RIK: Glasanje tokom epidemije

BEOGRAD

Republička izborna komisija (RIK) usvojila je Uputstvo za sprovođenje glasanja na republičkom referendumu raspisanom za 16. januar 2022. godine u uslovima pandemije kovida-19, kojim propisuje obaveze u vezi sa dezinfekcijom biračkog mesta i opreme, kao i sprovođenja epidemioloških mera tokom glasanja na i van glasačkog mesta.

Izborna komisija jedinice lokalne samouprave i opštinska ili gradska uprava dužne su da obezbede da glasačko mesto bude očišćeno, dezinfikovano i provetreno najmanje 24 časa pre dana glasanja, kao i oprema koja se tu nalazi, poput stolova i stolica, kvaka i slične opreme, saopštio je RIK u subotu.

Sanitarne prostorije na glasačkom mestu treba da budu opremljene sapunom, papirnim ubrusima za brisanje ruku i kantom za smeće u kojoj treba da se nalazi kesa u za odlaganje iskorišćenih papirnih ubrusa.

Na ulazu u objekat u kojem se nalazi glasačko mesto, na vidnom mestu ističe se plakat sa informacijama o načinu sprečavanja širenja zarazne bolesti kovid-19, kao i plakat o obaveznom rastojanju između glasača, a pre otvaranja glasačkog mesta u 7 časova, treba provetriti glasačko mesto i dezinfikovati sve radne površine i opremu.

“Pre, tokom i po završetku glasanja u 20 časova, potrebno je što češće provetravati prostoriju u kojoj se nalazi glasačko mesto, dezinfikovati radne površine i mesta na kojima se nalaze paravani za obezbeđivanje tajnosti glasanja, a naročito hemijske olovke koje su na mestima za glasanje na raspolaganju glasačima radi glasanja”, ističe se u Upustvu.

Glasački odbor uređuje prostoriju za glasanje, tako da od ulaza na glasačko mesto do glasačke kutije, mesta za obavljanje radnji budu postavljena tako da razmak između njih bude najmanje jedan i po metar, koliki treba da bude i razmak između paravana za obezbeđivanje tajnosti glasanja.

Na glasačkom mestu treba obezbediti razmak od najmanje jednog i po metra između članova glasačkog odbora kao i svih drugih lica koja imaju pravo da borave na glasačkom mestu (glasači, ovlašćeni posmatrači, članovi Republičke izborne komisije ili izborne komisije jedinice lokalne samouprave, predstavnici medija).

Članovi glasačkog odbora su dužni da, pre i tokom glasanja, kao i prilikom utvrđivanja rezultata glasanja, pravilno nose zaštitne maske na licu. Ova obaveza se shodno primenjuje i na sva ostala lica koja imaju pravo da borave na glasačkom mestu.

“Lice koje, uprkos upozorenju, krši ovu obavezu mora biti udaljeno sa glasačkog mesta”, naglašava se u Uputsvu.

Za to da glasači i svi ostali koji imaju pravo da borave na glasačkom mestu ulaze sa pravilno nameštenom maskom zadužen je član glasačkog odbora koji rukuje UV lampom, a on će im na ruke naneti i sredstvo za dezinfekciju, kao i za to da preda zaštitnu masku glasaču koji je na glasanje došao bez nje.

Članovi glasačkog odbora treba da što češće peru i dezinfikuju ruke sredstvima na bazi alkohola sa minimalno 70 odsto alkohola i da izbegavaju dodirivanje očiju, usta i lica rukama.

Član glasačkog odbora koji utvrđuju identitet glasača i član glasačkog odbora koji rukuje izvodom iz biračkog spiska dužni su da nose zaštitne rukavice, koje treba povremeno da dezinfikuju i, po mogućnosti, menjaju.

Glasač je dužan da privremeno skine zaštitnu masku dok mu se ne utvrdi identitet na osnovu odgovarajućeg legitimacionog dokumenta.

Glasački odbor je dužan da vodi računa o tome da se na glasačkom mestu, počev od okupljanja glasačkog odbora pre početka glasanja, pa sve do okončanja rada na glasačkom mestu, kontakti između lica koja borave na glasačkom mestu smanje na najmanju moguću meru.

Prilikom sprovođenja glasanja, glasački odbor mora da uspostavi kontrolisani ulazak i kretanja glasača kako se ne bi stvorila gužva i kako bi se obezbedio odgovarajući razmak između njih.

Ulazak glasača na glasačko mesto treba dozvoliti samo ako na glasačkom mestu postoji slobodno mesto za glasanje. Ostalim licima koji imaju pravo da borave na glasačkom mestu ulazak, odnosno boravak na glasačkom mestu može se omogućiti samo ako je moguće obezbediti pravilan razmak između svih prisutnih lica.

Prilikom utvrđivanja rezultata glasanja, svi članovi glasačkog odbora, osim zaštitne maske, dužni su da nose i zaštitne rukavice.

Prilikom obaveštavanja od strane glasača da želi da glasa van glasačkog mesta, lice koje prima to obaveštenje dužno je da glasača upita iz kog razloga želi da glasa van glasačkog mesta, odnosno da li je oboleo od zarazne bolesti kovid-19, ima simptome te bolesti (povišena temperatura, respiratorne probleme i dr) ili mu je određena mera karantina.

Članovi glasačkog odbora koji sprovode glasanje van glasačkog mesta (poverenici glasačkog odbora), obavezno moraju nositi zaštitne maske i zaštitne rukavice i moraju vršiti dezinfekciju rukavica kako prilikom dolaska kod glasača koji glasa van glasačkog mesta, tako i prilikom odlaska od tog glasača.

Kada je reč o glasanju van glasačkog mesta, poverenici glasačkog odbora, prilikom dolaska kod glasača koji glasa van glasačkog mesta, vrše dezinfekciju ruku glasaču i pomagaču, ukoliko ga ima, i ujedno se staraju da oni sve vreme pravilno nose zaštitne maske.

Ako van glasačkog mesta glasa glasač oboleo od zarazne bolesti kovid-19, ima simptome te bolesti ili mu je određena mera karantina, članovi glasačkog odbora sve radnje propisane za obavljanje glasanja van glasačkog mesta vrše ispred ulaznih vrata stana odnosno kuće u kojoj boravi glasač koji glasa van glasačkog mesta.

Glasač oboleo od zarazne bolesti kovid-19 ne sme da ima direktan kontakt sa glasačkim materijalom i može da glasa isključivo uz pomoć pomagača, koji umesto njega preuzima i predaje glasački materijal poverenicima glasačkog odbora, ukljčujući i odgovarajući identifikacioni dokument tog glasača.

Pomagačem u smislu ovog uputstva smatra se lice koje nije obolelo od zarazne bolesti kovid-19.

Glasač je dužan da privremeno skine zaštitnu masku dok mu se ne utvrdi identitet na osnovu odgovarajućeg legitimacionog dokumenta.

Po povratku na glasačko mesto, obavezno se dezinfikuje sav materijal koji su poverenici glasačkog odbora vratili na glasačko mesto.

Uputsvo RIK stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, navodi se u tom aktu.

Izvor: FoNet

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare