Na šta će trošiti novac iz budžeta u opštini Bosilegrad

BOSILEGRAD

Ukupni prihodi budžeta opštine Bosilegrad za 2023. godinu predviđeni su na 762.415.943 dinara. Od te sume tekući prihodi budžetskih sredstava iznose iznose 687.644.565 dinara, a najveći prihod doneće transferi od drugih nivoa vlasti – 401.476.594 dinara. Porez na dohodak građana doneće 91.917.000, a porez na imovinu 23.600.000, dok se od lokalne komunalne takse i naknade očekuje 46,6 miliona. Veći prihod ostvariće se i od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini u skladu sa zakonom, nepunih 83 miliona dinara. Tu su i prihodi od opštinske naknade, 37,8 miliona. Sopstveni prihodi učestvuju sa 2.138.361 dinar i donacije sa 3.341.520 dinara. Neutrošena sredstva iz ranijih perioda iznose 69.291.497 dinara.

Ukupni rashodi i izdaci iznose 762.415.943 dinara. Najveća stavka u rashodima su tekući rashodi, 615.959.936 dinara, od čega za zaposlene ide 128.581.199 dinara, a na plate dodatke i naknade zaposlenima 104.690.569 dinara. Za korišćenje roba i usluga planira se 184.818.436 dinara, gde se, između ostalog, za specijalizovane usluge izdvaja 85,6 miliona, usluge po ugovoru 46,2 miliona i stalne troškove 31,1 milion. Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama planira se 19,3 miliona. Za transfere ostalim nivoima vlasti planirano je 124 miliona, a za socijalnu zaštitu iz budžeta skoro 50 miliona. Za dotacije nevladinim organizacijama namenjeno je 66,7 miliona, a za sredstva rezerve izdvojeno je 23,9 miliona dinara.

Što se plana rashoda po programima tiče, najviše novca otići će na socijalnu i dečju zaštitu, 219.217.647 dinara.za lokalnu samouprvu 128.249.216 dinara, a za putnu infrastrukturu 102.422.018 dinara. Biće izdvajanja i za razvoj kulture (48 miliona) i sporta i omladine (45,8 miliona), dok će u razvoj turizma biti uloženo 4,2 miliona. Za komunalnu delatnost planira se 40,6 miliona, a za zaštitu životne sredine 32,8. Za predškolsko vaspitanje planira se 37,4, osnovno obrazovanje 24,8 i srednje obrazovanje 6,1 miliona dinara.

Koji su kapitalni projekti u Bosilegradu?

Među planiranim kapitalnim projektima u planu je „Rekonstrukcija fasade, ugradnja sistema za ventilaciju sa rekuperacijom i zamena postojećih svetiljki LED svetiljkama na zgradi opštine Bosilegrad“, za šta je namenjeno 9,2 miliona dinara. Za prenamenu zgrade bivše Veterinarske stanice u objekat socijalne zaštite za smeštaj starijih, iznemoglih, socijalno, porodičnom, seksualnom i drugim terorom ugroženih lica u Bosilegradu namenjeno je 54,2 miliona dinara. Uređenje centralnog dela Bosilegrada odneće 9,6 miliona.

U planu su i višegodišnji projekti, pa će za izgradnju gradskog bazena u okviru akva parka biti dato hiljadu dinara, ali će ovaj projekat biti finansiran i u 2024. (50 miliona) i 2025. godini (68,7 miliona). Slično je i sa izgradnjom atmosferske kanalizacije i rekonstrukcija fekalne kanalizacije u centralnom delu naselja Bosilegrad, 10.000 u 2023. godini, 31,3 u 2024. i 47 miliona u 2025. godini, te sa izgradnjom kolektora fekalne kanalizacije (20.000 u 2023., 12,3 u 2024. i 21,1 miliona u 2025. godini).

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare