Javni resursi i predizborne kampanje – šta kažu čitaoci ?

LESKOVAC-VRANJE-MEDVEDJA

Čitaoci Regionalne informativne agencije JUGpress su, odgovarajući na naš poziv (https://jugpress.com/poziv-citaocima-ako-znate-za-zloupotrebu-javnih-resursa-u-predizbornim-kampanjama-javite-nam/) da nam pišu o zloupotrebama javnih resursa, koje su sami uočili u predizbornim kampanjama u više poruka naveli da su svi zaposleni u javnim sektorima koji su članovi stranke ili su im obećana radna mesta za sebe ili druge, morali da učestvuju na predizbornim skupovima u gradu ili opštini  i van njih.

Konstatuju i da je posao u javnom sektoru, za koji se dobija plata iz budžeta koji pune svi građani, morao da se zasluži ili opravda aktivnim učešćem u predizbornoj kampanji i u radno vreme i da su, zapravo, bili pplaćeni i iz budžeta da bi radili kampanju samo za jednu stranku.

Kao najnoviji primer navode i nedavni boravak premijerke Ane Brnabić kada su, kažu, direktori i šefovi zaposleni u javnom sektoru dobili naređenje da mora da budu na mestima koja ona posećuje da bi glumili „spontano okupljene građana“ i da se to radilo, tvrde, u radno vreme.

Naši čitaoci navode i da su, ti koji su dobili posao, ili obećanje za njega, morali da učestvuju i u deljenju paketa penzionerima, u predizbornoj kampanji od vrata do vrata i na danu izbora u podsećanju članova stranke da treba da izađu na izbore i glasaju za njih. Čitaoci kao primer navode i asfaltiranje ulica po hitnom postupku pre izbora, uređivanje parkova, farbanje mobilajara za decu i ograda na mostovima. Mladi lekari primljeni na određeno i za stalno su merili pritisak i šećer uglavnom penzionerima u mesnim zajednicima.

Naši čitaoci smatraju i da je SNS svakog trenutka u predizbornoj kampanji.

“I danas, recimo, deljenje vitamina penzionerima, jer je to uglavnom starosna grupa koja je njihovo glasačko telo, je, zapravo, takođe predizborna kampanja”, smatra naš čitalac.

„Javna je tajna da se po selima asfaltiraju putevi, ulice, a za uzvrat se traže glasovi za stranku na vlasti. Jedan od poslednjih primera je Kukolovce, a ima ih mnogo unazad. A to je već postalo praksa. Mislim da se za desetak dana pre izbora asfaltira više puteva i ulica nego za prethodne četiri godine. Da li je to normalno? Da li se tako koriste javni resursi u predizbornoj kampanji? Mislim da je to nedozvoljeno, protiv zakona, ali isto ne znam da je neko zbog toga pozvan na odgovornost, a kamoli da je procesuiran od strane policije ili sudova“, piše čitalac JUGpressa

.

-3

„ Rođače, vi (DS, G17…) ste otvorili vrata da tako nešto postane prihvatljivo, a nazadni su samo preuzeli model i neštidimice ga drsko i transparentno arče. Teški ste bili gadovi, skoro kao ovi sada. Sekta G17 je javno po seoskim tribinama obeċavala asfalt za glasove, svoji očima gledao i slušao.Glasala je veċina pa dobismo asfalt“, prenosi , kako tvrdi, svoje iskustvo drugi čitalac.

.

„Masovne zloupotrebe sa funcionerskom kampanjom i socijalnom pomoći. Masovne i šta misliš da će se  rešiti ako imas saznanja? Ništa. .Apsolutno ništa jer će ti se svi samo nasmejsti, od tužioca do sudije i zato se ne zanosi glupostima da prijaviš ove očigledne zloupotrebe  svega onoga što, zapravo, pripada građanima“, piše jedan od čitalaca.

Iz Medveđe su nam poslali i čitav spisak

LOKALNI IZBORI U MEDVEĐI 2019.
– raspisivanje konkursa za potencijalne glasače o privremenim i
povremenim poslovima, što je zloupotreba opštinskih resursa I protivno Zakonu o zapošljavanju
– podela ugovora za negovateljice (Centar za socijalni rad),
prisustvuje trenutni predsednik i kandidat za odbornika,, zloupotreba  javnih resursa I zloupotreba Zakona o zapošljavanju
– podela ugovora za javne radove (Centar za socijalni rad i JKP
“Obnova”) kojima pristustvuje trenutni predsednik i kandidati za
buduće odbornike, zloupotreba  javnih resursa I zloupotreba Zakona o zapošljavanju

– podela ugovora za stručnu praksu preko NSZ (zajednički program sa opštinom), zloupotreba  javnih resursa I zloupotreba Zakona o zapošljavanju

– podela ugovora za podsticaj malih i srednjih preduzeća (preko
Koordinacionog tela),  zloupotreba javnih resursa i protivno Zakonom o sprečavanju korupcije
– podela kancelarija za kooperativne liste na lokalnim izborima
(Srpska desnica, prvi put formirano povereništvo 1 mesec pred izbore i
dobijaju kancelariju), zloupotreba javnih resursa opstine i kršenje pravila o dodeli kancelarija političkim strankama
– podela ugovora udruženjima građana koji projektima ne doprinose
kulturnom, umetničkom, obrazovnom i dr. razvoju (Udruženje penzionera,
SUBNOR, Slobodan stil,…), Zloupotreba javnih resursa opštine I kršenje pravila konkursa
– podela rešenja o poljoprivrednim podsticajima koje dodeljuju
kandidati za odbornika i rukovodstvo opštine (budžet opštine Medveđe), protivno Zakonom o sprečavanju korupcije

– otvaranje radova na putnim pravcima i asfaltiranje (put
Negosavlje-P.Šilovo) bez table sa obaveštenjem o projektnom
izvodjenju, bez građevinskog dnevnika, utroška sredstava, upotrebne
dozvole i konačne destinacije puta (direktor Puteva Srbije i trenutni
predsednik i kandidat za odbornika), protivno Zakonom o sprečavanju korupcije , funkcionerska kampanja

– izdvajanje oko 200 miliona dinara za asfaltiranje 15 km puta od
strane Puteva Srbije i opštine Medveđa, dok je jedino put
Negosavlje-P.Šilovo urađen nekvalitetno, sa tanjom bazom u dužini od 3
km, dok su ostalih 12 km nepostojeći ili su odlazili na kraće deonice
do glasača vlasti, protivno Zakonom o sprečavanju korupcije

– podela jednokratnih iznosa novca, paketa pomoći od Opštine, Centra
za socijalni rad, zloupotreba humanitarne pomoći
– podela paketa iz Crvenog krsta – Medveđa, koju dodeljuje kandidat za
odbornika iz vladajuće liste, zloupotreba humanitarne pomoći
– dolazak 15 funkcionera vladajućih stranaka, ministara, državnih
sekretara i promocija na konferenciji i u stranačkim prostorijama, funkcionerska kampanja  I kršenje Zakonom o sprečavanju korupcije
– podela laptopova deci, bicikala, lopti, koševa u OŠ i slikanje, zloupotreba javnih resursa I kršenje Zakonom o sprečavanju korupcije, zloupotreba dece u političke svrhe
– izgradnja kuće ugroženom domaćinstvu u jeku kampanje, gde
prisustvuje trenutni predsednik i kandidati za odbornike, zloupotreba javnih resursa I kršenje, Zakonom o sprečavanju korupcije , funkcionerska kampanja
– organizovanje kulturno-umetničkih-dečijih-sportskih manifestacija na
kojima se kandidati za odbornika javljaju kao organizatori, spikeri i
zaslužni za događaj, , zloupotreba dece
– medijsko praćenje lokalnih emitera samo vladajuće opcije i liste
(Zavičajni susreti, Kosidba na Čairu, da bi ove godine od njih
odustali jer nema izbora), zloupotreba medija
– gostovanje trenutnih predstavnika vlasti, van raspisanih izbora u
jeku izborne kampanje, funkcionerska kampanja
– farbanje klupa i mobilijara, ograda koju u propagandne svrhe rade
javni lokalni funkcioneri i podmladak vladajućih stranaka bez zvanične
dozvole i projekta koji treba da odobri JKP, zloupotreba javnih resursa
– podela ugovora za stalno zaslužnim članovima vladajuće stranke, koji
su dobili odobrenje iz Vlade Srbije, kršenje Zakona o zapošljavanju
– postavljanje bilborda samo za vladajuću listu, a da sredstva ne
ulaze u budžet opštine, bez javnih poziva za ostale liste i
pluralizma, kršenje Zakona  o sprečavanju korupcije
– kupovina imovine privrednih subjekata u stečaju, pod sumnjivim
okolnostima i iznosom, koji može biti upotrebljen za funkcionersku
kampanju (fabrika ICI u Lecu).

REPUBLIČKI IZBORI 2020.
– specifični izbori za Skupštinu Srbije u postvanrednom stanju i pod
medijskom propagandom o jedinom političkom i državničkom nastojanju da
se reši problem izazvan svetskom pandemijom,
– podela paketa pomoći svim penzionerima sa minimalnim primanjima, zloupotreba humanitane pomoći
– podela socijalne pomoći svim stanovnicima sa 100e, zloupotreba javnih resursa, u ovom slučaju javnog budžeta
– raspisivanje konkursa u predizbornoj kampanji, zloupotreba javnih resursa, opštinskog budžeta
– podela ugovora o medijskim projektima, udruženima građana, javnim
radovima, stručnoj praksi, zloupotreba javnih resursa, opštinskog budžeta

– podela pomoći nakon poplava, klizišta i nepogoda, sa agregatima
podobnim glasačima vladajućih stranaka, zloupotreba humanitarne pomoći
– podela novčanih sredstava za oštećenja na voćnjacima, poplavljivanju… zloupotreba humanitarne pomoći

– korišćenje vozila opštine za prevoz glasača vladajuće stranke, zabranjeno Zakonom o sprečavanju korupcije

– korišćenje prevoznih i radnih mašina za čišćenje puteva, probijanje
pravaca i nasipanje, bez javnog poziva i projekata, zabranjeno Zakonom o sprečavanju korupcije
– korišćenje radio frekvencije za stranačku promociju vladajuće liste,
bez drugih učesnika, zloupotreba medija
– korišćenje javnih manifestacija za političku kampanju, obeležavanje
slave opštine, školske slave, zabranjeno Zakonom o sprečavanju korupcije

– korišćenje javnih objekata za promociju zaštite zdravlja od virusa,
u organizaciji vladajuće stranke… zabranjeno Zakonom o sprečavanju korupcije


MESNE KANCELARIJE, IZBORI – NISU ODRŽANI

Izbori za Mesne zajednice nisu održani, tako da je čitav direktan
izbor građana za mesne kancelarije upitan u opštini Medveđa.
Pretpostavljamo da su iz opštinske uprave tražili od Ministarstva za
lokalnu i državnu upravu, uz saglasnost Stalne Konferencije gradova i
opština, kao i Koordinacionog tela, da se u Medveđi ovi izbori ne
održe. Mi bismo voleli da se neko iz opštine Medveđe javi i demantuje
ovo, jer se previše bave sobom i kako će izgledati ovo gušenje osnovne
demokratije”, pišu naši čitaoci.

Ne ovako takstativno nabrojano ali sa vrlo sličnim primerima javljali su se čitaoci I iz ostalih opština na jugu Srbije.

Skreću pažnju da je ovo postalo ponašanje koje se prihvata kao “normalno”.

Ali i da građani postaju sve svesniji ovih zloupotreba javnog resursa I da sve glasnije gunđaju.

Sve ove zloupotrebe mogu da se prijave Agenciji za borbu protiv korupcije . Kada su u pitanju radio I televizije, za to je nadležan RRA.

Medjutim,. nema informacija da je išta od ovoga prijavljeno. U slučajevima , iz drugih krajeva Srbije, kada su ovakve zloupotrebe prijavljivane  prema podacima Agencije ptijave su odbacivane kao neosnovane

Ovakvim postupanjima prekršen je

Zakon o sprečavanju korupcije

. Član 2. tačka 4a koja glasi:
„4a) „javni resurs” je nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro
koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koje koriste organi
Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna
preduzeća, privredna društva, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač,
odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne
samouprave;ˮ.

Član 50. stav 2.
„Javni funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju
političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno
podrazumeva korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja učesnika
u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju
na izborima, odnosno da bojkotuju izbore, kao i korišćenje javnih resursa za
druge vidove političkih aktivnosti, kao što su rad sa biračima i članstvom,
organizovanje i održavanje skupova i promocija, izrada i podela reklamnog
materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje,
istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge i
sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti.ˮ.
Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„Javni funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje
i susrete koje ima u svojstvu javnog funkcionera, za promociju političkih
stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva
korišćenje tih javnih skupova i susreta za javno predstavljanje učesnika u
izborima i njihovih izbornih programa, pozivanje birača da za njih glasaju na
određenim izborima, odnosno da bojkotuju izbore.ˮ.

 Zakono zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, ćlan 5 u kome se navodi da se

Ovaj zakon zasniva se na načelima:

1. zabrane diskriminacije, u skladu sa zakonom;

2. nepristrasnosti pri obavljanju poslova zapošljavanja;

3. rodne ravnopravnosti;

4. afirmativne akcije usmerene prema teže zapošljivim nezaposlenim licima;

5. slobode u izboru zanimanja i radnog mesta;

6. besplatnosti obavljanja poslova zapošljavanja prema nezaposlenim licima.

Zakon o zapošljavanju u javnom sektoru

III PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOJ SLUŽBI

Jednaka dostupnost radnih mesta

Član 10

Pri zapošljavanju u javnim službama kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta.

Izbor kandidata za rad u javnim službama zasniva se na stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama, odnosno kompetencijama.

Pri zapošljavanju u javnim službama se radi postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, prvenstvo daje jednako kvalifikovanim kandidatima pripadnicima

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare