Skupština slobodne Srbije: Privatizacija “Jaroslava Černog” poslednji čin sveobuhvatne pljačke

BEOGRAD

Skupština slobodne Srbije upozorava da trasirana i unapred dogovorena privatizacija naučno istraživačkog „Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi“, po bagatelnoj ceni poznatom kupcu, predstavlja početak poslednjeg čina sveobuhvatne devastacije i pljačke državne imovine sa ciljem da državni kapital postane plenom privatnih preduzeća koja posluju pod skutom vladajuće partije, saopšteno je danas.

“Motiv za prodaju naučno istraživačkih Instituta isključiva je želja da se za započete ili buduće infrastrukturne projekte koji do sada nisu imali utemeljenje u struci, kao što je to sličaj sa Makiškim poljem, Novim Sadom na vodi, projektom Jadar i sl.

Prodaja „Instituta za vodoprivredu Jaroslav Čerini“, kao naučno istraživače organizacije, konzorcijumu čiji je većinski vlasnik društvo Millenium team, koje nema nikakve veze sa naukom, ni sa naučno istraživačkim radom, isključivo je motivisano pomenutim poslovnim interesima tog društva koje je sa Institutom već pre njegove prodaje bio u poslovnom odnosu, te je njegovo većinsko preuzimanje isključivo motivisano napred pomenutim projektima koji do sada nisu mogli dobiti saglasnost struke da bi se mogli realizovati.

Pored odsutva učešća javnosti i prava javnosti na dostupnost informacija o postupku privatizacije „Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi“ i procene njegove vrednosti, njegova prodaja suprotna je Strategiji upravljanja vodama do 2034. godine kao planskom dokumentu kojim se u Republici Srbiji utvrđuju dugoročni pravci upravljanja vodama u kojem se navodi da naučno istraživački „Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi“ predstavlja nezaobilazan segment za uspešno funkionisanje i razvoj sektora voda u Republici Srbiji.

Odbrana od poplava, leda i bujica, čija je između ostalog bila delatnost „Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi“, prelaskom u privatne ruke, postaće ne samo manje efikasna, već prepuštena na milost i nemilost nestručnim ljudima iz ove oblasti čije delovanje može biti pogubno po živote i imovinu građana u narednom periodu imajući u vidu klimatske promene.

Takođe, prepuštanje privatincima, bez odgovarajućeg stručnog znanja, očuvanje eko sistema i životne sredine, zaštite voda od zagađenja i odbrane od štetnog dejstva voda, što je takođe bila delatnost Instituta, predstavlja suprotnost usvojenom konceptu održivog razvoja Svetske komisije za životnu sredinu i razvoj „Naša budućnost“, prema kojem je „Održivi razvoj, razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe“, te će za nesagledive posledice napuštanja ovog koncepta sadašnja naprednjačka vlast morati položiti račune, kako sadašnjim, tako i budućim generacijma.

Pored činjenice što nije postojao ni jedan razlog kojim bi se mogla opravdati prodaja „Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi“, imajući u vidu njegovo uspešno poslovanje i status vodeće naučno istraživačke organizacije u regionu u oblasti vodoprivrede i sam postupak njegove prodaje je u potpunosti nezakonit i nepravilan.

Tako je suprotno odrebama Zakona o nauci i istraživanju u konkretnom slučaju izaostalo obavezujeće mišljenje Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj o opravdanosti privatizacije „Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi“ koje je u skladu sa čl. 57. citiranog zakona moralo predhoditi odluci Vlade RS o njegovoj prodaji.

Takođe u konkretnom slučaju izostao je i program privatizacije Instituta kojeg je po slovu citiranog zakona Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj bilo obavezno da sačini i dostavi Vladi Republike Srbije pre odluke o privatizaciji, što u konkretnom slučaju takođe izostalo, čime je postupak prodaje Instituta u potpunosti suprotan napred navedenoj odrebi Zakona o nauci i istraživanju, te odluka o njegovoj prodaji mora biti poništena.

Skupština slobodne Srbije će u narednom periodu instistirati da se nezakonita prodaja „Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi“ poništi, obzirom da je suprotna opštim interesu kao i činjenici da njegova prodaja može dovesti do nesagledivih štetnih posledica po živote, zdravlje i imovinu građana Republike Srbije”, navodi se u saopštenju.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare