Subvencije “Urbanizmu i izgradnji” za izmirivanje obaveza

LESKOVAC

Na  današnjoj 16. sednici usvojeno je nekoliko tačaka dnevnog reda koje se odnose na novoformirano javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja Leskovac“: aneks programa poslovanja i finansijskog plana za 2016. godinu,  program korišćenja subvencija iz budžeta JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ za 2016. godinu, program poslovanja i finansijski plan JP „Urbanizam i izgradnja Leskovbac“ za 2017. godinu sa operativnim planom rada i program korišćenja subvencija iz bužeta JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ za 2017. godinu.

Osnivačkim aktom Direkcije za urbanizam, kao i rebalansom budžeta, utvrđeno je da se reogranizovanom javnom preduzeću obezbeđuju sredtstva u vidu subvencija u iznosu od 23 miliona 895 hiljada dinara, i to kao pomoć za izmirenje obaveza, odnosno reč je o sredstvima koje bi budžet grada izmirio i da nije došlo do reorganizacije, rekao je tehnički direkor Novica Nikolić.

Javno preduzeće se obavezuje da sačini plan korišćenja ovih subvencija, na koga će saglasnost dati osnivač, kao i aneks programa poslovanja za ovu godinu. Aneksom je predviđen plan prihoda i rashoda za 2016. godinu, što znači da je tačno predviđeno kako će biti utrošen iznos od 23 miliona 895 hiljada dinara, istakao je Nikolić.

Odluka o budžetu obavezuje preduzeće da sačini i progam korišćenja subvencija, tako da je njome utvrđen plan, namena i dinamika korišćenja subvencija za 2016. godinu.

U programu poslovanja JP „Urbanizam i izgradnja“ definisani su ciljevi javnog preduzeća, a to su da obavlja sve one delatnosti koje su mu povereni i da postoji kontinuitet u komunalnom održavanju grada, kao i u izgradnji infrastrukture, pre svega putne.

Da bi JP „Urbanizam i izgradnja“ moglo da posluje, neophodno je da sa osnivačem potpiše ugovor, gde se definišu međusobna prava i obaveze. Ukupna vrednost usluga za 2017. godinu previđena je i budžetom grada za narednu godinu i iznosi 65 miliona dinara. Ugovor se poptisuje za 2017. godinu i važiće do potpisivanja novog ugovora.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare