Šta je zloupotreba javnih resursa u predizbornoj kampanji i kako je Agencija za borbu protiv korupcije odgovarala na prijave

LESKOVAC

U periodu trajanja izborne kampanje Agenciji za borbu protiv korupcije podnete su 43 prijave zbog povrede odredaba čl. 29. st. 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je tada bio na snazi. Na osnovu dostavljenih podataka Regionalnoj informativnoj agenciji JUGpress u 34 slučaja Agencija je procenila da nema osnova za prijavu. U Agenciji nam je rečeno da je na teritoriji Jablaničkog okruga podneta jedna prijava protiv javnog funkcionera koji javnu funkciju vrši na teritoriji ovog okruga i to protiv Gorana Cvetanovića, gradonačelnika grada Leskovca. Protiv javnih funkcionera koji javne funkcije vrše na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga nisu podnete prijave.

Zanimalo nas je kakva je sudbina krivične prijave protiv Zorana Drobnjaka, v.d. direktora JP Putevi Srbije. Iz Agencije nam je rečeno da je „protiv njega podneta prijava zbog sumnje da je povredio odredbu čl. 29. st. 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (”Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 53/10, 66/11-US, 67/13-US, 112/13-autentično tumačenje, 8/15-US i 88/19), zbog izjave koju je dao prilikom posete sela Kukulovce, zajedno sa gradonačelnikom grada Leskovca Goranom Cvetanovićem, a radi motivisanja žitelja navedenog sela da uzmu učešće na predstojećim izborima i glasaju za izbornu listu čiji je nosilac predsednik Republike Srbije, je utvrđeno da nema osnova za odlučivanje o postojanju povrede odredbe čl. 29. st. 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i podnosilac prijave je o tome obavešten.”

Transparentnost Srbije je uputilo dopis Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Nišu. VJT odbacilo krivičnu prijavu protiv Drobnjaka u januaru ove godine. Prijavu protiv Drobnjaka je odbacilo je i Apelaciono tužilaštvo u Beogradu. Protiv odluke Agencije za borbu protiv korupcije da odbaci prijavu protiv Drobnjaka Transparentnost Srbije je podneo tužbu Upravnom sudu u Beogradu.

Na pitanje šta tačno Agencija za borbu protiv korupcije smatra zloupotrebom javnih resursa u predizbornim kampanjama je odgovoreno sledeće:

U skladu sa čl. 2. Zakona o sprečavanju korupcije (“Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19 i 11/21-autentično tumačenje), “javni resurs” je nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, privredna društva, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Odredbom čl. 50. st. 2. Zakona propisano je da funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, odnosno da bojkotuju izbore, kao i korišćenje javnih resursa za druge vidove političkih aktivnosti, kao što su rad sa biračima i članstvom, organizovanje i održavanje skupova i promocija, izrada i podela reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje, istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge i sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti. Agencija, u postupku odlučivanja o postojanju povrede odredaba čl. 50. st. Zakona o sprečavanju korupcije, u svakom konkretnom slučaju, na osnovu činjenica i dokaza u postupku i primenom materijalnog prava, utvrđuje da li je javni funkcioner postupio suprotno odredbi čl. 50. st. 2. Zakona.

Iz Agencije za sprečavanje korupcije kažu i da je podneto 34 prijava zbog sumnje u postojanje povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, u vezi sa izbornom kampanjom u 2020. godini.

PRIJAVA PROTIV GRADONAČELNIKA LESKOVCA


CRTA je Agenciji za borbu protiv korupcije podnela prijavu u junu prošle godine protiv Gorana Cvetanovića, gradonačelnika grada Leskovca i člana političke stranke Srpska napredna stranka, zbog: – Povrede
odredaba čl. 29. st. 2, 4. i 5. Zakona o Agenciji za borbu protiv
korupcije (zloupotreba javnih resursa i funkcionerska kampanja); –
Povrede odredaba člana 12. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
i eventualno neke druge odredbe istog zakona.


Prijava je podneta zbog konferencije za novinare Štaba za vanredne
situacije grada Leskovca koji je održan 4.5.2020. godine

U prijavi se CRTA poziva na snimak i izveštaj JUGpressa sa te
konferencije i navode da se “uvidom u navedeni video zapis može
zaključiti da se radi o konferenciji za medije Gorana Cvetanovića,
gradonačelnika grada Leskovca, koji je na početku svog izlaganja i sam
napomenuo da se javnosti obraća u svojstvu gradonačelnika. Međutim,
nakon toga, značajan deo svog obraćanja javnosti na konferenciji za
medije funkcioner je posvetio promovisanju političkih ideja političke
stranke čiji je predsednik i diskreditaciji političkih protivnika koje
je sve vreme pominjao u negativnom kontekstu”, navedeno je u prijavi.Dodaje se da je “prijavljeni Goran Cvetanović, kao
gradonačelnik i odgovorno lice grada Leskovca, postupio suprotno
odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, s obzirom na to
da je omogućio političkoj stranci Srpska napredna stranka, čiji je
član, promociju na konferenciji za medije Štaba za vanredne situacije
u Leskovcu u službenim prostorijama grada Leskovca, što može
predstavljati zabranjeno finansiranje političkog subjekta”.

Agencija za borbu protiv korupcije je ovu prijavu odbacila kao neosnovanu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare