Ministar informisanja i ambasador OEBS-a na obuci i novom pravilniku

BEOGRAD

Ministar informisanja i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije Mihailo
Jovanović i šef Misije OEBS-a u Republici Srbiji ambasador Jan Bratu prisustvovali
su danas obuci povodom primene novog Pravilnika o sufinansiranju projekata u oblasti
javnog informisanja, u Beogradu.
„Projektno sufinansiranje je najviše unapređeni deo novog Zakona o javnom
informisanju i medijima. Zakonom su precizirane obaveze u vezi raspisivanja konkursa,
kao i rok u kom se projekti moraju realizovati. Nastojali smo da novim Pravilnikom što
bolje uredimo ovu oblast i otklonimo nedostatke uočene tokom decenije sprovođenja
projektnog sufinansiranja, a da ceo postupak, odnosno svi akti nastali u postupku
sprovođenja konkursa budu dostupni javnosti, vodeći računa pre svega o ostvarivanju
javnog interesa u oblasti javnog informisanja. U skladu sa Zakonom, radi objedinjavanja
svih relevantnih informacija i unapređenja transparentnosti realizacije,
Ministarstvo informisanja i telekomunikacija će uspostaviti Jedinstveni
informacioni sistem za sprovođenje i praćenje sufinansiranja projekata od 1. januara

  1. godine“, rekao je ministar Jovanović i podsetio da je Zakon o javnom informisanju
    i medijima donet 27.oktobra 2023. godine, a na snagu je stupio 4. novembra.
    ,,Misija OEBS-a u Srbiji snažno podržava reformu medija u Srbiji. Nedavno usvojeni
    Zakon o javnom informisanju i medijima, koji je prošle godine izradilo Ministarstvo

za informisanje i telekomunikacije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, daje prioritet
transparentnosti i pristupu zanovananom na jasnim pravilima kada je reč o dodeli
sredstava za sufinansiranje medija. Misija OEBS-a u Srbiji podržava Ministarstvo u
organizovanju serije radionica sa ciljem da se zainteresovani akteri upoznaju sa svojim
novim zakonskim obavezama i obezbedi prelazak na ažurirani pravni okvir”, istakao je
ambasador Bratu.
“Želim da pohvalim Ministarstvo za proaktivan pristup informisanju i obučavanju
zainteresovanih aktera o tome kako će se nove odredbe implementirati. Zajedničkim
naporima sa Ministarstvom želimo da pomognemo lokalnim samoupravama da ove zakone
sprovode na najbolji mogući način, za dobrobit građana Srbije”, rekao je Bratu.
Ministar Jovanović je izjavio i da se novim Pravilnikom bliže uređuje sufinansiranje
projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, u skladu sa
članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima. Takođe, Pravilnikom je uređen
izgled i sadržina obrasca za podnošenje projekata, kriterijumi za ocenu projekata,
izgled i sadržina obrasca za podnošenje prijave za člana komisije, kriterijumi za
bodovanje prijava za članove komisija, način rada i odlučivanja konkursne komisije,
kriterijumi za internu i eksternu evaluaciju podržanih projekata, obaveza zaštite
poslovne tajne i autorskog prava korisnika sredstava, kao i druga pitanja od značaja za
sprovođenje konkursa u oblasti javnog informisanja.
Obukama su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava koji rade na
poslovima projektnog sufinansiranja u cilju boljeg upoznavanja sa odredbama novog
Pravilnika i pratećim obrascima.
U narednom periodu Ministarstvo će, takođe, organizovati i obuke namenjene
zainteresovanim predstavnicima medija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kao
i obuke za lica koja su zainteresovana za rad u komisijama za ocenu projekata. Obuke se
realizuju uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. (kraj) MIT/SA

Foto: Marina Jančević

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare