Misija OEBS-a obučava pravne stručnjake sa severa Kosova o pravu na pravično suđenje

BUDVA

Misija OEBS-a je od 16. do 20. maja 2016. godine u Budvi, Crna Gora, organizovala program obuke za 45 pravnih stručnjaka sa severa Kosova o međunarodnim standardima ljudskih prava tokom sudskog postupka.

Učesnici su bili kandidati za priključivanje reintegrisanom pravosudnom sistemu na severu Kosova, koji su tokom obuke bili informisani i uključeni u detaljne diskusije o ljudskim pravima, međunarodnim standardima i najboljim praksama u osiguravanju pravičnog suđenja.

Obuka se sastojala od prezentacija i predavanja o međunarodnim standardima ljudskih prava, mehanizmima za pretraživanje baze podataka Evropskog suda za ljudska prava, pravima pristupa pravosuđu i jednakosti u sprovođenju pravde, pravu na javnu raspravu, pravu na pretpostavku nevinosti i imunitet od  samooptuživanja, zaštiti žrtava i svedoka, načelu ravnopravnosti stranaka i pravu na raspravu pred nadležnim, nezavisnim i nepristrasnim sudom osnovanim prema zakonu.

„Pravosudni sistem na severu Kosova je godinama nefunkcionalan. Takva situacija negativno utiče kako na vladavinu prava i pravilno izvršenje pravde tako i na poštovanje osnovnih ljudskih prava, uključujući i pravo na pristup pravosuđu i pravo na suđenje u razumnom roku,“ rekao je Jean-Claude Schlumberger, šef Misije OEBS-a na Kosovu. „Cilj ove obuke bio je dvostruk: povećati svest učesnika o značaju unapređenja i zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda u sudnici, ali i podstaći ih da u svakodnevnom radu koriste relevantne međunarodne mehanizme.“

Nikola Kabašić, vodeći predstavnik sudske zajednice na severu Kosova, rekao je: „Kontinuirano i sistematsko obrazovanje stručnjaka čija je glavna odgovornost unapređenje, ostvarivanje i zaštita ljudskih prava obaveza je svih lokalnih i međunarodnih institucija i organizacija. Zato je ova obuka važna, jer se nivo demokratije jednog društva meri stepenom poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda.“

Kosovski zamenik ministra pravde, Nusret Hoxha, koji je bio gost na programu obuke, istakao je podršku Ministarstva kao i potrebu da se lokalnim sudijama i tužiocima pruže dodatne mogućnosti da se upoznaju sa najboljim međunarodnim praksama u pravosudnom sektoru.

Ovaj program obuke održan je nakon procene potreba koju je uradila Misija OEBS-a, tokom koje se potreba uključivanja u obrazovne programe istakla kao prioritet u izgradnji kapaciteta sudskih stručnjaka na severu.

Misija OEBS-a na Kosovu zadužena je za zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i prava zajednica, demokratizaciju i razvoj sektora javne bezbednosti. Misija pruža podršku pravosudnom sistemu na Kosovu i vodi programske aktivnosti sa ciljem da poboljša njegov učinak u pogledu ljudskih prava i standarda pravičnog suđenja.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare