Proglas povodom Medjunarodnog dana slepih

BEOGRAD-LESKOVAC

Savez slepih Srbije, zajedno sa svojim lokalnim organizacijama i ustanovama za slepe, u godini kada se navršava 75 godina postojanja Saveza kao i pola veka rada najveće biblioteke za slepe na Balkanu “Dr Milan Budimir”, obeležava 15. oktobar – Međunarodni dan slepih poznat i kao Svetski dan belog štapa, čime se pridružuje celokupnom pokretu slepih Evrope i sveta. Ovu priliku koristimo da ukažemo na brojne probleme sa kojima se svakodnevno susreću slepe i slabovide osobe u našoj zemlji.

Korisnici belog štapa suočavaju se sa problemom NEPRISTUPAČNOG okruženja, što uključuje ne samo pristup javnim objektima, već i pristupačnu saobraćajnu infrastrukturu i nedostupne trotoare. Celokupno osoblje koje radi u saobraćaju treba EDUKOVATI kako da se ponaša prema slepim osobama koje se samostalno kreću, kao i prema onima koji imaju pratioca. Beli štap predstavlja simbol slobode, nezavisnosti, samostalnosti i poverenja, jer omogućava slepoj osobi da se kreće slobodno i sigurno.

Usko vezan za samostalnost slepih je i problem potpisa odnosno korišćenja faksimila u pravnom prometu. Potrebno je što pre rešiti ovaj problem, kako bi se slepima omogućilo da njihov POTPIS u svim situacijama važi jednako kao i potpis ostalih građana, budući da država i svojim Ustavom garantuje ravnopravnost svih građana, pa tako i slepih.

OBRAZOVANjE je još jedan od problema sa kojima se suočavaju osobe oštećenog vida, posebno kad je reč o učenicima u inkluzivnom obrazovanju. Rezultat inkluzivnog obrazovanja ne sme biti samo da dete oštećenog vida ostane u krugu porodice, jer je to njegovo pravo, nego i da, ostajući sa svojim roditeljima, stekne samostalnost koja će mu omogućiti da funkcioniše nezavisno od porodice i da se ostvari kao ravnopravan član društva u kome živi.

Jedan od najvećih problema predstavlja ZAPOŠLjAVANjE, posebno visoko obrazovanih slepih osoba. Stvaranjem uslova za zapošljavanje slepih ostvaruje se temeljno pravo koje ima svaki čovek – pravo na egzistenciju.

Za ostvarivanje svih ovih i drugih prava slepih neophodan je pristup pomagalima. Specijalna POMAGALA omogućavaju slepima da svoje potrebe (koje se ne mogu smatrati posebnim) realizuju kao i svi drugi građani, samo na nešto drugačiji način.

Apelujemo na sve državne institucije da građanima oštećenog vida u potpunosti omoguće ostvarivanje svih prava koje im po osnovu invaliditeta pripadaju, a posebno kompenzacionih prava i da, u skladu sa realnim mogućnostima učine dodatne napore da se uživanje tih prava pre svih dodatak za pomoć i negu drugog lica uveća. Posebno se zalažemo za uvećanje dodatka za pomoć i negu drugog lica i za njegovo usklađivanje sa realnim troškovima života, jer je ovo jedina kategorija primanja koja se godinama ne usklađuje kako bi zadovoljila osnovne životne potrebe korisnika.

Savez slepih Srbije, koji zastupa interese oko 12000 slepih i slabovidih osoba u Srbiji, poziva sve državne organe, institucije, kompanije i druge zainteresovane strane da se aktivno uključe u rešavanje ovih i mnogih drugih problema sa kojima se suočavaju slepi, boljom implementacijom postojećih i prilagođavanjem novih zakona ili izmena i dopuna postojećih zakona potrebama slepih i slabovidih. Celokupnu javnost pozivamo da shvati važnost podrške slepim i slabovidim osobama, da invalidnost nije stvar izbora i da je svaka podrška, od podrške vozača u vozilima javnog prevoza pa do one poslodavca na radnom mestu za slepe neizmerno značajna i potrebna.

Pružite nam šansu da vam budemo ravnopravne kolege, posmatrajte nas kroz naše sposobnosti, a ne kroz invaliditet koji imamo, jer mi želimo da budemo korisni članovi zajednice u kojoj živimo.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare