PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJORPIVREDNOG ZEMLJIŠTA

LESKOVAC

Na osnovu zakonske obaveze lokalne samouprave, Gradsko veće je i ove godine usvojilo godišnji Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Leskovca za 2016. godinu.

Programom je sublimirano celokupno poljoprivredno zemljište na teritoriji grada Leskovca u državnoj svojini, definisana je zaštita i uređenje poljoprivrednog zemljišta, kao i način korišćenja državnog zemljišta, koji predstavlja proces izdavanja državnog zemljišta u skladu sa zakonom, rekao je načelnik Gradske uprave za privredu i poljoprivredu Boban Sokolović.

Na teritoriji grada Leskovca se radi o površini od preko 6.000 hektara sa više desetina hiljada parcela, od čega je operativno, odnosno ono što može da se koristi, oko 3.400 hektara. Tu spada zemljište koje će ovim programom biti ponuđeno na izdavanje, reč je o površini od 2.163 hektara, već izdato zemljište površine 1.087 hektara i zemljište od oko 150 hektara koje je dato na korišćenje bez naknade Poljoprivrednoj stručnoj savetodavnoj službi, Poljoprivrednoj školi i Okružnom zatvoru. Ostatak od oko 2.700 hektara vodi se kao poljoprivredno zemljište i deo tog zemljišta je vraćen selima na korišćenje kao utrine i pašnjaci, po Zakonu o povraćaju utrina i pašnjaka, deo je pošumljen, a deo je izgrađen i na terenu predstavlja građevinsko zemljište.

Program se sastoji od sledećih delova: plan zaštite i uređenja, tabelarni prikaz svih zakupaca (121 ugovor), plan korišćenja tog zemljišta i tabelarni prikaz parcela koje se ne koriste zbog izuzimanja. Plan korišenja obuhvata površinu od 2.163 hektara koje će biti ponuđeno na izdavanje u zakup, od čega se ostvaruju određena sredstva i ta sredstva se dele između Republike i lokalne samouprave u srazmeri 60 prema 40 posto. Do sada grad Leskovac je dao u zakup 1.087 hektara od čega se ostvaruje prihod od oko 12 miliona dinara, 4 miliona 853 hiljade ostaje gradu, a ostatak odlazi Republici kao vlasniku zemljišta. Svoja sredstva grad koristi za sufinansiranje projekata za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada.

Početkom januara ove godine na snagu su stupile izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu i najvažnije izmene se odnose na sledeće: period zakupa ne može biti kraći od jedne godine, niti duži od 30 godina, osim za ribnjake i vinograde gde period zakupa može biti do 40 godina. Dozvoljava se kupovina poljoprivrednog zemljišta fizičkim licima, državljanima Republike Srbije, koja imaju registrovano gazdinstvo, nemaju više od 30 hektara sopstvenog zemljišta i mogu da kupe do 20 hektara državnog zemljišta. Novina je i u načinu izdavanja zemljišta, gde je definisano više postupaka – pravo prečeg zakupa, koje mogu da koriste stočari kao i dosadašnji korisnici koji obrađuju državno poljoprivredno zemljište a imaju izgrađenu poljoprivrednu infrastrukturu, kao što su sistemi za navodnjavanje, odvodnjavanje, akumulacije, ribnjaci i dr. Zakon definiše i takozvano prvo prvenstva zakupa, tako da više pravnih lica ima pravo da osnovu investicionog plana ulaganja da 30 posto ukupno predviđenih površina za izdavanje na teritoriji lokalne samouprave dobije po pravu prvestva. Na investicioni plan koji oni podnose Ministarstvu poljoprivrede saglasnost daje komisija Ministarstva, a konačnu odluku o davanju zemljišta ovakvim investitorima donosiće lokalna samouprava. U našem slučaju radi se o površini od oko 650 hektara. Ukoliko neko pravno lice dobije zemljište po ovom članu zakona, ukupna površina zemljišta predviđena za zakup se umanjuje za površinu datu po pravu prečeg zkupa. Traća faza kod zakupa je javno nadmetanje koje se sprovodi u dva kruga. U prvom krugu prednost imaju meštani opštine u kojoj se nalazi  poljoprivredno zemljište koje se izdaje, kao i pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i imaju minimum 10 hekatara svoje zemlje u toj katastarskoj opštini. Drugi krug je slobodan i podrazumeva licitaciju otvorenu za sve zainteresovane u Srbiji.

Sve ove aktivnosti sprovodiće se u narednim mesecima, a nakon donošenja podzakonskih akata koji će regulisati postupke prodaje i izdavanje zamljišta, kao i sadržinu investicionih planova za ulaganja. Suština donošenja ovog programa je u tome da se gradu otvara put za sve dalje aktivnosti u cilju izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta, dok sa druge strane grad stiče pravo kod Ministarstva poljoprivrede da konkuriše (raspisivanje konkursa očekuje se za tri, četiri dana) za određene projekte i ostvari pravo na bespovratna sredstva, koja iznose 60 do 70 posto od vrednosti projekata sa kojima se konkuriše, rekao je Boban Sokolović.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare