Stojančić: Šta se dobija ukidanjem direkcija?

VRANJE
Novi Zakon o budžetskom sistemu nije eksplicitno predvideo da su jedinice lokalne samouprave obavezne da do 1. decembra 2016. godine ukinu organizacione oblike koji gube status indirektnih budžetskih korisnika, kaže za JUGpress odbornik SPS u Skupštini grada Vranja Branimir Stojančić.

“Iz dopisa koje je Ministarstvo finansija slalo jedinicama lokalne samouprave krajem 2015.godine vidimo da je finansiranje direkcija, a posebno zaposlenih u njima, kao i preispitivanje delatnosti koju obavljaju ključni momenat koji pokreće pitanje budućeg položaja direkcija.
Na lokalnim samoupravama je da same iznađu rešenje za takve organizacione oblike, pri čemu bi se svaka lokalna samouprava , vodeći računa o svojim specifičnostima, rukovodila načelima ekonomičnosti, efikasnosti, finansijske održivosti javnog sektora, ne isključujući ni socijalnu dimenziju celog problema”, dodao je Stojančić.

“ Smatram da postoje tri moguđe opcije za rešavanje sadašnjeg statusa direkcije: 1. reorganizacija 2. statusna promena I, kao krajnja 3. likvidacija direkcije”, kaže on.

Otvaraju se brojna pitanja, pogotovo kod statusne promene i likvidacije direkcije, a to su, preuzimanje radnika i poveravanje poslova koje je do sada obavljala direkcija, kako i po kojim kriterijumima, smatra Stojančić.

On kaže i da bi se “ovde izdvojile i dve delatnosti/poslove čije preuzimanje nije moguće od strane gradske/opštinske uprave. Zato je potrebno predvideti posebna rešenja kako bi se ti poslovi obavljali na zakonit način. Naime, reč je o poslovima koji se odnose na upravljača javnog puta (iz važećeg zakona se vidi da to ne može da bude jedinica lokalne samouprave) i poslove urbanističkog planiranja”, objašnjavao je Stojančić.

“ Ako bih ja bio u mogućnosti da biram, sada bih odabrao reorganizacija direkcije, koja podrazumeva izmenu osnivačkog akta omogućava da sadašnje direkcije nastave da egzistiraju uz određene izmene koje bi se mogle sprovesti relativno brzo. Većina zaposlenih bi ostala da radi u reorganizovanom javnom preduzeću, deo bi prešao u opštinsku upravu, tako da bi se očuvao kadrovski potencijal koji sadašnje direkcije poseduju. Problemi koji se pojavljuju u ovoj opciji su pitanje koju bi delatnost od opšteg interesa obavljale reorganizovane direkcije, obzirom na kadrovsku strukturu zaposlenih, finansiranje i profitabilnost delatnosti koju bi obavljala reorganizovana direkcija”, obasnio je Stojančić.

Nisam siguran da će se predloženim rešenjem koje se trenutno nudi ostvariti osnovna obaveza lokalne samouprave a to je da omogući efikasno, efektivno i pravovremeno zadovoljavanje potreba građana koji žive na njenoj teritoriji, rekao je Stojančić za JUGpress..

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare