Zašto je predsedniku opštine Medevedja podneta prijava da radi “na crno” ?

MEDVEDJA

(Nova Naša reč)

Jedanaest osoba zaposlenih u  lokalnoj samoupravi u opštini Medveđa, po nalogu načelnice  Svetlane Todorović, ove jeseni uči albanski jezik.

Ova odluka je doneta još u septembru prošle godine, a načelnica Todorović navodi  da je ova aktivnost planirana u budžetu za ovu godinu, da se albanski i engleski uči “zato što je Medveđa multietnička opština”, da se sad realizuje, jer su u toku radovi na rekonstrukciji zgrade opštine, a vođeni su i postupci javnih nabavki.

Ova vest je izazvala različite komentare među stanovnicima Medveđe, a dominira bojazan da ovaj nalog zapravo nagoveštava da će ,u procesu pregovora oko Kosova, biti usvojeni zahtevi albanskih političara da i ova opština, u kojoj u manjem broju žiive pripadnici te zajednice, biti pripojena Kosovu.

Opštinski službenici u Medveđi dobili nalog da uče albanski jezik

Pismeni nalog da uče albanski dobili su poimence načelnica Odeljenja za opštu upravu Zorica Stanković,  načelnica odeljenja za privredu i finansije Marina Radenković, načelnik Odeljenja za urbanizam Ivan  Kostić, interni revizor Vladimir Gikić,  šef kabineta predsednika opštine  Nikola Andrejević, koordinator za lokalni ekonomski razvoj, za privlačenje investicija i unapređenje uslova poslovanja privrede Dejan Simić, matičarka  matičnog područja Sijarinska Banja  Gordana Nikolić, matičar matičnog područja Ravna Banja  Zoran Stanković, kontrolorka poslova pisarnice Nevena Mosić, službenik poslova pisarnice Aleksandar Radović  i matičarka  matičnog područja Medveđe Dragana Filipović.

U nalogu načelnice se navodi da je sve ovo „na osnovu člana 52. i člana 54. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije br. 129/2007, 86/2014), člana 21. i člana 122. stav 5. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 21/16), člana 108. Statuta opštine Medveđa(„Službeni glasnik grada Leskovca“ br. 18/2008 i 38/2012) i člana 12. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Medveđa („Službeni glasnik grada Leskovca“ br. 15/2017) načelnika Opštinske uprave Opštine Medveđa“.

·         ŠTA KAŽU NORMATIVNA AKTA

Pobrojani članovi  kažu sledeće : Zakon o lokalnoj samoupravi, Član 52 Opštinska uprava: 1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;

Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave :

Član 21

Službenik ima pravo i dužnost da se stručno usavršava u skladu sa potrebama poslodavca.

Član 122

Potreba za stručnim usavršavanjem postoji, naročito:

5) ako rukovodilac organa jedinice lokalne samouprave oceni da opšte stanje u oblasti kojom rukovodi ukazuje na potrebu stručnog usavršavanja zaposlenih;

Statut opštine Medveđa nije dostupan na zvaničnom sajtu opštine pa nismo mogli da citiramo rečene članove.

Ni u jednom od ovih članova se ne navodi obaveza učenja albanskog niti bilo kog drugog jezika.

„Stručno usavršavanje je pravo i dužnost svakog službenika i u skladu sa tim se od službenika očekuje posebna posvećenost prilikom pohađanja planiranih obuka“, navodi se u nalogu 01 Broj 119-6/2017-05 od 07.9.2018. godine.

Na pitanje novinara Nove Naše reči zašto su ovi šefovi pojedinih sektora i službenici  u opštini Medveđa dobili nalog da uče albanski jezik i zašto baš u ovom trenutku a ne, recimo, prošle godine, načelnica Svetlana Todorović odgovara :

– Opštinska uprava opštine Medveđa je prošle godine u postupku izrade budžeta za 2018. godinu predvidela posebni program stručnog usavršavanja za službenike opštinske uprave opštine Medveđa. I na kolegijumu načelnika je doneta odluka da se ove godine sprovedu obuke iz engleskog i albanskog jezika, s obzirom da je Medveđa višenacionalna opština i da želimo da poboljšamo rad uprave kroz stručno usavršavanje. Doneta je odluka da se uči albanski jezik koji pohađaju načelnik uprave, načelnici odelenja, šefovi svih organizacionih jedinica, radnici šalterske službe i radnici dva matična područja, Ravna Banja i Sijarinska Banja, gde teritorijalno živi albansko stanovništvo, –  objašnjava .

·         NEMA NAGAĐANJA !

Konstatujemo da je ta odluka doneta još pre godinu dana, u septembru i pitamo zašto se tek sad realizuje. Dodajemo da postoje razna nagađanja da je ovo povezano sa zahtevima da Medveđa bude deo Kosova, ali nas načelnica prekida – Nema nikakvih nagađanja.

-To je program stručnog usavršavanja. Razlog iz kog to sada počinje, s obzirom da mi radimo rekonstrukciju objekta i s obzirom da smo vodili postupak javne nabavke i jedne i druge obuke, pa smo završili.  Program treba da se sprovede u toku kalendarske godine. Prema tome, naša odluka je bila da, pošto treba da se preselimo na privremene lokacije iz zgrade sedišta opštine Medveđa, u zadnju polovinu godine sprovedemo te obuke. Očekujemo da obe obuke budu završene do 20. decembra. –

Medveđa je opština u kojoj je ubedljivo većinsko srpsko stanovništvo.

·         A ŠTA KAŽE PREDSEDNIK OPŠTINE MEDVEĐA

NNR: Dobar dan, predsedniče, šta ima novo?

Arsić: Radi se, mnogo radimo, samo,  to treba da se proprati i medijski. A vi to ne radite. . .

NNR: Sigurna sam da ima onih koji sve te vaše uspehe adekvatno prate Nisam našla na sajtu opštine Medveđa koja su sredstva u budžetu opredeljena za učenje albanskog jezika, a koja engleskog. Koji je iznos…

Arsić: Ne znam, to morate da vidite sa načelnicom iz budžeta, ne znam te detalje. Ne znam tačno koji je iznos tih sredstava. Ja sad moram da idem u Bučumet na teren, radimo neki crkveni letnjikovac…

NNR: Da li je bila javna nabavka za to? I kad je bila?

Arsić: Kako da nije bila… To je još planom… Mnogo je bitno da se pravilno prenese. Postoji plan stručnog usavršavanja službenika opštine Medveđa, koji je usvojen prošle godine, iz sledećih oblasti: upravljanje finansijskom pomoći EU, privlačenje investicija, upravljanje IPA projektima, veština pisanja dokumentacije, a druga stvar su strani jezici – engleski i albanski. Treća stavar su javne finansije gde spada programsko budžetiranje, pa revizija, pa javne nabavke, poslovanje. Mi smo opština koja je jedina u okrugu i na jugu Srbije, ima samo par opština koje imaju ISO standarde, mi smo standardizovani potpuno. Kod nas je sve perfektno do perfekcije, standardi ISO. Zatim imamo edukaciju za energetskog menadžera u Beogradu, pa imamo zaštitu iz oblasti ljudskih prava, bezbednost i zdravlje na radu, poslovna komunikacija, između ostalog tu je i sam jezik…

NNR: Da li se sve  to finansira iz budžeta opštine?

Arsić: . . . I na taj plan stručnog usavršavanja telo Vlade Republike Srbije, odnosno Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave je dalo saglasnost i on se sada sprovodi. Mi bi možda to čak i ranije mogli, posebno engleski, posebno albanski i sad se to radi paraleleno. I naravno da je potrebno. Ali,  s obzirom da smo imali rekonstrukciju zgrade opštine i da su bili odmori, sad smo se ovde stacionirali, ušuškali, sredili smo veliki deo prostora i sada smo iselili iz opštine sve republičke organe i dali im fenomenalne sređene prostore… Sredili smo Komitet , koji je bio vrlo zapušten prostor. Sad je to sređeno, vraćamo se u velelepnu zgradu opštine koja će biti primer prave zgrade. . .  Zgrade koja će biti jedna od najlepših zgrada lokalne samouprave …Dakle, jako puno radimo i zadovoljan sam time što radimo. Pravilno radimo i tako da je ovo nešto što… Znam da si ti  (obraća se predsednik opštine Medveđa Nebojša Arsić dolepotpisanoj) uvek borila za albanska prava, čudi me da sad pišete u tom kontekstu da to ima nekakve veze sa glasinama o nekakvim razmenama teritorije, što je potpuno nebulozno i zlonamerno, tendenciozno, to nema nikakve veze…

NNR: Tendenciozne su glasine ili naše pisanje?

Arsić: Ne, ne, ne… Odgovorno tvrdim da nema nikakve veze sa glasinama o nekakvoj razmeni teritorija. A te glasine ko širi ja ne znam.. .

NNR: Građani u Medveđi su prilično uznemireni zašto se to sada radi. Zašto se nije radilo, recimo, prošle godine, ako je tada usvojena odluka?

Arsić: Ne, ne, saglasnost za ovaj plan je dobijena 2018. godine, nije moglo da se radi prošle godine.

NNR: Koliko je ukupno sredstava u budžetu planirano za sva ta stručna usavršavanja?

Arsić: Ja te cifre u ovom trenutku nemam u glavi. Načelnica budžeta bi to morala da zna… Može da ti kaže i načelnica Opštinske uprave, sigurno i ona zna.

NNR: Na sajtu vam odeljak javne nabavke ne radi. Nema dokumenata, nigde se ne vidi kako ste birali ko će da uči opštinske službenike albanskom i engleskom jeziku.

Arsić: To je bilo i moraš to da vidiš sa načelnicom. Ja znam 100% da je bilo, pre nekih dva meseca, ne znam tačno kad… Ne znam zašto to ne radi na sajtu.

·         KOLKO KOŠTA UČENJE JEZIKA?

Načelnica odeljenja za privredu i finansije  opštine Medveđa Marina Radenković kaže da su u budžetu za 2018. godinu za “stručno usavršavanje” planirana tri miliona dinara.

-Sprovedena je javna nabavka za učenje stranih jezika, to možete da vidite na Portalu javnih nabavki. Za engleski je taj iznos 150.640 dinara, sa PDV-om  a za albsnki 187.640 dinara sa PDV-om,- kaže Radenković.

Odluka o pokretanju javne nabavke male vrednosti je doneta 23.08.2018. godine, za javnu nabavku usluga stručnog usavršavanja zaposlenih.

Javna nabaka je oblikovana u dve partije: partija 1. Kurs engleskog jezika, partija 2. Kurs albanskog jezika. Ova sredstva su predviđena Odlukom o budžetu Opštine Medveđa – konto 423311, a predviđena vrednost nabavke je  660.000 dinara, bez obračunatog PDV-a.

Za kurs engleskog jezika planirano je 300.000,00 dinara bez PDV-a a za kurs albanskog jezika vdnost 360.000,00 dinara bez PDV-a.

Naručilac je 21.09.2018. godine, doneo Odluku o dodeli ugovora za kurs engleskog jezika „NS PRO GROUP “ DOO Novi Sad iz Novog Sada , u iznosu od 152.640 dinara sa PDV.

Ovde su se nadmetala dva ponuuđača.

Isti ponuđač, dakle firma za konsalting i trgovinu (kako piše u njihovoj registraciji u APR) je dobio i posao na izvođenju kursa albanskog jezika.

Ukupna ugovorna vrednost  za ovaj posao iznosi 187.680,00 dinara sa PDV-om, piše u zvaničnim dokumentima .

Odluka o dodeli ugovora je takođe doneta  21.09.2018. godine.

Ugovor je zaključen 8.10.2018. godine, a  dostavljen naručiocu 10.10.2018 godine.

Časovi su počeli ubrzo posle toga. U ugovoru dostupnom na Portalu javnih nabavki nema detalja usluge: broja časova, cena po času, dinamiku izvođenja i slično, što bi objasnilo kako je formirana konačna cena, sem opaske da je rok za završetak kraj decembra.

Nalog za učenje albanskog jezika, koji objavljujemo, datiran je na 7.9.2018. godine.

Poziv za podnošenje ponuda je upućen 3.9.2018. godine a obaveštenje o produženju roka objavljeno  7.9.2018. godine.

Nalog za učenje albanskog jezika, koji objavljujemo, datiran je na 7.9.2018. godine.

Ni albanski ni engleski ne predaju predavači iz Novog Sada, odakle je firma koja je posao dobila.

·         A PRIJAVA LEKARSKOJ KOMORI?

Nije nalog za učenje albanskog upućen poimence jedina intrigantna tema u Medveđi.

To je, svakako, i sumnja da predsednik opštine Nebojša Arsić „na crno“ pregleda korisnike privatnog Doma za stare u Leskovcu, u prostorijama te ustanove, ali lekarske izveštaje uredno overava pečatom Doma zdravlja u Medveđi. Pitanje o ovome je bilo postavljeno i na nedavnoj sednici Skupštine opštine, a njime se bavi i Sud časti Regionalne lekarske komore u Nišu.

Pitali smo Arsića i o tome.

NNR: Šta se dešava sa prijavom Regionalnoj lekarskoj komori u Nišu, zato što se tvrdi da ste radili u privatnom Domu staraca u Leskovcu, a nemate dozvole nadležnih institucija za to.

Arsić: Ma ne, nisam ja radio u privatnom Domu staraca,  ja radim u Domu zdravlja, a kod mene dolaze na ponos grada Medveđe, i ljudi imaju pravo odakle god hoće da dođu kod mene na pregled. Dolazi čovek i dovodi pacijenta…

NNR: Hoćete da kažete da je troje-četvoro ljudi iz privatnog Doma staraca, neki i nepokretni, dolazilo u Dom zdravlja u Medveđu?

Arsić: Tako je! Dođu u Medveđu… Dolaze i iz Bojnika, dolaze kod mene i iz Leskovca… Nikakva prijava, neka prijavi ko hoće, ja imam sve papire potrebne za rad…

NNR: Ne u Domu zdravlja u Medveđi, nego u privatnom Domu staraca u Leskovcu imate sve papire?

Arsić: Dolaze, dovode ljude stare…

NNR: Imate li za taj Dom staraca neophodne saglasnosti za rad?

Arsić: Kako da ne. Sve imam, kako da ne… Dođi kod mene i sve ću da ti pokažem. Što saznaješ od drugih, lažu te, i onda ispadaš novinar koji ne barata preciznim informacijama…

NNR: Hvala na edukaciji kakav treba da budem novinar. Eto, zato ja Vas i pitam.

Arsić: Ovde su ti 90% neosnovane stvari.

NNR: Znači ovo ništa nije tačno, čak i to što je Lekarska komora iz Niša počela ispitivanje svega toga?

Arsić: Ja za to prvi put čujem. Ljudi su doveli kod mene i mogu da dođu kad god hoće i ko god hoće. Ja za to imam i od Ministarstva zdravlja i od Ministarstva rada i za borbu protiv korupcije, za sve imam, pa nisam ja od juče… Nemoj da misliš da ću ja tek tako da radim nešto, a da nemam potpuno odobrenje …

·         …A ŠTA PIŠE U PRIJAVI SUDU ČASTI LEKARSKE KOMORE ?

Prijava Sudu časti Regionalne lekarske komore u Nišu protiv predsednika opštine Medveđa Nebojše Arsića podneta je 20.8.2018. godine.

U prijavi, u koju je novinar Nove Naše reči imao uvid, se navodi  da je “dr Nebojša Arsić zaposlen u Domu zdravlja Medveđa kao internista, po osnovu dopunske delatnosti, a ujedno je i prvi čovek ove opštine”.

“Isti je,  bez sprovođenja propisane procedure tj. bez pravnog osnova angažovan i na drugim mestima, kao naprimer i u Domu za stara lica „ Sunčana jesen“ u Leskovcu. Po potrebi pregledava korisnike ovog Doma, postavlja im dijagnoze, propisuje terapije, stavlja svoj faksimil i potpis, kao i okrugli pečat Doma zdravlja Medveđa.

Na pedeset kilometara od Doma zdravlja Medveđa, bez znanja direktora, bez saglasnosti opštine koju predstavlja, nadležnog ministarstva, Agencije za borbu protiv korupcije on pruža lekarske usluge pacijentima, a evidentira ih, odnosno zavodi kao da su pregledani u zgradi Doma zdravlja Medveđa”, tvrdi se u prijavi koju je potpisala bliska rođaka jednog od tih pacijenata.

U prijavi se tvrdi i da je, navodno,  Arsić angažovan u navedenom Domu za stara lica više od tri meseca (prijava je podneta krajem avgusta) i navode imena osoba koje je on, navodno, pregledao, a nisu sa područja opštine Medveđa, kao i sumnja da ima još takvih osoba.

U prijavi je navedeno da su “lica koja je pregledao dana 26.06.2018, a nisu sa područja opštine Medveđa : Jovanović Slavica, Stošković Simka, Stanković Jelena, Kocić Jonka, Đorđević Danica”.

” Međi njima je i Vukašin Smiljković, korisnik Doma za stara lica „Sunčana Jesen“, inače u tazbinskom srodstvu sa podnosiocem ovog predloga. Pomenutog Vukašina je dr Arsić pregledao dana 17.07.2018. g u objektu „Sunčana jesen“, odredio mu terapiju, a Vukašin (za koga se tvrdi da je bio nepokretan) je sahranjen 03.08.2018. godine. Pokojni Vukašin za života nikada nije bio u Medveđi, niti je bio pacijent tamošnjeg Doma zdravlja”, tvrdi podosilac prijave.

Prijava, zbog sumnje na zloupotrebe, je podneta i policiji koja, kako tvrde naši izvori “proverava navode“.

Sud časti je na ovo doneo rešenje 8.10.2018. godine da se “ispunjavaju uslovi za vođenje postupka protiv dr Nebojše Arsića”.

Šta će biti epilog ovog postupka, videće se na kraju. Kao što može da se vidi u napred navedenom tekstu, Nebojša Arsić tvrdi da ima “sve saglasnosti za rad” kao i da “prvi put čuje” za ovo od novinara Nove Naše reči 2. novembra 2018, kada je ovaj razgovor i vođen.

OBRT SITUACIJE

U vreme od prikupljanja izjava za ovaj tekst do njegovog objavljivanja desio se obrt, pacijente iz privatnog Doma starih u Leskovcu su počeli da voze na intertnističke preglede kod Arsića u Dom zdravlja u Medveđi, tvrde naši izvori u ovoj zdravstvenoj ustanovi. To je nekih pedesetak kilometara tamo i ovamo, iako u Leskovcu, u kome se i nalazi Dom starih, postoji Dom zdravlja.

Ljiljana Stojanović

Prati
Obavesti me o
guest

72 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Orah
Orah
5 godine pre

Ima li kraja idiotizmu malih ljudi.Ljudi koji ne vide dalje od nosa.Presedniče imate punu podršku gradjana opštine Medvedje.

Djosa
Djosa
5 godine pre
Odgovori  Orah

Разумео бих вас да дајете подршку председнику да се залаже преко министарства за локалну самоуправу да је нешто учинио око брисања 7 хиљада пријављених албанаца са косова па чак и из Албаније. Дали знате каква је судбина Медвеђе на наредним изборима? Изгледа да је све то за вас нормално имајући у виду незаконито учење албанског језика, добро би било да се мало запитате куда води политика локалне самоуправе Медвеђу, стога и не чуде остале махинације чиме су све спремни да се баве јер су им полуге власти у рукама а систем у расулу. Има она стара да ничија није до зоре горела. Размишљајте о томе није један човек Медвеђа већ њени грађани.

Njegoš
Njegoš
5 godine pre

Ljudi pečate ne udaraju lekari, nego tehničari. Ne verujem da je dr Arsić uradio to. Ovo je neki oblik revanšizma propalog razrešenog sudije.

Bumerang
Bumerang
5 godine pre
Odgovori  Njegoš

Ako je tehničar uzeo pečat doktora iz državnog DZ i zloupotrebio,doneo iz Medveđe u Leskovac,onda je to mnogo jak tehničar. Pa njemu ni Zelja ne može vodu da nosi.
Propali sudija? Ili sudija koji se nije uklopio u naprednu Srbiju.Tako deluje,danas ste razrešeni samo ako ne tamanite sendviče i ne trčite u autobuse brže,jače,bolje.

Duša od pamuka
Duša od pamuka
5 godine pre
Odgovori  Njegoš

Pročitajte Njegoše ,,Njuzvik,, pa ćete videti zašto je sudija razrešen. Ne možete tako suditi samo što imate neke povlastice kod Arsića. Pa ko može da stavi svoj pečat i potpis nego on sam

IstaMeta
IstaMeta
5 godine pre

Ovo liči na isti scenari kao i protiv bivšeg predsednika Draškovića koga su ti isti koji ga sada veličaju pljuvali na sva usta i pisali krivične prijave pa na kraju ništa. Ti koji su bili protiv Miletića sada ga veličaju. To se prosto zove licemerje. Razumem političku borbu ali je ovo suviše slična matrica, a vode je isti ljudi. Ko god živi u Medveđi zna o čemu se radi, a koliko vidim iz komentara svi su jako upućeni i svi sve znaju.

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  IstaMeta

Tako je! Svaka čast! Ista je situacija, samo je meta druga!

Mala90
Mala90
5 godine pre

Ljudi nikad ne prastaju uspeh drugih. Sve pohvale dr Arsicu

Limun
Limun
5 godine pre
Odgovori  Mala90

Ako vi smatrate uspehom rad na crnom i kradju pečata,onda i vi niste ništa bolji od Arsića. Koje li privilegije i koristi imate pa tako komentarišete?

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  Limun

Da li ste Vi poptuno uvereni u to da je on radio na crno, i kakve vi koristi imate od toga što u negativnom kontekstu komentarišete čoveka bez dokaza? Eto Vam odgovora.

jasminajo
jasminajo
5 godine pre
Odgovori  Limun

A kakvu vi korist imate od toga što blatite čoveka bez ikakvih dokaza!

Dama
Dama
5 godine pre
Odgovori  Mala90

Ako je arsic po vama uspeh trebate biti iskeni da kazete sta radite vi kod njega? Ne resavate vi njegov problem time sto cete ga pohvaliti u dva reda, o tom glumcu za oskare bi makar mogli da napisete roman. Dali se neko pita od vas zasto ga je napustio Milisav Miletic najbolji strucnjak u ekonomiji? Naravno da znate jer vas istina pogadja. Miletic je primetio da Arsic izmice kontroli sto je i javno procitano na skupstinskom zasedanju jer je tim putem zeleo da alarmira javnost Srbije, saradnike i gradjane opstine Medvedje. Moracu da ponovim, Arsic je glumac za oskara u lagarijama, vrckavom ponasanju, fitografisanju…..glumi pravnika, ekonomistu i vrhovnog lekara, zaista zasluzuje iskara gde bih mu i ja dala podrsku. Nemoj da se ljutite vi nekoliko sto vas ima, znam da bi ste voleli svi da vristimo od srece, uzalud ne ide brate, nikada goreg ni predsednika ni doktora Medvedja nije imala.

Duša od pamuka
Duša od pamuka
5 godine pre
Odgovori  Dama

Potrebno je samo napraviti statistiku. Koliko ljudi iz Medvedju odlaze za Lebane i Leskovac kod internista. Koliko ima pregledanih pacijenata dr Arsić koji nisu iz Medvedju a da nisu korisnici doma za stare. To je odgovor na sva naša pitanja.

jasminajo
jasminajo
5 godine pre
Odgovori  Dama

Što se tiče Miletića čovek je u penziji i bilo je i vreme da neko mlađi dođe na njegovom mestu! Što se tiče Arsića čovek je prizeman ne glumi ništa od toga što ste naveli uvek je tu da sasluša i uvaži tuđe mišljenje!

Velika
Velika
5 godine pre
Odgovori  Mala90

Zar je miguce da ste toliko mala? Pohvalite ga makar sta vam to on znaci, sta vam daje i gde radite? Nije to dovoljno da ubedite citaoce u jednoj recenivi. Potrudite se Mala da makar malo porastete, nemojte toliko da se smanjujete.

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  Velika

Gospođo Velika, nema potrebe da vređate male, na bilo koji način. Da li Vi ovim što pišete značite nekome kome je bitno da što više ocrni dr Arsića, pa radite u njegovu… Ili možda svoju ličnu korist? Ili Vam smetaju mladi ljudi koji se zapošljavaju, jer Vam to ne odgovara? A kao odgovor svima koji blatite da zapošljava ljude samo na neke privremene ugovore i poslove, treba da se malo informišete i da znate da je još uvek na snazi Uredba o zabrani zapošljavanja i da je ovaj način jedini da se ljudi zaposle… Trenutno.

Mala90
Mala90
5 godine pre
Odgovori  Velika

Velika, znaci i to mnogo sto radi za nas male i omladinu. Rastemo svi i to polako.

Milan
Milan
5 godine pre
Odgovori  Velika

Šta Vama i ko daje da ga kritikujete? Kao da je Vaše mišljenje jedino ispravno. Ako ne poštujete tuđe mišljenje to govori o Vama, a svakako vidim da Mala ne želi da ubeđuje čitaoce za razliku od Vas.

Iskreno
Iskreno
5 godine pre

Dali su uredbe lokalne samouprave Medvedje jace od ustava republike Srbije, po cijem se nalogu uci albanski jezik kada su te uredbe utkane u ustav, dali to mozda guraju neke paralelne institutije van sistema pravne drzave, zasto je predsednik skinuo sa sebe odgovornost i obavezao nacelnicu Svetlanu Todorovic koja nije nadlezna da potpisuje sve akte opstinske uprave i time debelo ogrezla u kriminal zahvaljujuci labilnoj politickoj garnituri opstine, zasto predsednikov teča (po zeni) jedini moze da dobije posao za sve gradjevinske radove koji se ovde izvode, zasto sluzbeni auto opstine svakog petka ide u Beograd da doveze predsednikovog sina i svakog ponedeljka da ga vrati za Beograd, zasto ostali politicki cinioci i njegovi saradnici cute, nije li ovo cutanje delidba plena a za gradjane i teritoriju ih uopste nije briga pa samim cutanjem i necinjenem polako al sigurno prizivamo kosovski scenario????????? Kako doktor-predsednik ima vremena da leci pacijente po Leskovcu kada za mestane nema vremena, koga je pitao da nosi pecat po Leskovcu, dali mu je dao saglasnost direktor doma zdravlja, dali je obavestio skupstinu i svoje blize saradnike cime se sve bavi, zasto od pet radnih dana provodi četiri na putovanja, ko mu placa letovanja i zimovanja a da to nije farmaceutska mafija, koliko stanova Arsic ima??????? Kada sve ovo budete saznali bice vam kasno, probudite se dok je vreme da se nebiste budili u tudjoj drzavi!!!

Nina
Nina
5 godine pre
Odgovori  Iskreno

Ovim tekstom sve je rečeno! Još kad bi ljudi mislili svojom glavom. Ali razumem strah, Arsić se svima sveti ko mu stane na put. Preti otkazima,policijom, pravosudnim organima. Slika i prilika današnje vlasti.

Opusteno
Opusteno
5 godine pre

Treba biti realan i iskren, ako predsednik od pet radnih dana 4 dana provodi na tockovima putujuci tamo-amo a jedan radni dan u opstini, dali on ima vremena da pregleda pacijente opstine Medvedje? Naravno da nema vremena, svima je poznato kada im zakaze preglede njega nema a gradjani se gundjajuci vracaju kuci gde im je propao ceo dan a internistu nisu ni videli. Kako je onda moguce da uopste vrsi usluge po drugim ustanovama ako nije od koristi odnosno debelo naplaceno. Kako je uopste moguce da je blizu doktorata? Gde on to priprema naucne radove? Znate li koliko treba vremena uraditi naucni rad? Jedino je u njegovom slucaju lako doci do doktorata uz pomoc tece, e to se vec uklapa. Naravno da treba ispitati sve okolnosti a narocito zloupotreba pecata bez pitanja direktora doma zdravlja. Kako je moguce da sve te radnje obavlja skriveno od javnosti? Sve mi to mirise kao onaj famozni papir o ucenju albanskog jezika, da je sve to ispravno i tranparentno bilo bi javno. Kako mu sin zavrsava fakultet? Ko odvozi i dovozi njegovog sina za Beograd i nazad? O cijem je to trosku? Da slucajno ne placa iz svog dzepa? Kada se jednog dana budete probudili sa saznanjem ko je dr Arsic bice vam zao sto ste ga uopste poznavali.

Stevan Ivković
Stevan Ivković
5 godine pre
Odgovori  Opusteno

Koliko si naučnih radova Opušteno napisao vidim sve znaš i u sve se razumeš. Kada stižeš da pišeš kada pratiš Arsića, njegovog sina, pacijente u domu zdravlja… Svaka ti čast jer kada sve to stižeš mora da si bar vanredni profesor na fakultetu. A znaš vidim i da nije pitao direktora doma zdravlja, mora da ti je onda direktor to rekao?

Opusteno
Opusteno
5 godine pre

Поздрав Стеване! Надам се да ниси морао ово да пишеш у присуству миљеног Арсића како би оправдао своју послушај, наравно да се људи крећу и примећују дешавања када се окрену око себе јер у супротном сами себе лажу. Лоша вам је претпоставка за информацију од директора, надам се да сте и ви гледали панораму ТВ Лесковаца где је било речи о насталој авери печат и старчки дом, треба да проверите ако ми не верујете за пренос на ТВ Лесковац, у најмању руку би требало да се извинете јер немам неко лепо мишљење о докторима. Што се тиче доктората зашто би сте ви критичара упоређивали са озбиљном темом додторат, та ствар изискује и времена и знања, дали је заиста код вас нормално све оно што је немогуће? Како је могуће лечити у Лесковцу и Медвеђи и бити председник, од пет радних дана четири дана на путу, Аман брате где и када спрема тај докторат? Немој да се љутиш мани се похвале коју више нико неће да чује, некада је то палило али су на срећу та времена прошла. Поздрав друже немој да се љутиш, знам да истина боли али је истина свето писмо и она је по Богу а лаж по сотони.

Kako ga ceniš
Kako ga ceniš
5 godine pre

Idite u bilo koje selo pa i njegov Bučimet i pitajte za Arsića, svi sve najgore pričaju o predsedniku Arsića, nije otišao 4 godine nigde.Sprema se za sledeći mandat oče čovek da bude ponovo predsednik ali malo sutra, nikad opština nije imala ovako nesposobnog a alavog predsednika.Za 8 sati radi u opštini, radi u dom zdravlja, radi u staračkom domu u Leskovcu, sprema doktorat a u stvarnosti sedi u kafani ili beži iz Medveđe.Da je ovo pravna država on bi bio uhapšen za 24 sata, ali biće brzo.

Zuco
Zuco
5 godine pre

Nemoooo da dirate njjjjstrucnijeg pejsmejkera u medicinini na jugu Srbije, pa on je toliko dobar cim ga predleda izlecen je vecnaja pamija, jeli se zapitate dupouvlakaci i sitna boranijo zasto idu kod strucnih internista u Lebane i Leskovac, koga arsic pregleda taj ide kod sv. Petra. Nema on vremena da pregleda pacijente jer ne ispusta iz ruku tri telefona-ajfona, ima li kraja njegovom ludilu, dali se pitate kako je zarobio omladinu povremenim poslovima, dali ce ta omladina da formira porodicu ili ce da iscekuje milost sultana da im produzi ugovor? Dobro ste se organizovali botovi za vasu sitnu korist a ogromnu stetu opstine i gradjana.

Pravda
Pravda
5 godine pre

Ljudi morate da shvatite da Arsića ne interesuje Medveđa, kupio je nekoliko stana u Beogradu, od 5 radnih dana 4 je van Medveđe, nijedan papir ne potpisuje sve gura načelnici jer javno priča da ko potpisuje taj će da odgovara.Da li je opštini potrebna nova zgrada opštine a odbornici se smanjuju.Svi koji rade rade samo za Arsića koji na nekoliko mesta prima platu bez saglasnosti Agencije.Ne možeš da budeš predsednik i da radiš još nekoliko mesta.Dobija brzo doktorat iz krivičnog dela.
Drašković je bio gospodin za njega.Arsića baš briga za sve, neiživljen udarila ga vlast i novac i ne vidi šta radi.Jednu stvar nije uradio kako treba, mnogi će odgovarati a mnogi će se stideti kad saznate da je uništio opštinu.
Pogledajte koliko pacijenata ima Manov u Lebane iz Medveđe a njemu dolaze iz Leskovca.Taj čovek je na sve spreman zbog para.

Promaja
Promaja
5 godine pre

Kako je to rad na crno ako su pacijenti zavedeni? Rad na crno bi bio da im je naplatio preglede a ovako je smešan članak i pun neistina.

Gejzir
Gejzir
5 godine pre
Odgovori  Promaja

Jesu zavedeni,ali nisu bili na pregled u domu zdravlja, već je on išao u staračkom domu. Zar mislite da je išao za dž. Dok pacijenti iz Medvedju idu u Lebane kod Manova.

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  Promaja

Moraju nešto da izmisle. Kad već nemaju šta drugo.

Zoja
Zoja
5 godine pre
Odgovori  Pomorandža

Bravo koji kreteni Dr Arsic ne samo sto je dobar lekar pre svega je dobar čovek sve pohvale za Dr Nebojsu Arsica

Drago
Drago
5 godine pre

Predsednik Medvedje Nebojsa Arsic se bori da sve mlade ljude zadrzi u Medvedji. Ova gore vest je cista politika opozicije. Oni vise nemaju niti stida niti srama gde i kako udaraju. Mnogo toga je uradjenu u Medvedji i za Medvedju za vreme mandata predsednika Arsica.

Limun
Limun
5 godine pre
Odgovori  Drago

Udarao je on pečate Doma zdravlja na izveštaje. Da uradjeno je svašta, tako da nema ni jedna prekršajna prijava protiv njegovog sina,sve ih je povukao.

jasminajo
jasminajo
5 godine pre
Odgovori  Limun

Gospodine limune da li ste vi bili prisutni kada je predsednik Arsić radio to za šta ga klevetate pa pišete sa tolikom sigurnošću o tome! A njegov sin nema veze sa njegovom politikom treba odvojiti politički od privatnog života, ružno je što se uopšte i spominje njegova porodica!

Limun
Limun
5 godine pre
Odgovori  Drago

Zabole njega za mlade. Bitno je samo da se zadrži na toj poziciji. Kradja pečata je rtivično delo. Pogledajte Panoramu TV Leskovca večeras u 19h biće vam sve jasno. A onda ga branite.

Acko
Acko
5 godine pre
Odgovori  Drago

Šta je urađeno, možda misliš pokradeno,e to može.
Koliko je para došlo u Medveđi i gde su završile, u privatne džepove, pitajte načelnicu zašto sve to radi ako imate neko znanje pogledajte šta kaže zakon.
Uradio je dom zdravlja koji je sad gori no što je bio, opštinu radi koja košta više nego nova da se napravi.Uključite malo mozak što predsednik ne radi nešto za 20.000 koliko vama daje.Ne, kod njega je sve to al puta deset.Jedini koji vredi je Ivanović koji je sto puta razumniji od njega ovaj samo laže, će ga rešimo i pravac Fejsbuk ili kafana.

Miran
Miran
5 godine pre

Nama je u ovom trenutku u nasoj opstini potrebna jedinstvenost a to znaci da svako gleda u svoje dvorište,a ne da sudimo o drugima , na osnovu neosnovanih cinjenica.Vasa uverenja o radu rukovodstva Medvedje su APSOLUTNO POGRESNA,jer ne Mozes da vidis iznad brda ako si u dolini,a ti jesi dole i ostaces dole jer siris mrznju,a ne dobro.Pozivamo sve na jedinstvenost,jer je samo to spas za nas u ovom času.

Duša od pamuka
Duša od pamuka
5 godine pre
Odgovori  Miran

Ipak je Arsić javna ličnost, mora biti sve biti transparentno.Mora svaki dinar da pravda gde je potrošio.Da bude predsednik svih gradjana. Bez dobre opozicije nema dobre vlasti. Neka tuži novinare ako nije istina

Promaja
Promaja
5 godine pre

Svakako da mora da bude transparentnosti u radu. Ali ovde je već osuđen. A nisam baš siguran da je ok tužiti novinare i ne vidim šta to može doneti dobrog jer je to pritisak na novinare ako su netačne informacije sami će izgubiti kredibilitet a to je najgora kazna.

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre

Jedno je dobra opozicija koja kvalitetno kritikuje vlast kako bi postojala neka realna politička ravnoteža. Ovo ovde se čak ne može nazvati ni opozicijom, već samo nekolicinom ljudi kojoj niko nikada nije i niko nikada neće odgovarati.

Angry bee again :)
Angry bee again :)
5 godine pre

Mislim da je preuranjeno da se donose zakljuci o radu Arsica, sacekajmo da kraj kaze svoje. Njegov trud i rad se vide svuda naokolo, ima pregrst stvari koje se desavaju i rade a da to gradjani ne mogu ni da pretpostave. Setite se ona nasa famozna cetiri ocila i njihovog znacenja, ne vodite se licnim interesima.

Mimica
Mimica
5 godine pre

U pravu ste,ovde je samo prijava Sudu časti da je radio na crno. Neka nadležni organi sprovedu istragu. A gde je ono što se nezna i što nije dospelo u javnost.

Valentina
Valentina
5 godine pre

Medveđa nikad goreg predsednika nije imala ,sa ovim covekom smo dotakli dno…Njega Medveđa i ne zanima vec Bg,ode on posle mandata ako u međuvremenu nadlezni organi ne urade ono sto je potrebno za ovakve malverzacije!!!

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  Valentina

Ružno je da tako pričate! Imala je boljeg, ali i lošijeg. Svako radi kako zna i ume. Vi neki samo ne možete da mu oprostite što forsira da rade mladi ljudi, jer je čovek shvatio gde je i na kome je budućnost Medveđe.

Bumerang
Bumerang
5 godine pre
Odgovori  Pomorandža

I teča i tetka akcionari firme su budućnost Medveđe? Imate odgovore na sve pa molim i ovo obrazložite južna voćkice.

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  Bumerang

Baš ste upućeni gos'n Bumerang. Od dobrog verovatno.

Bumerang
Bumerang
5 godine pre
Odgovori  Pomorandža

To nije odgovor, to je ironija sa ciljem da se izbegne odgovor i debata učini besmislenom. Pomorandžo kad tad doći će do lustracije, teško da ćeš se domoći toplijih krajeva ( neće svi uspeti da pobegnu, botovi ostaju da se pogledamo).

Limun
Limun
5 godine pre
Odgovori  Valentina

Dr Arsić misli da može sve da kupi državnim parama. E ovog puta mu nije pošlo za rukom.

jasminajo
jasminajo
5 godine pre
Odgovori  Valentina

To što jedan covek ne može da odgovori svima, njihovim potrebama i molbama ne čini ga najgorom, ako je tako onda smo svi takvi! I to da predsednika ne zanima Medveđa je potpuno netačno jer se on svim snagama trudi da od Medveđe napravi jedno lepše mesto,da obezbedi mladima posao, da vrati mlade koji su otišli iz Medveđe!

Njegoš
Njegoš
5 godine pre
Odgovori  Valentina

Strašno je da vi što ga napadate imate veću imovinsku kartu od njega. Neki od vas će i ležati malo gde treba.

Miran
Miran
5 godine pre

Presednik opštine se bavi mnogo većim i krupnijim problemima, kao sto je povratak mladih , zadržaavanje stanovništva, čuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta pod rukovodstvom vlade Srbije.
Rezultati njegovog rada se vide i tek ce se videti.

Će ga rešimo
Će ga rešimo
5 godine pre
Odgovori  Miran

U pravu ste,predsednik se bavi mnogo većim stvarima. I to da vodi sina u Italiju i kupovinom ski opreme. Da često putuje za Beograd i završava sinu fakultet,a i kupovinom još jednog stana. O tome priča cela opština.

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  Će ga rešimo

Strašno je kad se čovek bavi onim rekla-kazala. To ste pričali i za pokojnog predsednika, koji je zaista bio jedan od najboljih! Vama niko ne valja. Čovek je doktor godinama… Valjda je sa svojim zvanjem stekao dovoljno novca da kupuje svom detetu šta želi. U čemu je problem, troši li Vaše pare?

jasminajo
jasminajo
5 godine pre
Odgovori  Će ga rešimo

Zašto je nekim ljudima toliko teško da prihvate tuđi uspeh već se služe kojekakvim glupostima da bace senku na njega!

Gale
Gale
5 godine pre
Odgovori  Miran

Добро размислите да ли знате шта пишете, Медвеђа нестаје и председника општине не интересује ова општина.Кскво задржавање младих, ко је запошљен за стално, сви који радите немате пензијско осигурање, сви ћете добити отказ а председник ће бити далеко.Приупитсјте га колико стана већ има у Београду.

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  Gale

Koliko se sećam, i za pokojnog Draškovića se pričalo da ima silne stanove, kuće, decu, žene… Bitno da se kritikuje. Svi biste sa osnovnim i srednjim školama u fotelje.

Mole
Mole
5 godine pre
Odgovori  Miran

Alal vera, dok je ovakvih predsednik može da radi šta hoće, 24 sata ima vozača i kola,prešao je milion kilometara ali samo za sebe, uskoro treba da postane doktor nauka, dobiće doktorat kao nagradu od jednog izvođača radova, opština nikad nije bila u gorem stanju, Drašković je bio genije za njega.

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  Mole

Pokojni Predsednik Drašković je zaista bio divan čovek i odličan Predsednik. Ali dok je on bio na vlasti i njega su tužili i tužili na različite načine. Ljudi, morate da shvatite da ne može svima da se ugodi, a i Predsednik Arsić se zaista trudi.

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  Miran

Bravo! Mnogo lepo rečeno! Ali mi mladi smo im trn u oku, ne mogu da manevrišu kao do sad.

Mesec
Mesec
5 godine pre
Odgovori  Miran

Videće se kada počnu da ga gone državni organi. Neće moći iz suda da se izvuče. Najbolji rezultati su slike na fejsu. Izbrojite ih samo pa ćete videti gde je sve bio, iz svog džepa nije plaćao, već ste plaćali vi narode

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre

Ovo nema nikakvog smisla. Zaista je bezveze da čoveka napadaju za ovako nešto. Ni za jezike, ni za njegov poziv. Propaganda opozicije koja jedva čeka da se domogne vlasti. Sramota!

Će ga rešimo
Će ga rešimo
5 godine pre
Odgovori  Pomorandža

Za šta nema smisla,raditi na crnom i to kao lekar? To što je pregledjivao pacijente i zavodio ih u Domu zdravlja je čisto krivično delo.Tu je sud časti pa neka mu sudi. Sve mu je malo. Ostaće bez licence.

Valentina
Valentina
5 godine pre

Da li ce neko reagovati na sve ovo sto se pise i desava u Medvedji. Ljudi ovde vise nema zivota,strasno je sta se sve desava u nasoj maloj opstini,neka neko reaguje inace svi odosmo odavde…

VekiCaca
VekiCaca
2 godine pre
Odgovori  Valentina

Ja sam kod gospodina Arsica Isao po povratku iz inostranstva 2019tada mi je rekao imam te u vidu ce ga resimo i nista radio sam kratko od oktobra 2020do juna 2021na flotaciji u gazdaru ali ne zahvaljujuci predsedniku opstine kada sam dobio otkaz brao sam maline da bih prezivljavali ja i supruga obecavao mi posao i nista

Slave
Slave
5 godine pre

U Medvedji se mnogo čudne stvari dešavaju.I sve je NEOSNOVANO.

Patriota
Patriota
5 godine pre
Odgovori  Slave

U LOKALNOJ SAMOUPRAVI SU SVI PRAVNICI I EKONOMISTI SA “SKYPE” DIPLOMAMA, TAKO DA MORAJU DA TRPE RAZNE TORTURE I NAREĐENJA LJUDI KOJI RAZNIŠLJAJU SAMO O SVOM INTERESU. NEMAJU SVOJ STAV I SVIJE MIŠLJENJE IZ STRAHA DA NE OSTANU BEZ POSLA, JER NIGDE NE BIH MOGLI DA RADE KAO STRUČNJACI VEĆ SAMO JEDNO “KONOPČE” I PRVA BANDERA. TAKO I OVAJ TZV.PATRIOTA ARSIĆ “DOKTOR-NE(TO JE VELIKO ZVANJE)” KOJI ĆE PRODATI OVAJ NAROD ZA JEDAN RUČAK ILI VEČERU.PROSTO REČENO SRAMOTA ARSIĆU…IZBORI VEĆ IDU A TI OSTADE GLADAN.(BOTOVI NO COMMENT)

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  Patriota

Treba da Vas bude sramota! Ne radi se ovde da Skype diplomama. Jako je ružno da se iznose takve klevete bez ikakvog dokaza.

Će ga rešimo
Će ga rešimo
5 godine pre
Odgovori  Pomorandža

Ne brinite za dokaze. Niko ga ne bi neosnovano blatio. Samo je stvar u nadležnim institucijama,koji rade po direktivi. Ko ga je terao da radi na crno, pa mu drugi kriv, i onaj što piše i onaj ko ga prijavio.

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  Će ga rešimo

Svakako, verujem da imate puno dokaza i kad kažete da pravnici i ekonomisti sa Skype diplomama rade u Opštini. Moraću da Vas razočaram, ja na primer, imam dokaz da nije tako.

Milun
Milun
5 godine pre
Odgovori  Pomorandža

Ako imate dokaz da nije tako prosledite ga Sudu časti,odbranite predsednika jer ostade bez licence

Će ga rešimo
Će ga rešimo
5 godine pre
Odgovori  Slave

Da sve je NEOSNOVANO i PROTIVZAKONITO,i pranje para i albanizacija i izdavanje pasoša i učenje albanskog jezika.

Pomorandža
Pomorandža
5 godine pre
Odgovori  Će ga rešimo

Da je bilo ko da se seti, pa ranije da se nauči jezik.

Gejzir
Gejzir
5 godine pre
Odgovori  Pomorandža

Izmislio toplu vodu.Bolje da je uradio toplotnu stanicu u Banji pa da se greju dom zdravlja i škola,da smanji troškove opštini