Voda na bazenima i kupalištima ispravna ali nije za piće u nekim školama i zdravstvenim ustanovama

LESKOVAC

Voda u leskovačkim bazenima i na kupalištima u Medveđi, Vučju i Grdelici je zdravstveno ispravna ali u nekoliko škola i zdravstvenih ustanova na teritoriji grada Leskovca voda za piće je neispravna, rečeno je Regionalnoj informativnoj agenciji JUGpress u leskovačkom Zavodu za javno zdravlje.

Zavoda za javno zdravlje Leskovac vrši mikrobiološko i fizičko-hemijsko ispitivanje vode za kupanje u Sportskom rekreativnom centru Dubočica u Leskovcu u periodu od 1.juna – 31. avgusta, četiri puta mesečno po dva uzoraka (jedan uzorak iz olimpijskog i jedan uzorak iz neplivačkog bazena) i u periodu od 1. septembra – 31. maja, mesečno po dva uzoraka iz olimpijskog i neplivačkog bazena.

U tekućoj godini ispitano je 26 uzoraka vode za kupanje iz ovih bazena i svi ispitivani uzorci su zdravstveno ispravni.

Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Gejzer“ u Sijarinskoj banji u sezoni jednom mesečno po dva uzorka iz bazena u hotelu „Aragon“ i po jedan uzorak mesečno iz olimpijskog (vaterpolo) bazena) i bazena 2, 3 i 5.

U ovoj godini ispitano je 13 uzoraka vode za kupanje iz ovih bazena i svi ispitivani uzorci su zdravstveno ispravni, navodi se u odgovoru Zavoda za javno zdravlje na naše pitanje kakva je ispravnost vode na ovim bazenima i kupalištima.

“Zavod za javno zdravlje Leskovac prati ekološki i hemijski status površinskih voda koje se koriste za rekreaciju sa osnovnim ciljem zaštite zdravlja ljudi, dv puta mesečno u sezoni (period od 15. juna – 1. septembra) na osnovu zahteva i ugovora sa opštinskim upravama i to:

 • Kozaračke reke u Grdelici kod mosta koja se koristi za punjenje bazena
 • Reke Vučjanke u Vučju – kupalište kod hidroelektrane i
 • Reke Vlasine – gradsko kupalište u Vlasotincu, iznad brane.
  Fizičko- hemijska i mikrobiološka ispitivanja površinskih voda koje se koriste za rekreaciju su pokazala da su vode odličnog kvaliteta i da se mogu koristiti za vodosnabdevanje, gajenje plemenitih riba i za sport i rekreaciju”, dodaje s eu odgovoru.

Zavod za javno zdravlje Leskovac vrši ispitivanje vode za piće u školama i zdravstvenim ustanovama na osnovu ugovora i zahteva, kažu u ovoj ustanoviU 2019. godini ispitano je ukupno 54 uzoraka vode za piće u školama na teritoriji grada Leskovca, od čega su 6 uzoraka (11,1%) pokazala zdravstvenu neispravnost (4 hemijsku neispravnost, a 2 mikrobiološku).

Navode da je u 2019. godini ispitano ukupno 47 uzoraka vode za piće u zdravstvenim ustanovama na teritoriji grada Leskovca, od čega su 14 uzoraka (29,8%) pokazala zdravstvenu neispravnost (11 hemijsku neispravnost, a 3 mikrobiološku).
“Neispravni uzorci su pronađeni u objektima koji su priključeni na lokalne izvore vodosnabdevanja. Obaveštenje o neispravnosti vode za piće se šalje vlasnicima objekata i nspekciji sa obaveštenjem da voda nije za piće (obavavezan je natpis iznad točećeg mesta) i predlogom mera da se mora obezbediti ispravna voda za piće iz drugih izvora vodosnabdevanja, da se moraju otklonitiu zroci koji su doveli do neispravnosti i da se nakon toga ponovo uzorkuje voda kako bi dobili potvrdu da je voda zdravstveno ispravna za piće i ostale potvrde, nasvode u ZZJZ.

“U sklopu Programa javnog zdravlja „Ostvarivanje opšteg interesa u zdravstvenoj zaštiti“ čl. 17. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS br. 25/2019) i Podrograma 7. „Praćenje faktora rizika u životnoj sredini koji ugrožavaju zdravlje“ koji se finansira iz budžeta Republike Srbije – Ministarstvo zdravlja, Centar za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Leskovac kontinuirano prati mikrobiološku i fizičko-hemijsku ispravnost voda iz javnih bazena, škola i objekata od higijensko epidemiološkog značaja kao i površinskih voda koje se zahvataju za vodosnabdevanje i koriste za rekreaciju, sa ciljem dobijanja uvida u stanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, kvaliteta bazenskih voda, vode za piće iz škola, objekata od higijensko epidemiološkog značaja i površinskih voda koje se koriste za vodosnabdevanje i rekreaciju i analize dobijenih podataka sa preporukama, a sve u svrhu sprečavanja i umanjenje rizika iz životne sredine koji mogu ugroziti zdravlje stanovništva.
Program se realizuje svake godine kroz evidentiranje, prikupljanje (izrađuje se baza podataka) i analizu podataka o faktorima rizika iz životne sredine koji ugrožavaju zdravlje ljudi i predlaganjem mera za unapređenje stanja. Na osnovu izvršenih analiza izrađuju se mesečni, šestomesečni i godišnji izveštaji kao i komparativne dvogodišnje i petogodišnje analize sa preporukama i šalju Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović-Batut“ i Ministarstvu zdravlja u predviđenom roku”, navodi se u delu pravnog objašnjenja ovih obaveza koje nam je dostavio Centar za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Leskovac

       
Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare