biti gotovi do kraja građevinske sezone. Vrednost radova je
nekih 2,6 miliona dinara”, dodao je Ristić.

 Potrebe su, kaže, velike.

 “MZ Ljiljance je dosta razuđena, a ima izgrađenu samo jednu ulicu.
Ima još 7-8 ulica koje su u jako lošem stanju. Podneli smo zahtev za
tzv. mašinsko-zemljane radove, odnosno popravku, ali nismo ušli u
budžet, ima nekih obećanja da će nešto da se odradi, ali je sve to na
dugom štapu. Drugi problem je sa kanalizacionom mrežom. Mi nemamo
kanalizacionu mrežu, veoma mali broj domaćinstava ima septičke jame,
ostali imaju poljski vc, pa gde ide, ide… Ista situacija je i sa
ljudima koji čuvaju stoku, to je bez rešenja, nadamo se da će taj
problem biti rešen, ali u skorije vreme, kako sada stvari stoje,
teško”, pesimističan je Ristić.

Posebno ukazuje na problem sa vodosnabdevanjem koji je i ova mesna
zajednica, kao i cela opština Bujanovac, imala i ovog leta.

HIDA: Novac iz budžeta troše na izlete, manifestacije, seminare i za
dodeljivanje subvencija za partijske drugove

 Bivši predsednik Skupštine opštine Bujanovac, Hajredin Hida , sada
deo opozicije i predstavnik Demokratske partije, kaže da postoji mnogo
problema i u pravljenju, a i u trošenju budžeta.

“Kao i svake godine od 2017, od kada je sadašnja vladajuća koalicija
projektovala
prvi budžet , sva tri dosadašnja budžeta su bila isključivo potrošačka , za
zadovoljenje mnogih apetita u ogromnoj koaliciji sa više od 10
stranaka”, kaže Hida.

“Nijedan kapitalni projekat nije realizovan : za put Muhovac-Zarbince,
vrednost 100 miliona dinara, koji nije ni započet,  izvođači su dobili
više od 60 miliona dinara. Tu je i transferna stanica,  koja je
premašila cifru od 100 miliona dinara, a nije na vidiku realizacija.
Kružni tok i ulazak u Bujanovac,  zbog koga su nas toliko kritikovali
kada smo bili na čelu lokalne vlasti, a oni su sada produžili
investiciju za jos 20 miliona”, nabraja Hida.

Kaže da to nije sve.

“Napravili su “Staru Čaršiju” i za uređenje 400 kvadratnih metara
potrošili devet miliona.

Više se potrošilo za izlete, manifestacije, seminare i za dodeljivanje
subvencija za partijske drugove, za načelnike, direktore i
administraciju nego za one kojima je potrebno!”, kaže Hida.

Dodaje i da se raspisivanjem većine konkursa za ovu godinu “namerno
odugovlači da bi to uradili početkom sledeće godne ,  podelili u
dobrom predizbornom tajmingu i tako sačuvali biračko telo”.

“ Pripremu budžeta za sledeću godinu čuvaju pod velom tajne,da se
ne bi otkrilo da se priprema isključivo predizborni budžet. A njihovo
pripremanje i trošenje budžeta najbolje ilustruje to što je račun
opštine bio više od 96
dana u blokadi”, kaže Hajredin Hida.

Si të arrihet te buxheti në Bujanovac

Krijuesit e buxhetit në këtë komunë duhet të kenë parasysh që të tria bashkësitë etnike, shqiptarët, serbët dhe romët, të mos jenë të pakënaqur

Pushteti: Shpenzimet sipas ligjit dhe transparente

Opozita: Ata shpenzojnë për ekskursione, manifestime, seminare dhe për ndarjen e subvencioneve për shokët partiakë, e jo për qytetarët. Përgatitjet për buxhetet programore të qyteteve dhe komunave kanë filluar me të madhe.

Procesi po vazhdon edhe në komunën e Bujanocit, në të cilin është veçanërisht i rëndësishëm sepse bëhet fjalë për një mjedis multi-etnik, përveç nevojave të qytetarëve, këtu duhet plotësuar edhe nevojat e tri bashkësive etnike.


Kryetari i komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi thotë se pushteti vendor i ka kërkuar secilës bashkësi lokale që të paraqesin projektet e tyre brenda një afati të caktuar.

Megjithatë, në situata të tilla, ekziston një paarsyeshmëri në veprimet e bashkësove lokale, sepse ata paraqesin në propozim një kërkesë për një miliard dinarë vetëm për bashkësinë e tyre lokale. Ne duhet të shohim se cilat janë prioritetet bashkësisë lokale dhe të përpiqemi t'i mbulojmë ato prioritete. Në një farë mënyre, ia kemi arritur të krijojmë parimin sipas të cilit së paku një projekt ështe realizuar në çdo bashkësi lokale, “tha Kamberi.

Ai shtoin se “nuk plotësohen të gjitha nevojat që ekzistojnë”, por “besoj se në të ardhmen, kjo duhet të bëhet në një mënyrë të tillë sistematike, në mënyrë që çdo komunitet lokal të merret parasysh gjatë vitit buxhetor”.

I pyetur se sa kujdesen që në mënyrë të barabartë të përmbushen nevojat e komuniteteve shqiptare, serbe dhe rome, ai thotë: “Unë mendoj se ky parim, sipas të cilit çdo bashkësi lokale duhet të ketë një projekt, flet se ne po përpiqemi t’ia plotësojmë të gjitha nevojat të gjitha komuniteteve që janë më të nevojshme dhe më prioritare”.

Në Bujanoc, pikërisht për shkak të përbërjes shumetnike, është veçanërisht interesante se si shpenzohen paratë nga buxheti dhe sa zgjatë ai procesi transparent. “Departamenti ynë është i detyruar të bëjë raport për shpenzimet çdo tre muaj, ai miratohet nga Këshilli Komunal, d.m.th., Kuvendi Komunal dhe ai raport postohet në faqen e internetit të komunës”, thotë Kamberi dhe shton se “në atë mënyrë çdo qytetar ka një pasqyrë se si shpenzohen paratë nga buxheti.

ARSIQ: bashkësitë lokale janë shumë të rëndësishme

Partneri i tij i koalicionit nga komuniteti serb dhe Nënkryetari i Komunës, Stojança Arsic thotë se të gjithë qytetarët mund të marrin pjesë në përgatitjen e buxhetit.

“Kushdo që dëshiron, mund të marrë pjesë. Ka debate publike, prezantohen planet  dhe komentet nga qytetarë të interesuar … Zakonisht aty janë qytetarët me pak interesim e më shumë institucione, disa OJQ … Zakonisht me ta mbahen disa takime derisa buxheti nuk aprovohet përfundimisht. Por ekzistojnë disa rregullore ku duhet të ndani aq përqindje për këto qëllime, për disa të tjerë përsëri një përqindje të caktuar përsëri …  Varet edhe nga ajo se si mbushet buxheti, sepse nëse doni ta shpenzoni atë duhet të mbushni. Dhe si e mbushni, tani është problem, shpjegon Arsiq.

Ai mendon se komunitetet lokale janë shumë të rëndësishme në këtë proces të formimit të buxhetit.

“Komunitetet lokale duhet t’i zgjidhin disa nga çështjet që janë në kompetencën e tyre, jo të me ta të merret Drejtoria e mëhershme, ose Departamenti aktual i Zhvillimit të Infrastrukturës. Ata vendosin se çfarë do të punojnë, e jo pushteti vendor. Por, ato duhet, kur të marrin vendim në këshillin e bashkësisë lokale, të paraqesin kërkesë tek pushtetit lokal duke arsyetuar projektin të cilin dëshirojnë ta punojnë. Por jo të paraqesin kërkesë për përfaqësim, mëditje, për mbajtjen e mbledhjeve, etj. Ata duhet të sjellin dëshmi se do ta bëjnë këtë, ta paraqesin lëndën, parallogarinë… “.

Arsiqin e pyesim: A shpenzohet buxheti i miratuar në mënyrë transparente?

“Sapo të miratohet buxheti, ai duhet të shpenzohet. Gjithçka që bëhet, publikohet në faqen e internetit të komunës. Nëse disa pozicione janë të pamjaftueshme ose jo të planifikuara, atëherë mund të intervenohet nga rezerva e buxhetit ose ribalanca e buxhetit”, shpjegon ai.

“Këtë vit ne nuk e kemi parashikuar rindërtimin e shkollës “Sveti Sava” me 111 milion dinarë dhe “Branko Radiçeviq” me 216 milion dinarë. Por, nëse ndodh, ne nga ana jonë jemi të gatshëm dhe kemi bërë gjithçka që na kërkohej të bënim. Dhe nëse fillojnë këto rikonstruksione, fondet duhet të kalojnë nëpërmjet buxhetit vendor, dhe ne do të bëjmë ribalancin e  buxhetit brenda një jave dhe do t'i përfshijmë ato pozicione të reja dhe do ta rrisim buxhetin për atë shumë”, shtoi Arsiq.

Ai thotë se vitin e kaluar “inkuadruan” 100 milion në buxhet për rindërtimin e këtyre dy shkollave, si pjesëmarrje e komunës.

“Meqenëse ato para nuk kanë mbërritur nga Republika, me ribalanc jemi detyruar t'i heqim ato… Përndryshe, rikonstruimi i këtyre dy shkollave bëhet nëpërmjet Zyrën për Investime Publike. Diçka po shkon keq, nuk e di pse, e afati i fundit, me sa jam në dijeni, është që kjo punë të bëhet deri në fund të këtij viti”, shton Arsiq.


Në pyetjen se cili, sipas tij, është me përparësi që duhet të vihet në buxhet për vitin e ardhshëm, e që është e rëndësishme për qytetarët e Bujanocit, ai thotë se “ajo që është më e rëndësishmja, është të përfundojmë fazën e dytë të Stacionit Shëndetësor, që përfundimisht të vëhet në funksion të plotë. Kemi pajisje që akoma nuk janë montuar sepse nuk ekzistojnë kushte. Numri dy është të shohim nëse mund të ndërtohet një impiant për trajtimin e ujërave të zeza”. Ky projekt pjesërisht financohet nga Trupi Koordinues për komunat e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës, dhe pjesërisht nga buxheti i komunës së Bujanocit.

Pajisjet sigurohen nga UNDP dhe EU Progressi.

“Deri më tani, krejt kjo ka kushtuar rreth 75 milion, dhe na duhen edhe 140 milion të tjerë për të përfunduar fabrikën,” shpjegon Arsiq.

Nëpër Bujanovac, po flitet për një rikonstruksion të ri të sheshit, i cili është rindërtuar disa vjet më parë nga paratë e buxhetit të Serbisë, përmes Trupit Koordinues.

“Asgjë nuk do të punohet këtu, nuk ka asgjë për të bërë. Pranimi teknik i sheshit nuk është bërë ende. Dy shatërvanët janë jashtë funksionit, thonë se riparimi është më i shtrenjtë se çmontimi …Ka rrjedhur lajmi se këto dy fontana do të shkojnë në park dhe se disa të tjera do të vijnë këtu, por asgjë nuk do të ketë nga kjo”, thotë Arsiq.

E pyesim atë sa merret parasysh, kur planifikohet buxheti, dhe cila është përqindja në bashkësitë lokale shqiptare, serbe ose rome, ose pjesë të Bujanocit ku jetojnë anëtarët e një grupi të caktuar etnik?

Arsiq thotë se “ky parim ka qenë në fuqi për shumë vite!”, por se “është pikëpyetje nëse e respektojnë të gjithë apo jo”. “Që kur jemi ne në koalicion, e respektojmë atë. 40% shkon për komunitetin serb, 10% për komunitetin rom dhe 50% për komunitetin shqiptar. Ata janë deklaruar se 60% shkon së bashku për komunitetin rom dhe shqiptar, dhe unë nuk e di se si shkon më tej. Përndryshe, 40% është rreth 91 milion dinarë”.

PAVLOVIQ: Mbikëqyrja e auditorit mbi buxhetin është e detyrueshme

“Unë mendoj se gjëja pozitive është se të gjithë tani e dinë saktësisht se çfarë do të punohet nga buxheti,” thotë shefi i Departamentit të Financave të Komunës së Bujanocit, Boban Pavloviq.

“Për shembull, nëse bëhet fjalë për asfaltimin e rrugës Jovan Cvijiq, dihet se cila është ajo rrugë, çfarë do të punohet dhe çfarë shume është planifikuar për atë projekt, ose nëse në ndonjë fshat sistem planifikuar ndërtimi i ujësjellsit, apo kanalizimit, qytetarët janë më të informuar në lidhje me vendin ku shpenzohen paratë. Dikujt vonë i bien ndërmend, dhe vetëm kur buxheti vjen në kuvend si projektvendim, thotë se rruga apo fshati i tij nuk është përfaqësuar”, shtoi ai.

Ai konsideron se qytetarët mund të informohen se si shpenzohet buxheti, por edhe se nuk janë të “interesuar”. “Nëse punohet ndonjë rrugë, atëherë ata janë më të interesuar dhe të gjithë shikojnë koston, d.m.th., ku janë shpenzuar paratë, askush nuk pyet se si mund t'i rrisim të ardhurat në mënyrë që të kemi kosto më të larta.

Ne jemi të gjithë, në një farë mënyre, vetëm të shpenzojmë dhe madje edhe atë që nuk e kemi në buxhet”, thotë Pavloviq.

Kur bëhet fjalë për shpenzimet buxhetore, Pavlloviç thotë se, për sa i përket qytetarëve, “gjithmonë është problem pse, për shembull, nuk është investuar më shumë në fshatin tim, ndërsa opozita kritikon dhe asnjëherë nuk është e kënaqur me buxhetin”.

“Institucioni i Kontrollit Shtetëror (KLSH) ka audituar buxhetin e vitit 2014. Ata kontrolluan gjatë vitit 2015 dhe 2016, dhe çdo vit, me miratimin e KLSH-së, ne kemi, ashtu të themi, një firmë tregtare të auditimit që na auditon, dhe ai raport i tyre është pjesë integrale e Vendimit të Llogarisë Finale që ne ia paraqisim Beogradit. Ne nuk mund të angazhojmë dikë tjetër pa pëlqimin e KLSH”, shpjegon Pavlovic.


RISTIQ: Bashkësitë lokale nuk kanë ndikim në formimin e buxhetit

Nga ana tjetër, Slavolub Ristic, kryetar i bashkësisë lokale të Lilancës, thotë se kryetari dhe Këshilli i Bashkësisë Lokale nuk kanë ndikim në formimin e buxhetit komunal”.

“Ne kemi të drejtë të paraqisim një listë të ashtuquajtur të nevojave ose projekteve cilësore përpara se të bëhet buxheti. I takon Këshillit Komunal ose Asamblesë Komunale që ta aprovojë apo jo”, thotë Ristiq.

Bashkësia lokale i Lilancës, shpjegon ajo, “është marrë parasysh me një projekt, që është përfundimi i ndërtesës së bashkësisë lokale”.

“Ende nuk është gati dokumentacioni i projektit, por shpresojmë që punimet të përfundojnë deri në fund të sezonit të ndërtimit. Vlera e punimeve është rreth 2.6 milion dinarë, “shtoi Ristiq. Nevojat janë të mëdha, thotë ai.

 “Bashkësia Lokale e Lilancës është mjaft e mbushur me njerëz, kurse e ka vetëm një rrugë të ndërtuar. Ka edhe 7-8 rrugë të tjera që janë në gjendje shumë të keqe. Ne kemi bërë kërkesë për të ashtuquajturat punime mekanike-tokësore, ose riparime, por nuk kemi hyrë në buxhet, ka disa premtime që diçka do të bëhet, por gjithçka është vetëm premtime. Problemi tjetër është me rrjetin e kanalizimit. Nuk kemi rrjet të kanalizimit, shumë pak familje kanë gropa septike, pjesa tjetër kanë tualete fushore, kështu që ku shkon, shkon … E njëjta situatë është edhe me

njerëzit që i ruajnë bagëtitë, është pa zgjidhje, shpresojmë që ky problem të zgjidhet, por në kohët e fundit, siç po shihet, është e vështirë”, Ristiq është pesimit.

Ai veçanërisht tregon për problemin e furnizimit me ujë që kjo bashkësi lokale, si dhe gjithë komuna e Bujanocit e patën këtë verë.

HIDA: Paratë e buxhetit i shpenzojnë për udhëtime, manifestime, seminare dhe ndarje të subvencioneve për bashkëpartiakët e tyre. lsh-kryetari i Asamblesë Komunale të Bujanocit, Hajredin Hida, tani pjesë e opozitës dhe përfaqësues i Partisë Demokratike, thotë se ka shumë probleme si në formimin e buxhetit,  ashtu edhe në shpenzimin e tij.

“Si çdo vit tjetër që nga viti 2017, prej se koalicioni aktual qeverisës e ka përpiluar buxhetin e parë, të tre buxhetet e deritanishme kanë qenë thjesht harxhues, për të kënaqur shumë orekse në koalicionin e madh të më shumë se 10 partive”, thotë Hida.

“Asnjë projekt kapital nuk është realizuar: për rrugën Muhovc-Zarbincë, vlera e 100 milion dinarëve, i cili as që është filluar, kontraktorët morën më shumë se 60 milion dinarë. Ekziston edhe stacioni i transferimit, i cili ka tejkaluar shifrën e 100 milion dinarëve, por realizimi nuk shihet askund.

Rrethrrotullimi dhe hyrja në Bujanoc, për të cilën na kanë kritikuar aq shumë kur ishim në krye të pushtetit vendor, kurse ata tani kanë vazhduar investimin me 20 milion të tjerë”, i numëron Hida.

Ai thotë se nuk është kjo e tëra.

“Ata ndërtuan Qarshinë e Vjetër dhe për rregullimin e 400 metrave katrorë shpenzuan nëntë milion. Më shumë u shpenzua për udhëtime, manifestime, seminare dhe ndarje të subvencioneve për bashkëpartiakët, për kryetarë komunash, drejtorë dhe administratë sesa për ata që kanë nevojë!”, Thotë Hida.

Ai gjithashtu shton se duke shpallur shumicën e konkurseve për këtë vit, “qëllimisht zvarritet që këtë ta bëjnë  në fillim të vitit të ardhshëm, ta ndajnë në kohën e parazgjedhore dhe kështu ta ruajnë elektoratin”.

“Ata mbajnë sekret përgatitjen e buxhetit për vitin e ardhshëm, në mënyrë që të mos zbulohet se po përgatitet ekskluzivisht buxheti zgjedhor. Dhe përgatitja dhe shpenzimi i tyre i buxhetit ilustron më së miri se projekt-ligji i komunës kishte qenë i bllokuar për më shumë se 96 ditë”, thotë Hajredin Hida.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare