Novi portal javnih nabavki radi od jula

BEOGRAD-LESKOVAC

U pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, u decembru 2016. godine otvoreno je pregovaračko poglavlje broj 5 – Javne nabavke. Otvaranje tog poglavlja rezultat je promena koje su sprovedene, ali i strateškog opredeljenja da se kroz reformu javne uprave sistem javnih nabavki u potpunosti harmonizuje sa pravnim tekovinama EU.  U skladu sa tim funkcioniše i novi portal javnih nabavki koji je počeo sa radom u julu ove godine. Šta on donosi i zbog čega je važan, u izveštaju koji sledi.

Zahvaljujući novom Portalu javnih nabavki po prvi put su u Republici Srbiji uspostavljene elektronske nabavke u pravom smislu te reči, kaže Dragana Marić iz Kancelarije za javne nabavke. Ona dodaje Portal obezbeđuje znatno veću transparentnost i omogućava efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki.

” S jedne strane, naručioci na Portalu javnih nabavki objavljuju svoje planove, javne pozive, konkursne dokumentacije i sve oglase o javnim nabavkama. S druge strane, ponuđači putem Portala javnih nabavki dostavljaju svoje ponude u postupcima, mogu da zahtevaju pojašnjenja konkursne dokumentacije, da zatraže da im se omogući uvid u dokumentaciju sprovedenu u postupku pa i uvid u ponude drugih ponuđača. Portal javnih nabavki automatski sprovodi proces otvaranja ponuda a takođe se automatski kreira zapisnik o otvaranju ponuda koji se potom automatski šalje od strane samog portala svim učesnicima u postupku javne nabavke“,

kaže Dragana Marić, rukovodilac grupe za ispitivanje osnova za primenu pregovaračkog postupka.

Portal radi nepunih pet meseci, u Kancelariji za javne nabavke kažu da su više nego zadovoljni rezultatima.

“Do sada je na portalu registrovano preko 12 i po hiljada korisnika, od čega preko šest i po hiljada ponuđača. Pokrenuto je gotovo 4.800 novih postupaka javnih nabavki. Velika većina tih postupaka je uspešno i okončana. Kancelarija za javne nabavke svakodnevno pruža podršku korisnicima Portala putem svog kol centra, dakle kako naručiocima, tako i ponuđačima”, objašnjava Marić.

Sa novim Portalom stigle su velike novine za sve učesnike u javnim nabavkama, kažu u Privrednoj komori Srbije.

Komunikacija između samih naručioca i ponuđača se odvija elektronskim sredstvima znači putem novog Portala javnih nabavki, što svakako utiče na veću transparentnost postupaka, tako i na veću ekonomičnost i efikasnost samih postupaka javnih nabavki. Ono što je novo za privredne subjekte jeste da privredni subjekti podnose isključivo elektronsku ponudu putem novog Portala, što u mnogome olakšava privrednim subjektima podnošenje ponude, skraćuje njihovo vreme kao i troškove prilikom pripreme ponude”, objašnjava Marija Marković iz PKS.

Članice Privedne komore već su pripremljene za primenu portala, kaže Marija Marković.

” Privredna komora je u saradnji sa Upravom za javne nabavke, sada već Kancelarijom za javne nabavke, uz podršku projekta, EU projekat za dalji razvoj sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, organizovala osam praktičnih dvodnevnih radionica za primenu samog Portala. To je organizovano, kako u Beogradu, tako i u gradovima širom Srbije, i naručioci i ponuđači su tada imali priliku da se upoznaju sa osnovnim funkcionalnostima Portala tako da, oni su došli već pripremljeni i spremni za početak primene Zakona, dodala je Marković.

Novi Portal javnih nabavki napravljen je uz podršku Evropske unije. Sprovodjenje projekata čija je vrednost 3 miliona evra i dalje je u toku. Pored razvoja Portala, EU je veliku pomoć pružila i tokom pripreme novog Zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata, što predstavlja jedno od merila za zatvaranje Poglavlja 5 Javne nabavke i korak dalje u procesu približavanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare