Usvojene odluke o likvidaciji JP “Radio Leskovac”

LESKOVAC

Na 31. sednici Gradskog veća usvojene su četiri odluke koje su u vezi sa likvidacijom JP “Radio Leskovac”: finanisjki izveštaj JP “Radio Leskovac” – u likvidaciji za 2016. godinu, godišnji likvidacioni izveštaj o sprovođenju postupka likvidacije,  davanje saglasnosti na procenu tržišne vrednosti osnovnih sredstava donete od strane likvidacionog upravnika 27. 1. 2017. godine i saglasnost na odluku o postupanju sa imovinom i obavezama JP “Radio Leskovac  – u likvidaciji, donetoj od strane likvidacionog upravnika 1. 3. 2017. godine.

Sam postupak likvidacije podrazumeva da se u određenim fazama donose određena akta, a kratem poslovne godine neohodno je da Gradsko veće i Skupština na te odluke daju saglasnost.

Što se finanisjkog izveštaja tiče, pojavila se dobit, koja nije posledica dobrog poslovanja, nego brisanja potraživanja koja se godinama vode u račinovodstvu i iza njih ne stoji konkretna obaveza, rekao je likvidacioni upravnik ovog preduzeća Slobodan Ranđelović. Godišnji likvidacioni izveštaj registruje se kod APR-a u situaciji kada likvidacioni postupak ne bude okončan u kalendarskoj godini u kojoj je započet. Likvidacioni postupak može da se okonča samo onda kada se izmire sve obaveze a, budući da one nisu izmirene, okončanje procesa likvidacije zavisiće od priliva sredstava od osnivača, jer preduzeće ne raspolaže sredstvima za likvidaciju. Procena tržišne vrednosti osnovnih sredstava takođe je zakonska obaveza, gde su sve obaveze iza kojih ne stoji realna obaveza i potraživanja koja su zastarela i nie moguće ih naplatiti otpisana. Tako je postignuto da je krajnji bilans mnogo primereniji stvarnom stanju obaveza i potraživanja nego što je to bilo na početku likvidacije, objasnio je Ranđelović. Osnovna sredstva se raspoređuju Gradskoj upravi, LKC-u i Istorijskom arhivu, u skladu sa dogovorom postignutim na nivou lokalne samouprave.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare