OEBS predstavio anketu o dobrobiti i bezbednosti žena na Kosovu

PRIŠTINA

Misija OEBS-a na Kosovu objavila je izveštaj o dobrobiti i bezbednosti žena na Kosovu, koja pruža detaljne podatke o obrascima nasilja nad ženama, stavovima prema rodnim ulogama i uticaju koji nasilje ima na živote zena koje su predmet nasilja.

Anketa pokazuje da gotovo dve-trećina zena na Kosovu smatra da je nasilje nad ženama i devojčicama uobičajeno u njihovim zajednicama, dok vise od četvrtine smatra da je nasilje veoma često.

„Nasilje nad ženama je oblik rodno zasnovanog nasilja koji sprečava mnoge žene da u potpunosti učestvuju u političkom, ekonomskom i javnom životu u društvu. Ovo je jedno od najrasprostranjenijih kršenja ljudskih prava- koje obuhvata sve generacije i zajednice na Kosovu i u svetu“, rekao je šef Misije OEBS-a na Kosovu, Jan Bratathu.

„Mnogi statistički podaci navedeni u Anketi, trebalo bi da budu poziv na delovanje svih nas. Najveća odgovornost je na relevantnim institucijama, međutim, ona se takođe odnosi i na svakog pojedinca- kako na muškarce tako i žene- i aktivnu ulogu u prevenciji svih oblika rodno zasnovanog nasilja“ rekao je Braathu.

Anketa ima za cilj da podigne svest o specifičnim izazovima sa kojima se susreću žene i devojčice, i zagovara sveobuhvatnije politike u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama. Rezultati pružaju dokaze kao osnov odlučivanje koje se bazira na informisanosti, koje će doprineti smanjenju nasilja nad ženama na Kosovu i dovesti do poboljšanja usluga.

Preporuke se odnose na donošenje zakonodavstva zasnovanog na rodnoj ravnopravnosti i njegovoj primeni, poboljšanje više-agencijske saradnje i odgovarajuće obuke, poboljšanje specijalizovanih usluga i podršku ženama, te obrazovanje, bolju informisanost i podizanje svesti. Izveštaj takođe preporučuje uklanjanje jezika diskriminacije i stereotipa u školskim udžbenicima.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare