Radosavljević: Moj predlog za zajednicu Srpskih opština

LEPOSAVIĆ

Srpski političar iz Leposavića Nenad Radosavljević ovako je na svom fejsbuk profilu komentarisao proces oko formiranja Zajednice srpskih opština a objavio je i svom predlog akta za njeno formiranje.

” Upravljački tim za izradu statuta Zajednice srpskih opština je formiran juna 2013. godine i do danas je nekoliko puta konfigurisan i nekoliko puta je od strane vlasti od 2018. godine saopštavano da je statut urađen ali nikada ni do dan danas nije predstavljen. A do 2018. dakle 5 godina ni vlast ne kaže da je bilo šta rađeno. Ko je pojeo tih 5 godina? Plus još ovih 5 kada nikakvih efekata od reči vlasti (a verujem da su i to laži) niko nije video. Dakle sumnjam da i do dan danas nisu ni slova napisali ali će ovih dana na brzinu nešto da “sklepaju” kako ih nebi obrukale nevladine organizacije kao Fridrih Ebert koje su bar nešto smislile. I sam imam želju da ih obrukam pa ću u komentaru predstaviti svoj nacrt statuta koji sam pisao 2017. godine kako bih im tada pokazao da su neradnici i nesposobnjakovići imenovani od strane neozbiljnih šarlatana koji su se 2012. dokopali vlasti. Znam da će “patriote” i desničari imati primedbe jer uvek zaborave da je na administrativnim linijama NATO pakt i da sa njih neće skoro otići a mi moramo i do tada da opstanemo. Znam i da će oni liberalni Srbi takođe imati primedbe ali drugačije jer ih se naš problem ne tiče. Znam i da se ekstremnim Albancima takođe neće svideti ali ja sam bar nešto napisao. I to iz najboljih namera.

Nenad Radosavljević – kоmentar:

ZAJEDNICA SRPSKIH OPŠTINA

PREDLOG

Definitivno je jasno, da će pregovori u Briselu ići teško a da je njihov nastavak u pogledu Zajednice srpskih opština potpuno neizvestan. Srpska strana namerava da pregovorima, statutom zajednice i drugim pratećim dokumentima dođe do pozicije da je ta tvorevina samostalna nalik samostalnosti Republike Srpske što će reći da postane samostalni entitet, u perspektivi država. Sa strane Prištinskih vlasti ambicije su da se sever Kosova integriše a deo stanovništva u enklavama asimiluje ili zauvek ode, ostavljajući svoju imovinu.

Ključno je pitanje kako pomiriti ove dve nepomirljive namere. Šta je to što Prištini ne bi imalo razloga da u nadležnostima zajednice smeta a da je pri tome sasvim dovoljno da značajno unapredi život Srpskom stanovništvu na Kosovu. Maksimalistički zahtevi sa obe strane su i doveli do toga da statute, koliko god ih do sada bilo nisu ni prezentirani a kamoli zaživeli ili bar stavljeni na sto. Zaoštravanje situacije u regionu porastom nerealnih obostranih ambicija dodatno komplikuje usklađivanje interesa i postizanje dogovora.

U svakom slučaju sada je značajno pokrenuti debate, raspravu, ponovne razgovore o tom ključnom pitanju, organizovanja srpskog naroda zarad opstanka i povratka, stabilizacije kao zajednice i ekonomskog napretka.

U daljem tekstu pokušavam da dam alternative, usmerenja, iskažem dobru nameru i volju da se stvari pokrenu i od njih nam kasnije svima bude bolje.

ZAJEDNICA SRPSKIH OPŠTINA

NACRT

STRUKTURA:

SKUPŠTINA ZAJEDNICE SRPSKIH OPŠTINA:

01.Odbornici izabrani na poslednjim izborima na Kosovu iz svih većinski srpskih opština i onih u kojima su manjina a predstavljaju Srbe iz enklava.

02. Gradonačelnici opština sa srpskom većinom izabrani na poslednjim izborima na Kosovu.

03. Predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju koji koordiniraju aktivnosti kancelarije u ime Vlade republike Srbije, po selima, naseljima I opštinama.

04. Predstavnici političkih partija koje su zvanično organizovane i deluju na teritoriji Kosova po Kosovskim zakonima.

05. Predstavnici udruženja raseljenih lica u broju 3 do 5

06. Predstavnici udruženja kidnapovanih i nestalih u broju 1 do 2

07. Predstavnici Raško Prizrenske Eparhije sa 3 predstavnika

08. Predstavnici Prištinskog univerziteta sa 5 predstavnika

09. Izabrani ministri i poslanici Kosovskog parlamenta izabrani u redovnoj izbornoj proceduri.

Poslanici skupštine u predloženom sastavu biraju na svojoj osnivačkoj sednici, koju sazivaju gradonačelnici konsenzusom, predsednika skupštine Zajednice srpskih opština, tri podpredsednika i sekretara skupštine koji za administrativne poslove sekretarijata skupštine raspisuje konkurs za vođenje administrativnih poslova i opsluživanje sednica i objekta skupštine. Objekat se bira, adaptira ili određuje na drugi način na predlog predsednika, tri podpredsednika i sekretara sekretarijata skupštine Zajednice srpskih opština a odluku glasanjem donosi skupština na prvoj narednoj sednici posle osnivačke.

Na drugoj sednici se od strane predsednika, tri podpredsednika i sekretara skupštine iznosi zajednički predlog strukture sekretarijata i načina funkcionisanja svakog pojedinačno. Predlog iznosi predsednik skupštine. Predlog se razmatra na sednici, modifikuje ili menja amandmanima i konačno usvaja većinom glasova prisutnih poslanika. Na istoj sednici se na predlog predsednika, tri podpredsednika i sekretara skupštine imenuju sekretari sekretarijata koji polaganjem zakletve stupaju na dužnost.

Kako ne bi došlo do nesuglasica ili konflikta u odnosu na postojeće zakonodavstvo na Kosovu i sa centralnim vlastima u Prištini kao i većinskim stanovništvom potrebno je transparentno razjasniti potrebe ovakve vrste organizovanja kroz sledeće predložene sekretarijate koji su u skladu delimično I sa ministarskom strukturom Kosova ali i sa neophodnim potrebama srpskog stanovništva kako bi zaštitilo svoja osnovna ljudska prava, imovinu, radna mesta i egzistenciju u skladu sa evropskim i svetskim pozitivnim dokumentima.

Ovaj zadatak moraju ispuniti svi zvaničnici, predstavnici naroda, vlasti iz Beograda i Srpski predstavnici u institucijama Kosovskih vlasti u Prištini, izabrani odbornici po opštinama i drugi članovi skupštine kroz svoje institucije koje predstavljaju kao poslanici.

SEKRETARIJATI ZAJEDNICE SRPSKIH OPŠTINA:

01. Sekretarijat za finansije; Koordiniraju priliv sredstava iz Vlade Kosova, Vlade Srbije, od medjunarodnih donatora i kroz projekte, podnoseći izveštaj skupštini na kvartalnom nivou. Sekretar konkursnom procedurom kroz javna glasila i intervjue odabira saradnike u skladu sa kvalifikacionom strukturom koju predviđaju međunarodni standardi prilagođeni konkretnim uslovima za ovo područje. Ne više od 3 saradnika.

02. Sekretarijat za ekonomski razvoj; Izabrani sekretar, po ugovoru o delu angažuje eksperte za pojedine oblasti povezane sa komparativnim prednostima područja, odabira najprofitabilnije delatnosti u skladu sa klimatskim uslovima i kvalifikacionom strukturom stanovništva. Regularnom konkursnom procedurom bira najviše dva stalna saradnika. Sekretarijat usko sarađuje sa sekretarijatom za finansije , lokalnim samoupravama i predstavnicima za povratak izabranim u sekretarijatu za povratak.

03. Sekretarijat za povratak; Sekretar po osnovu kvalifikacija, iskustva , poznavanja područja prima u stalni radni odnos za svaki region po jednog službenika ( Metohija, Pomoravlje, Centralno Kosovo, Sever Kosova i Sredačka župa). Usko sarađuje sa Ministarstvom za povratak i Kancelarijom za Kosovo i Metohiju. Vodi pregovore, razgovore i dogovore oko novih povrataka sa raseljenim licima, Vladom Kosova, međunarodnim donatorima, Kancelarijom za KiM I drugima koji mogu dati doprinos ubrzavanju procesa povratka raseljenih i opstanku povratnika.

04. Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine; Sekretar redovnom konkursnom procedurom upošljava dva saradnika za administrativno vodjenje sekretarijata i pomoć sekretaru. Sekretar uspostavlja usku saradanju sa Poljoprivrednim fakultetom i Srednjom poljoprivrednom školom, povremeno po ugovoru o delu angažujući stručnjake iz ovih institucija u smislu, planiranja, izrade projekata i razvojnih planova.

05. Sekretarijat trgovine i turizma; Sekretar redovnom konkursnom procedurom prima dva najbliža saradnika i po potrebi angažuje po ugovoru o delu agencije, turističke organizacije ili stručnjake iz zavoda za zaštitu spomenika kulture I kulturne baštine za izradu strateškog plana razvoja za razvoj trgovine i turizma za čitavo područje Kosova i Metohije.

06. Sekretarijat prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Sekretar redovnom konkursnom procedurom i ugovorom o delu angažuje najmanje pet saradnika, za svaki region posebno u smislu prosvetnog nadzora i sa fakultetom i stručnim školama izrađuje planove u smislu smernica za otvaranje novih stručnih usmerenja po školama i gašenje do sada i u buduće neproduktivnih i bezperspektivnih zanimanja za područje koje pokriva Zajednica srpskih opština.

07. Sekretarijat za zdravstvo; Sekretar bira redovnim konkursom najmanje tri saradnika za vođenje administrativnih poslova vezano za primarnu, sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu. Sekretarijat je usko povezan sa ambulantama, domovima zdravlja, Medicinskim centrom i Kliničkim bolničkim centrom kao i sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije. Sekretarijat u koordinaciji sa međunarodnim donatorima i drugim obezbeđuje sredstva i usmerava donacije u skladu sa potrebama koje iskazuju primarno i sekundarno zdravsvo.

08. Sekretarijat za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, Sekretar bira redovnim konkursom najviše dva saradnika koji prate stanje na terenu I izveštavaju nadležne institucije na Kosovu i resorno ministarstvo u Srbiji sa posebnim akcentom na socijalni status I potrebe Srpskog stanovništva.

09. Sekretarijat za omladinu i sport; Sekretar bira konkursom najviše dva saradnika koji prate stanje u svim granama sporta i probleme omladine. O tome izveštavaju u komunikaciji sa organizovanim Sportskim savezima sastanke i informacije o potrebama pojedinih sportskih grana klasiraju i prosleđuju Sportskim savezima na Kosovu i u Srbiji kao i međunarodnim donatorima koji na osnovu informacija mogu preduzeti aktivnosti u cilju poboljšanja stanja u sportskom životu i životu omladine uopšteno.

10. Sekretarijat kulture i informisanja; Sekretar bira redovnim konkursom tri saradnika za vezu i komunikaciju sa medijima, Centrima culture, Kulturno umetničkim društvima i Narodnim pozorištem. Koordinacija sa sličnim institucijama u Srbiji I region istog govornog područja je osnovni zadatak kako bi se kulturni život podigao na viši nivo.

11. Sekretarijat za pregovore i usklađivanje; Sekretar bira najviše dva stalna saradnika i usko se povezuje sa srpskim predstavnicima u institucijama Kosova i sa političkim iskustvom Ili poznavaocima prilika kako bi savetima, preporukama i direktnim učešćem pomogli pregovaračima sa Prištinom, na bilo kom nivou da se pregovori vode ili se budu vodili.

12. Sekretarijat za verska pitanja i kulturnu baštinu; Sekretar samostalno sarađuje sa Raško Prizrenskom eparhijom i Srpskom Pravoslavnom crkvom sa zadatkom da i na civilnom nivou pokreće inicijativama ulaganja u obnovu crkava i manastira i očuvanju kulturne baštine.

Leposavić Nenad Radosavljević 14.04.2017. Odbornik SO Leposavić

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare