Medijska koalicija uputila Vladi predloge mera za pomoć medijima

BEOGRAD-NOVI SAD-KRAGUJEVAC-NIŠ

Medijska i novinarska udruženja – NUNS, NDNV, ANEM, Lokal Press, AOM i Asocijacija medija, u saradnji sa Sindikatom “Nezavisnost”, uputila su Vladi Srbije predloge mera za ublažavanje negativnih posledica vanrednog stanja po ekonomski opstanak medija i zaštitu radnih prava novinara i medijskih radnika, kako bi se osigurao nesmetan protok informacija i potpuno i pravovremeno informisanje javnosti.  
U dopisu Vladi naglasili  (u prilogu) smo da se mediji trenutno suočavaju sa brojnim problemima, od nedostatka opreme i dezinfekcionih sredstava za bezbedan rad do dramatičnog umanjenja prihoda usled gubitka prihoda od reklama i prolongiranje rokova za sprovođenje projektnog sufinansiranja i drugih javnih konkursa.  
Zato je neophodno da državni organi predvide mere koje će ublažiti negativne efekte vanrednog stanja na rad medijskih kuća i novinara, a novinarska i medijska udruženja su predočila najhitnije mere koje se tiču bezbednosti na radu, radnih prava i ekonomske održivosti.
Naglašavamo da je veliki broj država već uveo mere za pomoć medijima i slobodnim novinarima i verujemo da će i Vlada Srbije pokazati razumevanje i uvažiti zahteve medijske i novinarske zajednice. 

Predlozi za Vladu RS

Uoči pandemije COVID-19 i proglašenja vanrednog stanja, medijska i novinarska udruženja NUNS, NDNV, ANEM, Lokal Press, AOM i Asocijacija medija, u saradnji sa Sindikatom „Nezavisnost“, upućuju predloge mera Vladi Srbije kako bi se suzbile negativne posledice po ekonomski opstanak medija i radna prava novinara i medijskih radnika, te tako osigurao nesmetan protok informacija i potpuno i pravovremeno informisanje javnosti. U ovom trenutku, mediji se suočavaju sa nekoliko gorućih problema: nedostatkom opreme (rukavica i zaštitnih maski) ali i dezinfekcionih sredstava za bezbedan rad na terenu; povećanim obimom posla i potrebom za povećanim angažmanom; dramatičnim umanjenjem prihoda usled gubitka prihoda od reklama i drugih poslovnih prihoda; nelikvidnost i problemi u naplati potraživanja (na promer, plaćanje servisa novinskih agencija); odlaganje ili prolongiranje rokova za sprovođenje projektnog sufinansiranja ili drugih javnih konkursa. Napominjemo da su lokalni mediji i slobodni novinari posebno ugroženi. Njihova ionako teška ekonomska pozicija, uvođenjem vanrednih mera postaje još teža i čini ih potpuno ekonomski neodrživim. Naglašavajući potrebu građana da u ovim trenucima budu pravilno informisani, kao i potrebu za medijima koji su kredibilni i plasiraju tačne i proverene informacije, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, smatramo da je neophodno da državni organi predvide mere koje će ublažiti negativne efekte vanrednog stanja da bi se zaštitilo informisanje građana. Kao najhitnije mere, koje treba izvršiti u najkraćem roku predlažemo: – Obezbeđivanje zaštitne opreme za medijske radnike koji svoj posao obavljaju i tokom trajanja pandemije (podela zaštitne opreme mogla bi da se organizuje u koordinaciji sa lokalnim samoupravama ili apotekarskim ustanovama) – Omogućiti učešće na konferencijama za medije i putem onlajn platformi sa mogućnošću postavljanja pitanja Mere za ublažavanje ekonomskih efekata krize podrazumevaju: – Umanjenje ili oslobođenje od plaćanja doprinosa i poreza na zarade za vreme trajanja vanrednog stanja (potencijalno meru produžiti do kraja kalendarske godine); – umanjenje ili oslobađanje od plaćanja poreza na dobit za vreme trajanja vanrednog stanja (potencijalno meru produžiti do kraja kalendarske godine); – oslobođenje od naplate komunalnih naknada i ostalih nameta gradova i opština, uključujući porez na imovinu, u vreme trajanja vanrednog stanja (potencijalno meru produžiti do kraja kalendarske godine); 2 – uvođenje trajne mere oslobađanja plaćanja PDV-a; – preduzetnicima koji su obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod treba umanjiti obaveze po osnovu poreza na prihod od samostalne delatnosti i pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu; – subvencionisanje cene štampe za lokalne medije do maksimalnog tiraža od 6000 primeraka; – isplata novca prema ugovorima zaključenih putem javnih konkursa za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa u što kraćem roku; – potpunu obustavu naknada koje mediji plaćaju RATEL-u, REM-u, ETV-u, kao i organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskih prava SOKOJ, OFPS i PI u vreme trajanja vanrednog stanja; – formiranje posebnog fonda za pravovremeno i istinito izveštavanje o vanrednom stanju, kao i borbi protiv dezinformacija (ovaj fond treba da bude otvoren i za novinare koji su u statusu frilensera); – uvesti podsticajne mere koje će društveno odgovorna lica i firme stimulisati za ulaganja u lokalne medije. Predlog mera za zaštitu radnih prava novinara i medijskih radnika: – Predvideti plaćeno odsustvo zbog eventualnog bolovanja za frilensere na način da im bude isplaćena prosečna mesečna nadoknada na nivou Republike; – obezbediti da frilenserima država plati poreze i dopriinose za vreme trajanja krize i dva meseca nakon toga. Napominjemo da navedene mere i uslovi mogu da važe isključivo za medije koji ne otpuštaju radnike u vreme važenja vanrednog stanja i koji se pridržavaju etičkih standarda u izveštavanju. Veliki broj država je već uveo mere za pomoć medijima i slobodnim novinarima te smatramo da će i naša država pokazati razumevanje i uvažiti zahteve medijske i novinarske zajednice i uvideti važnost postojanja profesionalnih medija u ovakvim okolnostima. U Beogradu, 27.03.2020. Asocijacija onlajn medija Asocijacija medija Asocijacija nezavisnih elektronskih medija Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres Nezavisno udruženje novinara Srbije Nezavisno društvo novinara Vojvodine Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare