OEBS O OPERACIJI PRIKUPLJANJA GLASOVA

PRIŠTINA

Misija OEBS-a na Kosovu sprovešće operaciju prikupljanja glasova, u nedelju 24. aprila 2016. godine, kako bi omogućila biračima sa pravom glasa na Kosovu pristup srpskim parlamentarnim izborima, saopšteno je iz te misije.

Tog dana, Misija OEBS-a otvoriće pet centara sa povezanim ograncima širom Kosova, a na svima biće prisutno OEBS-ovo osoblje. OEBS je napravio aranžman prikladne geografske raspoređenosti ovih centara i ogranaka, što omogućava dovoljnu pokrivenost oblasti gde se birači sa pravom glasa nalaze.

Ovo angažovanje OEBS-a oslanja se na modele prethodnih operacija, naročito one iz 2014. godine. OEBS će biti staratelj operacije na Kosovu, uključujući čuvanje osetljivog materijala koji će se koristi tokom ovog procesa. Materijal, kao što su glasački listići i birački spiskovi, dostavljeni su OEBS-u od strane Republičke izborne komisije Srbije (RIK). Procedura glasanja za birače sa pravom glasa biće ista kao i 2014. godine.

Prisustvo Misije OEBS-a na terenu omogućilo je biračima sa pravom glasa informacije o lokacijama koje će se koristiti tokom ove operacije.

Nakon završetka procesa, OEBS će transportovati prikupljene glasovu u Rašku i Vranje i predaće ih RIK-u na brojanje i ostale prateće procedure.

Mediji koji žele da snimaju ili fotografišu unutar centara za prikupljanje dobiće pristup na ograničeno vreme nakon pružanja na uvid validnog pres identifikacionog dokumenta OEBS-ovom osoblju na terenu.

Medijima nije dozvoljeno obavljanje intervjua unutar jedinica za prikupljanje i ohrabruju se da intervjue obave van centara.

Maksimalno dva kamermana ili fotografa mogu da budu unutar pojedinačne jedinice za prikupljanje u bilo koje vreme, obašnjava OEBS pravila rada novinarskih ekipa.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare