Nasilni ekstremizam: Prevencija počinje od kuće

 

PRIŠTINA

Odgovor na nasilni ekstremizam koji vodi u terorizam iziskuje sveobuhvatnu i odlučnu strategiju,  u kojoj porodice, nastavnici, policijski službenici u zajednici i verski lideri imaju ključnu ulogu, zaključuju učesnici međunarodne konferencije održane u Prištini .

Ovaj skup održan je u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, uz podršku Misije OEBS-a na Kosovu.

Oko 200 predstavnika iz različitih institucija i organizacija širom sveta, uključujući Austriju, Belgiju, Francusku, Finsku, Nemačku, Izrael, Španiju, Švedsku, Veliku Britaniju, Sjedinjene Američke Države i Tursku, kao i zemlje u regionu i INTERPOL, razmenili su mišljenja o najboljim praksama u prevenciji i identifikovanju nasilnog ekstremizma koji vodi u terorizam i istražili nove metode za borbu protiv ovog fenomena.

Dvoje povratnika sa ratnih žarišta u Siriji izneli su svoje lično iskustvo iz ratne zone.

Učesnici su ponovili da ne postoje jednoobrazni pokretači radikalizacije i nasilnog ekstremizma i da je svaki pojedinac izložen različitim faktorima, kao što su kulturne, političke, ekonomske i socijalne okolnosti. Naglasili su da je internet suštinski faktor u procesu radikalizacije do mere nasilnog ekstremizma. Oni su takođe ukazali na to da prevencija počinje od kuće i u lokalnoj zajednici, u kojoj su porodice, nastavnici, policijski službenici u zajednici i verski lideri u poziciji da pomognu u ranom otkrivanju ove pojave.

Rad sa obrazovnim sektorom  izdvaja se takođe kao važan elemenat borbe protiv ekstremizma. Panelisti su naglasili potrebu da se nastavnici  stručno osposobe o pretnjama od radikalizacije koja vodi do nasilnog ekstremizma i o značaju izgradnje veština kritičkog razmišljanja među omladinom i osmišljavanja nastavnog programa koji promovisao podizanje svesti o pretnji radikalizacije i nasilnog esktremizma koji vode u terorizam.

“Ne smemo zapostaviti činjenicu da se u suštini  prevashodno radi o pitanju vrednosti, mentaliteta i percepcija. U pitanju je ideološka borba,” rekao je Jan Braathu, šef Misije OEBS-a na Kosovu. “Ovo nije međureligijska borba, već borba za zajedničke vrednosti.”

Akteri će preporuke proizašle sa konferencije uzeti u obzir tokom godišnje revizije Kosovske strategije i akcionog plana za borbu protiv nasilnog ekstremizma i radikalizma koji vode terorizmu koja će se održati  4-6. novembra 2016. godine.

Ova konferencija doprinela je kampanji OEBS-a pod nazivom Ujedinjeni Protiv Nasilnog Ekstremizma #UnitedCVE

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare