Poljoprivreda: Đubrenje maline

LESKOVAC

Od svih jagodastih voćaka malina iz zemljišta uzima najveće količine hranljivih elemenata. Za dobro uspevanje maline neophodne su velike količine organske mase u zemljištu. Ovako visoki zahtevi za hranljivim materijama dolaze otuda što malina svake godine razvija veliki broj novih izdanaka, a na starim izdancima donosi obilje roda, koji se posle sazrevanja plodova počinju sušiti, pa su svake godine za obnovu žbuna i visoke prinose potrebne velike količine hranljivih elemenata. Od važnijih biogenih makroelemenata malina najviše troši kalijuma, zatim azot, pa fosfor. Zasade maline u rodu treba redovno svake godine đubriti i to dosta velikim količinama organskih i mineralnih đubriva.
Prema vrsti đubriva i načinu primene đubrenje zasada u rodu može biti: osnovno đubrenje, prihranjivanje i đubrenje folijarnim đubrivima. Osnovno đubrenje maline obavlja se u kasnu jesen, tokom zime ili rano u proleće pre kretanja vegetacije. Vreme đubrenja zavisi najviše od tipa zemljišta: na težim zemljištima je nešto ranije (decembar-januar), a na lakšim kasnije (februar) i na višim terenima početkom marta.
Za osnovno đubrenje organskim đubrivima, u zavisnosti od sadržaja humusa u zemljištu, trebalo bi svake godine upotrebiti 15 do 20 t/ha stajnjaka, odnosno dva puta veću količinu ako se to izvodi svake druge godine.
Od mineralnih đubriva koristi se kompleksno NPK đubrivo, a prikladna formulacija ovog đubriva za malinu je 10:12:26 + 3% MgO. Pored ovih, poželjna su i dobra za malinu i NPK đubriva kombinacije 6:12:24, zatim 7:14:21, 8:16:24. Količina đubriva ovih formulacija koja se upotrebljavaju svake godine dosta je različita (500-700-900 kg/ha) i zavisi od plodnosti zemljišta, količine upotrebljenog stajnjaka i inteziteta gajenja. U slučaju da se đubrivo unosi samo u redove sa izdancima, odnosno u pantljikama širine do 1m, onda ove doze treba prepoloviti. Ovo su orijentacione norme. Najbolje je norme odrediti na osnovu analize plodnosti zemljišta. Prihranjivanje se obavlja u nekoliko navrata u toku vegetacije, i to samo azotnim đubrivima. Obično se prihranjivanje obavlja u tri navrata: prvo u proleće pred kretanje vegetacije, drugo početkom cvetanja, a treće pred početak berbe ako za to ima potrebe. Ukupne količine azotnih đubriva za ova tri prihranjivanja obično iznose 400-500 kg/ha amoniju-sulfata ili nitromonkala, odnosno 200-250 kg/ha uree.
Dopunsko, odnosno folijarno đubrenje daje dobre rezultate u zasadima maline, jer se njime može brzo delovati u ishrani važnijim makro, a posebno mikroelementima. Tretiranje se obično izvodi u dva ili tri navrata istovremeno kada se vrši tretiranje protiv prouzrokovača bolesti i štetočina. Pri tome treba poštovati koncentraciju primene i u prskalici prvo rastvoriti folijarno đubrivo, a zatim potrebne pesticide. Prihranjivanje se može obavljati i fertigacijom, posebno kada je potrebno pojačati ishranu u vreme nalivanja ploda i pred berbu. Za to mora postojati instaliran sistem za navodnjavanje i moraju se koristiti specijalna vodotopiva đubriva određene formulacije. (kraj) PSS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare