Narodna stranka osuđuje kršenje zakona pri izboru Gradskog pravobranioca

VRANJE

Gradski odbor Narodne stranke Vranje najoštrije osuđuje flagrantno kršenje zakona od strane Skupštine grada Vranja i gradonačelnika Slobodana Milenkovića  prilikom današnjeg izbora Gradskog pravobranioca Milice Veličković, kao i njenih zamenika.

Naime, zakon o pravobranilaštvu (sl. glasnik RS 55/14) koji je na snazi, u svom članu 40 propisuje posebne uslove za izbor Državnog pravobranioca i njegovih zamenika u pogledu potrebnog radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnig ispita i to: za Državnog pravobranioca 10 godina, a za njegove zamenike 8 godina. Član 53 stav 2 citiranog zakona propisuje da se odredbe ovog zakona primenjuju i na pravobranilaštvo autonomne pokrajine i na pravobranilaštvo jedinice lokalne samouprave. Dakle, sam zakon ne predviđa mogućnost da jedinice lokalne samouprave svojim aktima bliže propišu uslove za izbor pravoranioca, tako da u ovom slučaju ne postoji bilo kakva mogućnost za manevar i propisivanje nekih blažih uslova od onih koje propisuje zakon već sve odluke jedinice lokalne samouprave moraju biti u skladu sa zakonom.

Evidentno je da u ovom slučaju ni novoizabrani pravobranilac, kao ni njeni zamenici ne ispunjavaju posebne uslove propisane navedenim zakonom.

Sada se postavlja pitanje da li je Vranje jedinica lokalne samouprave u okviru Republike Srbije ili je gradonačelnik Slobodan Milenković zajedno sa svojim poslušnicima izvršio secesiju državne teritorije pa u ovom slučaju na teritoriji Vranja ne važe zakoni Republike Srbije? 

Da li oni koji su danas izabrani da bi štitili zakon u startu moraju da ga krše i to baš prilikom njihovog nezakonitog izbora?

Da li je gradonačelnik svestan posledica i veličine štete koje će proisteći iz ovakve situacije jer će svi postupci, presude i druge odluke u postupcima u kojima će grad zastupti ovakvo pravobranilaštvo biti nezakonite, te će protivne strane imati zakonsku mogućnost da zahtevaju poništenje istih? Ko će onda građanima da nadoknadi tu višemilionsku štetu, s obzirom da već postoji naznaka o pokretanju takve inicijative od strane vranjskih advokata jer je i do sada Milica Veličković, kao vršilac funkcije pravobranioca nezakonito zastupala grad?

Narodna stranka poziva nadležno Tužilaštvo u Vranju da stane na put ovakvom samovlašću gradonačelnika Vranja, Skupštine grada i svih odgovornih za ovakvo frapantno kršenje zakona, da pokrenu postupak po službenoj dužnosti i pokažu da se i u Srbiji, kao u svakoj drugoj normalnoj zemlji, zakoni moraju poštovati i od strane onih koji su na vlasti. U suprotnom, biće jasno da za SNS družinu zakoni Republike Srbije ne važe.

Narodna stranka Vranje

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare