Rebalans zbog reorganizacije Direkcije i brisanja fondova

LESKOVAC

Drugi ovogodišnji rebalans budžeta, koji je usvojen na ovoj sednici, uslovljen je reorganizacijom Direkcije za urbanizam i izgradnju i gašenjem fondova.

Prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva planirana su u iznosu od 3 milijarde 892 miliona 406 hiljada dinara. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada za 2016. godinu uslovljena je brisanjem Direkcije za urbanizam i izgradnju, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, kao i fondova, sa spiska indirektnih korisnika budžetskih srtedstava, rekao je načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković. U Odluci o izmeni i dopuni prikazana je Direkcija za urbanizam i izgradnju do zakonom definisanog roka, kao i projekti koje grad Lerskovac posle toga preuzima u svojim poslovnim knjigama kao osnivač.

Prihodi i primanja budžeta grada za 2016. godinu nisu izmenjeni ovom odlukom, u odnosu na prethodnu.

Na rashodnoj strani došlo je do povećanja grupe konta „stalni troškovi“ sa 327,8 na 407,5 miliona dinara, kao i grupe konta „transferi i ostalim nivoima vlasti“ sa 291,6 miliona na 244,1 milion. Zbog usklađivanja programskog budžeta sa ugovorom o javnim nabavkama koje je sproveo grad Leskovaac za potrebe ustanova u kulturi kao i osnovnih i srednjih škola za nabavku energenata, ali i osiguranja škola i ustanova kulture, otvorene su nove budžetske apopriacije gde su planirana sredstva za ovu namenu, u cilju usklađivanja ugovora, ali i odobrenih aporiacija za realizaciju obaveza po tom osnovu, rekao je Tričković obrazlažući ovu odluku.

Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o budžetu  za 2016. godinu odobravaju se veća sredstva za dečju zaštitu, za novorođenu decu, sa prvobitno planiranih 12 na 15 miliona dinara, za rurani razvoj sa 45 na 48 miliona dinara, u cilju dodatnog uređenja atarskih puteva, komasacije, resčišćavanja poljoprivrednog zemljišta i sređivanja kanala. Za funkcionisanje ustanova u kulturi odobrena su dodatna sredstva u iznosu od 7 miliona dinara, za funkcionisanje osnovnih škola odobrena su dodatna sredstva u iznosu od 16,5 miliona dinara, kao i za fkcionisanje srednjih škoila, gde je odobreno dodatnih 5 miliona dinara. Zbog brisanja Fonda za razvoj poljoprivrede projekti u oblasti poljoprivrede na osnovu kojih je raspisan konkurs u toku avgusta 2016. neće biti realizovani u ovoj godini, već u prvom kvartalu 2017. godine, po preuzimanju obaveze od strane Gradske uprave Leskovac od Fonda za podsticaj razvoja poljoprivrede.

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare